Demografiniai procesai Europos Sąjungoje

23 psl. / 4919 žod.

Ištrauka

Demografija - mokslas, tiriantis gyventoju skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika, gyventojų surašymai, gyventojų registrai, atrankiniai tyrimai.

Šiandieniniai ES gyventojų demografiniai procesai yra vienas didžiųjų istorinių rezultatų, o taip pat ir laikmečio iššūkių. Dar niekados taip kaip šiandien ištisos kartos negalėjo tikėtis sulaukti bei pragyventi daugel metų apimančią senyvo amžiaus apimančią gyvenimo fazę. Šie pokyčiai neabejotinai suteikia daug pozityvių gyvenimo organizavimo galimybių, tačiau kartu ir iškelia visuomenei naujus uždavinius, kuriuos ji turi spręsti.

Demografijos moksle išskiriami du demografijos perėjimai, būdingi demografiniams procesams. Aplamai demografinis perėjimas - tai tokia koncepcija, apibūdinanti visuomenės demografijos raidą, išreikštą gimstamumo ir mirtingumo evoliucija ar pokyčiais gyventojų migracijoje. Pagrindinė pirmo demografinio perėjimo idėja yra ta, kad visuomenės socialinis vystymasis ir demografijos raida yra neatsiejami. Gimstamumas išlieka pastovus, tebegalioja tradicijos, normos dėl vaikų skaič. šeimoje. Prarandama pusiausvyra ir gyventojų skaičius sparčiai auga. Pirmasis demografinis perėjimas baigėsi 1970 m, kai gimstamumas nukrito iki 2 vaikų. Nuo 1994 m. prarasta demografinė pusiausvyra. - daugelyje šalių vyksta depopuliacija. T.y. gyventojų skaičius mažėja: mirtingumas didesnis nei gimstamumas. Šiuo metu Vakarų Europos šalyse gimstamumas lygus 1 ir mažėja nuo 1960 m. Tai yra antrojo demografinio perėjimo teorija, kuri remiasi šeimos transformacija, t.y. vyksta perėjimas nuo tradicinės prie modernios šeimos. Yra svarbu žinoti, ko galima tikėtis ateityje ir žinoma tam ruoštis, todėl šiame darbe analizuojama Europos Sąjungos demografiniai procesai bei jų kaita.

Darbo objektas yra Europos Sąjungos demografiniai procesai. Drabe iškeltas tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungoje vykstančius demografinius procesus ir pateikti jų prognozes. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

1. Išanalizuoti demografinių procesų tendencijas Europos Sąjungoje;

2. Atlikti Europos Sąjungoje gyventojų skaičiaus pokyčių lemiančių veiksnių analizę;

3. Pateikti šeimos Europos Sąjungoje transformacijos požymius bei veiksnius;

4. Aparšyti Europos Sąjungoje demografinių procesų ir jų padarinių prognozes;

5. Išanalizuoti demografinių procesų Europos Sąjungoje pokyčių keliamas problemas bei pateiti siūlomas priemones joms pašalinti.

Darbo metodai – literatūros ir informacinių šaltinių analizė.

Darbe naudota 15 informacijos šaltinių, iš kurių 13 – internete surasta informacija. Daugiausia statistinių duomenų paimta iš Europos Bendrijos Statistikos Tarnybos Eurostat kasmetinio statistikos leidinio bei svetainės. Taip pat naudotasi Europos Parlamento bei Europos Komisijos išleistų potvarkių bei nutarimų studijomis.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ TENDENCIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE4
  • 2. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIUS LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ6
  • 2.1. Vidinių veiksnių analizė7
  • 2.2. Išorinių veiksnių analizė8
  • 3 .ŠEIMOS TRANSFORMACIJA EUROPOS SĄJUNGOJE: POŽYMIAI IR VEIKSNIAI11
  • 4. EUROPOS SĄJUNGOS DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ IR PADARINIŲ PROGNOZĖS12
  • 5.DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ KELIAMOS PROBLEMOS BEI JŲ SPRENDIMAS17
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Geografija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Vokietija - stipriausia Europos valstybė

Geografija Prezentacija 2013 m. rūta.b
Labai išsamus, tvarkingas ir kūribingas darbas. Mokytoja net nedrįs pagalvoti, kad darėte ne patys. Su efektais. Įvertintas aukščiausiu įvertinimu. Gimnazijos lygis.

Demografiniai pokyčiai

Geografija Tyrimas lauraka
1.Mažėjantis gimstamumas, ilgėjanti vidutinė gyvenimo trukmė ir per demografinį sprogimą gimusios kartos ,,senėjimas” sudaro reiškinį, vadinamą – šalies senėjimu. 2.Šių dienų visuomenėje įvyko...

Šiaurės Europa

Geografija Referatas 2017 m. gerrrrda
Referatas apie Šiaurės Europą. Referate aprašoma šio krašto Turizmo lankytini objektai pagal turizmo išteklių kvalifikaciją, turisto atmintinė, Šiaurės Europos regiono įdomybės,politika ir ekonomika....