Tikslieji ir gamtos mokslai / Geografija

Demografiniai procesai Europos Sąjungoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Demografija - mokslas, tiriantis gyventoju skaičiaus, jų sudėties bei demografinius procesų pokyčius, šių pokyčių priežastis ir pasekmes. Demografinės informacijos šaltiniai yra einamoji statistika, gyventojų surašymai, gyventojų registrai, atrankiniai tyrimai.

Šiandieniniai ES gyventojų demografiniai procesai yra vienas didžiųjų istorinių rezultatų, o taip pat ir laikmečio iššūkių. Dar niekados taip kaip šiandien ištisos kartos negalėjo tikėtis sulaukti bei pragyventi daugel metų apimančią senyvo amžiaus apimančią gyvenimo fazę. Šie pokyčiai neabejotinai suteikia daug pozityvių gyvenimo organizavimo galimybių, tačiau kartu ir iškelia visuomenei naujus uždavinius, kuriuos ji turi spręsti.

Demografijos moksle išskiriami du demografijos perėjimai, būdingi demografiniams procesams. Aplamai demografinis perėjimas - tai tokia koncepcija, apibūdinanti visuomenės   demografijos raidą, išreikštą gimstamumo ir mirtingumo evoliucija ar pokyčiais gyventojų migracijoje. Pagrindinė pirmo demografinio perėjimo idėja yra ta, kad visuomenės socialinis vystymasis ir demografijos raida yra neatsiejami. Gimstamumas išlieka pastovus, tebegalioja tradicijos, normos dėl vaikų skaič. šeimoje. Prarandama pusiausvyra ir gyventojų skaičius sparčiai auga. Pirmasis demografinis perėjimas baigėsi 1970 m, kai gimstamumas nukrito iki 2 vaikų. Nuo 1994 m. prarasta demografinė pusiausvyra. - daugelyje šalių vyksta depopuliacija. T.y. gyventojų skaičius mažėja: mirtingumas didesnis nei gimstamumas. Šiuo metu Vakarų Europos šalyse gimstamumas lygus 1 ir mažėja nuo 1960 m. Tai yra antrojo demografinio perėjimo teorija, kuri remiasi šeimos transformacija, t.y. vyksta perėjimas nuo tradicinės prie modernios šeimos. Yra svarbu žinoti, ko galima tikėtis ateityje ir žinoma tam ruoštis, todėl šiame darbe analizuojama Europos Sąjungos demografiniai procesai bei jų kaita.

Darbo objektas yra Europos Sąjungos demografiniai procesai. Drabe iškeltas tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungoje vykstančius demografinius procesus ir pateikti jų prognozes. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

1. Išanalizuoti demografinių procesų tendencijas Europos Sąjungoje;

2. Atlikti Europos Sąjungoje gyventojų skaičiaus pokyčių lemiančių veiksnių analizę;

3. Pateikti šeimos Europos Sąjungoje transformacijos požymius bei veiksnius;

4. Aparšyti Europos Sąjungoje demografinių procesų ir jų padarinių prognozes;

5. Išanalizuoti demografinių procesų Europos Sąjungoje pokyčių keliamas problemas bei pateiti siūlomas priemones joms pašalinti.

Darbo metodai – literatūros ir informacinių šaltinių analizė.

Darbe naudota 15 informacijos šaltinių, iš kurių 13 – internete surasta informacija. Daugiausia statistinių duomenų paimta iš Europos Bendrijos Statistikos Tarnybos Eurostat kasmetinio statistikos leidinio bei svetainės. Taip pat naudotasi Europos Parlamento bei Europos Komisijos išleistų potvarkių bei nutarimų studijomis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4919 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ TENDENCIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE4
  • 2. GYVENTOJŲ SKAIČIAUS POKYČIUS LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ6
  • 2.1. Vidinių veiksnių analizė7
  • 2.2. Išorinių veiksnių analizė8
  • 3 .ŠEIMOS TRANSFORMACIJA EUROPOS SĄJUNGOJE: POŽYMIAI IR VEIKSNIAI11
  • 4. EUROPOS SĄJUNGOS DEMOGRAFINIŲ PROCESŲ IR PADARINIŲ PROGNOZĖS12
  • 5.DEMOGRAFINIŲ POKYČIŲ KELIAMOS PROBLEMOS BEI JŲ SPRENDIMAS17
  • IŠVADOS21
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos ekologinė politika
Referatas Europos Sąjungos ekologinė politika

Europos Sąjungos ekonomikos paskaitai. Reiktų papildyti paskutinių metų nutarimais ir pasiektais aplinkos būklės rodikliais, bet [...]

Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė
Kursinis darbas Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė

Darbo objektas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti nedarbo lygį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo [...]

Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai
Referatas Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai

Tai gamtos mokslų krypties, aplinkotyros dalyko darbas. Vertino dėstytoja Dagiliūtė. Darbo įvertinimas-10. Dėstytoja pagyrė už [...]

Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai
Referatas Europos Sąjungos šalių aplinkosaugos reikalavimai

Europos Sąjunga (toliau ES) yra įsipareigojusi siekti tvarios plėtros, t. y. plėtros, kuri pagerintų ateities [...]

Europos Sąjunga
Prezentacija Europos Sąjunga

Prezentacija pristato VISĄ EUROPOS Sąjungą. Istorija, jos įkūrimas. Labai daug naudingos informacijos. Svarbiausia informacija išryškinta.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika
Diplominis darbas Europos ieškinių dėl nedidelių sumų procedūros taikymo problematika

Temos aktualumas. Teisės mokslas yra pagrįstas tam tikrų normų kūrimu ir taikymu. Proceso teisė reguliuoja [...]

Prancūzijos demografijos analizė
Referatas Prancūzijos demografijos analizė

Demografija – mokslas, tiriantis gyventojų skaičių, sudėtį, teritorinį pasiskirstymą, jų pokyčius, pokyčių priežastis bei padarinius [...]

Europos Sąjunga ir jos plėtra
Referatas Europos Sąjunga ir jos plėtra

Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių [...]

Sporto prekių parduotuvės
Prezentacija Sporto prekių parduotuvės "Euro atletas" duomenų bazės prezentacija

- Duomenų bazės (DB) - tai kartu saugomų ir susijusių duomenų, skirtų apdoroti kompiuteriu, visuma. - [...]

Sporto prekių parduotuvės
Referatas Sporto prekių parduotuvės "Euro atletas" duomenų bazė

Įvadas          Duomenų bazės (DB) - tai kartu saugomų ir susijusių duomenų, skirtų apdoroti kompiuteriu, visuma.

Dantų protezavimo ant implantų procedūra
Referatas Dantų protezavimo ant implantų procedūra

Protezavimas ant implantų vykdomas dviem etapais: Pirmasis – chirurginė dalis. Jo metu sterilioje aplinkoje, atlikus [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]