E. demokratijos situacijos analizė

39 psl. / 8349 žod.

Ištrauka

Šiandien pasaulyje vyrauja žinių ir informacijos visuomenė, o vienu iš svarbiausių gyvenimo reiškiniu tampa informacinių technologijų naudojimas. Kiekviename žingsnyje lydi naujovės, jos tampa neatsiejamu reiškiniu šiuolaikinėje visuomenėje. Tikriausiai didžioji dalis mūsų visuomenės negali gyventi be interneto ir jo teikiamų paslaugų – elektroninės bankininkystės, elektroninių laiškų ir pan. Tačiau visuomenė vis dar eina balsuoti į rinkimines apylinkes, stovi ilgose savivaldybių eilėse dėl menkiausio parašo ar antspaudo.

Daugelyje Europos ir pasaulio valstybių vis labiau plėtojama e-demokratija, siekiama užtikrinti didesnį piliečių aktyvumą ir bendravimą valstybėje.

Šio darbo objektas - elektroninė demokratija.

Pagrindinė darbo problema – tradicinės demokratijos santykis su e.demokratija Lietuvoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti e. demokratijos situaciją Lietuvoje.

Pasirinktam darbo tikslui įgyvendinti yra iškeliami tokie uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti e.demokratijos teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti e.demokratijos situaciją Lietuvoje;
 3. Pateikti e.demokratijos plėtros galimybes Lietuvoje.

Be to, siekiant įgyvendinti šio darbo tikslą naudojamas tyrimo metodai bus literatūros analizė bei apklausa.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Elektroninės demokratijos teoriniai aspektai4
 • 1.1 Tradicinės demokratijos ištakos ir samprata4
 • 1.1.1 Pilietinė visuomenė5
 • 1.2 IT įtaka demokratijos procesams7
 • 1.3 Demokratijos ir e.demokratijos santykis8
 • 1.4 E.demokratijos samprata9
 • 1.4.1 E. demokratijos modelis10
 • 1.4.2 E. demokratijos sąsajos su e.valdžia11
 • 1.5 E.demokratijos lygmenys12
 • 1.6 E.demokratijos elementai13
 • 1.7 Teisinės ir politinės e. demokratijos prielaidos17
 • 2. E. demokratijos situacijos analizė Lietuvoje19
 • 2.1 Demokratija Lietuvoje19
 • 2.2 Lietuvos pasirengimas e. demokratijos lygio vystimuisi20
 • 2.3 E. demokratijos priemonių naudojimas Lietuvos savivaldybėse22
 • 2.4 Apklausos apie vartotojų naudojimąsi viešosiomis e.paslaugomis (e.demokratijos įrankiais) rezultatų analizė23
 • 2.5 Demokratijos kliūtys ir problemos32
 • 3. E.demokratijos situacijos Lietuvoje gerinimas ir rekomendacijos32
 • Išvados34
 • Literatūros sąrašas35
 • Priedai36

Reziumė

Autorius
saulyte94
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Policijos departamento veiklos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. brigita
Įvadas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos yra policijos įstaiga, padedanti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, taip...

Nedarbo situacijos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. laurauske
Rašto darbas, kuriame atliekama nedarbo situacijos analizė askritai bei Lietuvos Respublikoje. Darbas atliktas pagal visus metodinius KTU reikalavimus.