Pramonės pastato vėdinimas

47 psl. / 4838 žod.

Ištrauka

PRAMONĖS PASTATO VĖDINIMO KURSINIO PROJEKTO UŽDUOTIS

 1. Duomenys projektavimui

1.1. Pastato, kurio išorinių sienų kontūrai pateikti J schemoje, gamybinėms patalpoms, esančioms 2-2 aukšte projektuojamas vėdinimas. Skaičiavimai atliekami tik gamybinėms patalpoms, buitinės patalpos neskaičiuojamos – tik parodomos plane. Stogas plokščias. Pastatas statomas Dūkšto mieste.

1.2. 2 aukšte išsiskiria 80,4 g/h nuodingos medžiagos vinilacetato; oro kaita ceche 6 h-1, galimybės teršalų židinius izoliuoti ar apgaubti nėra, yra staigaus avarinio teršalų išsiskyrimo į patalpą pavojus. Gamybinės patalpos plotas 75 m2. Šildymas orinis.

1.3. 2 aukšte technologinių procesų vietos apgaubtos, jose išsiskiria nuodinga degi medžiaga žibalas, teršalų koncentracija šalinamame ore 6,7 IPRD. Gamybinės patalpos plotas 25 m2. Priimu, kad antrame aukšte bus 1 traukos spinta ir jos angos plotas 0,5 m2.

1.4. Trūkstamus duomenis priimti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas arba pasitarus su dėstytoju. Esant keliems vėdinimo variantams, rinktis energiškai efektyvesnį.

 1. Aiškinamasis raštas

2.1. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos.

2.2. Trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai.

2.3. Projektinių aukštų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė.

2.3.1. Pirmo cecho šilumos balansas.

Žinoma, kad atstojamasis atitvarų šilumos perdavimo koeficientas U= 0,38 W/m2K, vidiniai šilumos pritekiai: šildymo sezone – 7 W/m2, šiltuoju metų laiku – 15 W/m2, drėgmės išsiskyrimas – nežymus.

2.3.2. Vėdinimo oro srautas ceche, kuriame išsiskiria tik nuodingi teršalai.

2.3.3. Vėdinimo oro srautas ceche, kuriame išsiskiria nuodingi ir sprogūs teršalai.

2.4. Vienos oro tiekimo ir vienos oro šalinimo sistemos (nemažiau kaip su 3 atšakomis) aerodinaminė skaičiuotė.

2.5. Skaičiuotųjų sistemų įrangos parinkimas (tiekimo/šalinimo agregato elementai, triukšmo slopintuvai, oro sklaidytuvai).

2.6. Šalinamo oro minimalaus valymo efektyvumo nustatymas.

2.7. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui metinis poreikis ir išlaidos.

2.8. Skaičiuotųjų sistemų pagrindinės įrangos žiniaraštis.

 1. Brėžiniai (braižomi AUTOCAD programa)

3.1. Genplanas – schema su aplinkos taršos skaičiuotės taškais, M 1: 1000.

3.2. Pastato aukštų planai su vėdinimo įranga (neskaičiuotų sistemų ortakių ir įrangos matmenis parinkti orientaciniai), M 1:100.

3.3. Būdingas pastato pjūvis su vėdinimo įranga, M 1:100.

3.4. Skaičiuotų sistemų aksonometrinės schemos.

 1. Priedai

4.1. Parinktos įrangos (oro sklaidytuvų, ventiliatorių, vėdinimo įrenginių) charakteristikų kopijos, kuriose pateikiami pasirinktos įrangos parametrai.


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos5
 • 2. Trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai6
 • 3. Projektinių cechų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė8
 • 4. Pirmojo ir antrojo cechų oro tiekimo ir oro šalinimo sistemų aerodinaminė skaičiuotė12
 • 4.1 Pirmojo aukšto oro tiekimo ir oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė12
 • 4.2 Antrojo cecho oro tiekimo ir oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė16
 • 5. Skaičiuotųjų sistemų įrangos parinkimas18
 • 6. Šalinamo oro minimalaus valymo efektyvumo nustatymas21
 • 7. Šilumos ir elektros energijos vėdinimui metinis poreikis ir išlaidos25
 • Išvados32
 • Literatūra33
 • Priedai34

Reziumė

Autorius
kristi605
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Optimali vėdinimo sistema tvarte

Statyba Referatas 2013 m. speisiukas26
Gyvulininkystė – tai prioritetinė Lietuvos žemės ūkio šaka. Ji sukuria didesnę pridėtinę vertę, aprūpina maistu. Norint, kad gyvulininkystė būtų konkurencinga ūkio šaka, būtina...

Lietuvos statybinių medžiagų pramonė

Statyba Prezentacija 2014 m. gilmoras13
Statybinių medžiagų pramonė yra sunkiosios pramonės šaka ir svarbiausia statybos materialinės techninės bazės dalis, nes medžiagų kaina sudaro apie 60 % visos pastatų...

Pastatų konspektas

Statyba Paruoštukė 2007 m. rasa13
Gamybiniai pastatai kuriuose isdestyti cechai isleidziantys baigtine produkcija, ruosinius. Sie pastatai skirstomi pagal gamybos sakas ir paskirti. Energetiniai yra silumines elektros stotys tiekiančios...

Geoterminė energija. Energetiškai taupūs pastatai

Statyba Praktikos ataskaita 2013 m. oniksas
Viena iš labiausiai išplitusių atsinaujinančių energijos rūšių yra geoterminė energija. Jos visuotinį, tačiau nevienodą pasiskirstimą žemės gelmėse lemia įvairios geologinės sąlygos. Jau pagal...