„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

23 psl. / 6379 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transporto koridorius, užtikrina, kad gamyba laiku gautų jai reikalingas žaliavas, o vartotojas – laiku pagamintą produktą. Šis procesas sudėtingas, reikalaujantis žinių ir labai priklausomas nuo aplinkos poveikio – pasikeitusios aplinkybės gali iš esmės pakeisti tai, kas suplanuota. Todėl tik gerai suplanuotas technologinis procesas gali atsilaikyti prieš šiuos pokyčius. Teisingai organizavus krovinių vežimo technologiją ir išsprendus daugelį probleminių klausimų, galima tikėtis, kad vežamas krovinys be nuostolių pasieks paskirties tašką ir nekils jokių problemų. Vežimas iš esmės sudaro srautą. Parengimas maršrutinio lapo, atspindinčio vežimo procesą, leidžia sutelkti dėmesį į krovinio judėjimą, išskirti ir įvertinti visą procesą, o visą sistemą palyginti su atskiromis prielaidomis, išnagrinėtomis įvairiais požiūriais.

Problematika. Daugelyje ekspedijavimo ar transportavimo paslaugas teikiančių įmonių krovinių gabenimo organizavimas yra atsakingas procesas, turintis įtakos sėkmingam organizacijos vystymuisi. UAB „KŪBAS“ vadybininkų parinkta netinkama transporto priemonė ar maršrutas gali turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams, pelnui bei kliudyti siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus ir uždavinius.

Darbo objektas. UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo organizavimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo organizavimo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti krovinių gabenimo organizavimą teoriniu aspektu.
 2. Išanalizuoti UAB „KŪBAS“ krovinių transportavimo būdo pasirinkimo galimybes.
 3. Išnagrinėti UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo maršrutų pasirinkimą.
 4. Išanalizuoti UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo dokumentaciją.

Darbo metodai. Aprašomoji bei palyginamoji mokslinės literatūros analizė, surinktų duomenų kaupimas, stebėjimas, kritinis vertinimas, apibendrinimas.


Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas5
 • 1. DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA6
 • 2. KROVINIŲ GABENIMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ7
 • 2.1. Transportavimo būdo pasirinkimo analizė7
 • 2.2.1. Kelių transportas9
 • 2.2. Krovinio gabenimo maršrutų analizė10
 • 2.2.1. Krovinio gabenimo maršruto parinkimas10
 • 2.2.2. Krovinio gabenimas tarptautiniais maršrutais11
 • 2.3. Krovinio paruošimo gabenimui reikalingi įforminimai13
 • 2.3.1. Krovinio pakuotės analizė13
 • 2.3.2. Tarptautinio krovinio gabenimo dokumentacija14
 • 3. UAB „KŪBAS“ KROVINIŲ GABENIMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ16
 • 3.1. UAB „KŪBAS“ krovinių transportavimo būdo pasirinkimo galimybės16
 • 3.2. UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo maršrutų pasirinkimo nagrinėjimas17
 • 3.3. UAB „KŪBAS“ krovinių gabenimo dokumentacijos analizavimas20
 • Išvados ir pasiūlymai22
 • Terminų ir sąvokų žodynas23
 • Literatūros sąrašas24

Reziumė

Autorius
zymantez
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 10, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Avalynės krovinio gabenimas

Logistika Referatas mali14
Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik 80 proc. visų pervežamų krovinių. Norint tinkamai įvertinti...

UAB "X" krovinių gabenimo organizavimas

Logistika Kursinis darbas 2020 m. dzastyna
Darbo aktualumas. Krovinių gаbenimo vаldymas yra neаtsiejamas nuo trаnsportavimo pаslaugas teikiаnčių įmonių logistikos procesų. Siekiаnt plėsti įmonės veiklą,...