Biržų regioninio parko turizmo ištekliai

24 psl. / 6801 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti karstinių sufozinių procesų veikiamą kraštovaizdį su didžiausiu karstinių įgriuvų tankiu, išsaugoti kultūros paveldo vertybes, vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse. Todėl yra svarbu analizuoti ir tirti turizmo išteklius, kad jie būtų išsaugoti visoje Biržų regioninio parko teritorijoje ir tinkamai panaudoti turistų bei vietos gyventojų naudojimui.

Problematika: Biržų regioniniame parke yra gausų pirminių ir antrinių turizmo išteklių, tačiau šiuo metu šie ištekliai yra mažai išnaudojami gerinti turizmo situacijai šiame regioniniame parke. Kadangi yra mažai informacijos apie turizmo išteklius, patrauklius sutvarkytus objektus, kurie galėtu būti panaudoti, kaip traukos objektai pritraukti daugiau turistų, būtina rinkti, tirti bei analizuoti šios turizmo vietovės išteklius ir juos pritaikyti turistų naudojimui.

Darbo objektas – Biržų regioninio parko ištekliai

Darbo tikslas – remiantis moksline, informacine ir pažintine literatūrą išanalizuoti turizmo ištekius, bei jiems įtaką darančius veiksnius Biržų regioniniame parke.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti turizmo ir turizmo išteklių sampratą.
 2. Išanalizuoti pirminius ir antrinius Biržų regioninio parko išteklius.
 3. Ištirti Biržų regioninio parko turizmo išteklius lankytojų atžvilgiu.

Turinys

 • Įvadas
 • 1. TURIZMO IŠTEKLIŲ SAMPRATA, SAUGOMOS TERITORIJOS
 • 1.1 Turizmo ir išteklių samprata
 • 1.2 Saugomų teritorijų samprata
 • 2. BIRŽŲ REGIONINIO PARKO PRAKTINĖ DALIS ANALIZĖ
 • 2.1 Biržų krašto istorija
 • 2.2 Biržų regioninis parkas
 • 2.3 Pirminiai ištekliai
 • 2.4 Antriniai ištekliai
 • 2.5 Tyrimo analizė
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Anketa

Reziumė

Autorius
burbuliookas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kelmės turizmo ištekliai

Turizmas Kursinis darbas 2014 m. snadra
Turizmo ištekliai esantys Kelmėje. Darbe yra išvardinti kultūriniai, gamtiniai, ištekliai, įvardijamas įvairios edukacinės programos, renginiai, pramogos

Molėtų Rajonas. Turizmo ištekliai

Turizmas Referatas 2015 m. joncewas
Pristatomas Molėtų rajonas. Įvertinama turizmo ištekliai, įv. informacijos šaltiniai, žemėlapiai, planai. Rekomenduojamos naujos vystymosi kryptys, atsižvelgiant į darnios plėtros principus. Darbas įvertinatas 10...

Darnus turizmas Nemuno kilpų regioniniame parke

Turizmas Prezentacija eglute123
•1992m. Rugsėjo 24d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimu buvo įsteigtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Jis yra vienas didžiausių regioninių parkų Lietuvoje, savo unikalumu,...