Kėdainių senamiesčio ir poilsio parko rekonstrukcija bei pritaikymas turizmo reikmėms

17 psl. / 3159 žod.

Ištrauka

Įvadas

Kėdainių senamiestis, vienas iš nedaugelio mūrinio senamiesčio pavyzdžių Lietuvoje, išsiskiria iš kitų senamiesčių savo unikalia protestantiška kultūra, kuriai nebūdingas puošnumas, ryškios spalvos. Nebūdingas kitų miestų ir miestelių Lietuvoje senamiesčiams vaizdas gali tapti puikiu turistų traukos objektu, jeigu šalia vaizdingo paveldo būtų sukurta patogi infrastruktūra ir teikiamos patrauklios paslaugos. Kėdainių miesto parkas, esantis prie Minareto, galėtų būti puiki turistų bei vietinių Kėdainių miesto gyventojų traukos vieta, todėl įgyvendinant projektą siekiama iš esmės rekonstruoti parke esančius objektus bei pritaikyti parką turizmo ir vietinių gyventojų poilsio reikmėms. Teikiamo projekto įgyvendinimas papildytų esamą turizmo infrastruktūrą projekto įgyvendinimo rajone.

Tikslas: Skatinti atvykstamąjį bei vietinį kultūrinį-pažintinį turizmą, papildant esamą turizmo infrastruktūrą bei sukuriant Kėdainių senamiesčio paveldo objektus jungiančią rekreacinę poilsio bei pramogų turizmo infrastruktūrą.

Uždaviniai:

 • - Suformuoti naujus turizmo traukos centrus bei rekonstruoti jau esančius, panaudojant gamtos, kultūros ir paveldo objektus;
 • - Pritaikyti miesto turizmo infrastruktūrą vietos gyventojų poreikių tenkinimui;
 • - Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų privačias investicijas;
 • - Plėtoti turizmo informacines sistemas ir gerinti Lietuvos, kaip turizmo šalies, įvaizdį;

Siekiami rezultatai:

 • - Sukurti aktyvaus poilsio infrastruktūrą poilsio parke prie minareto: išvalyti Dotnuvėlės upelį ir salas, rekonstruoti 2 tiltelius į salas ir pastatytą 1 pėsčiųjų – dviračių tiltelį, jungiantį minaretą su parku, nutiesti pėsčiųjų – dviračių taką, įrengti dviračių – riedučių ir riedlenčių trasą, pastatyti suolus, įrengti aktyvaus poilsio aikšteles suaugusiems ir vaikams;
 • - Rekonstruoti Senamiestį bei jame esančius kultūros ir paveldo objektus;
 • - Įrengti informacinius ženklus parko prie minareto-senamiesčio zonoje;
 • - Įrengti dviračių taką senamiestyje iki Nevėžio užtvankos (Paminklinio akmens rezistentams).

Įgyvendinimo laikas:

2011 m. rugpjūčio mėn. - 2013 m. rugpjūčio mėn.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • 1 Projekto įgyvendinimo būtinybė4
 • 2 Veiklos ir darbų konkretizavimas5
 • 2.1 Naujų turizmo traukos centrų formavimas, senųjų rekonstravimas5
 • 2.2 Miesto turizmo infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams6
 • 2.3 Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų sukūrimas7
 • 2.4 Turizmo informacinių sistemų plėtojimas ir Lietuvos įvaizdžio gerinimas8
 • 3 Tikslinė grupė9
 • 4 Iniciatorius, rėmėjai ir partneriai10
 • 5 Projekto viešinimas10
 • 6 Projekto išlaidų sąmata10
 • 6.1 I-ojo ketvirčio statybinių išlaidų sąmata10
 • 6.2 II-ojo ketvirčio statybinių išlaidų sąmata12
 • 6.3 III-ojo ketvirčio statybinių išlaidų sąmata13
 • 6.4 IV-ojo ketvirčio statybinių išlaidų sąmata14
 • 7 Veiklų (darbų) grafikas15
 • Išvados17
 • Literatūra18
 • Lentelių sąrašas
 • LENTELĖ 1. I KETVIRČIO STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDŲ SĄMATA11
 • LENTELĖ 2. II KETVIRČIO STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDŲ SĄMATA12
 • LENTELĖ 3. III KETVIRČIO STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDŲ SĄMATA14
 • LENTELĖ 4. IV KETVIRČIO STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDŲ SĄMATA15
 • LENTELĖ 5. DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS16
 • Paveikslėlių sąrašas
 • PAV. 1.MINARETAS6
 • PAV. 2. MIESTO PARKAS7
 • PAV. 3. RINKOS AIKŠTĖ7

Reziumė

Autorius
laurauske
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 24, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Biržų regioninio parko turizmo ištekliai

Turizmas Kursinis darbas 2014 m. burbuliookas
Darbas orientuotas į Biržų regioninio parko turizmo išteklius. Teorinėje dalyje analizuojama bendrai turizmo ir išteklių, saugomų teritorijų samprata, todėl puikiai galima šią informaciją...

Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui

Turizmas Diplominis darbas 2014 m. rasa13
Lietuvoje turizmo verslo atstovai turi skirti ypatingą dėmesį lietuviškų švenčių pritaikomumui atvykstančiam turistui. (baisiai sudėtingas sakinys) Nes atvykstamasis turizmas gerokai papildo valstybės iždą....

Darnus turizmas Nemuno kilpų regioniniame parke

Turizmas Prezentacija eglute123
•1992m. Rugsėjo 24d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimu buvo įsteigtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Jis yra vienas didžiausių regioninių parkų Lietuvoje, savo unikalumu,...