Ekonomika ir verslas / Finansai

Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Mokesčių sistema - tai lyg sandoris tarp valstybės ir piliečio, kuriame nuolat vyksta optimalaus abiejų pusių intereso suderinimo paieška. Siekiama atrasti tokias mokesčių sistemos sąlygas, kurios užtikrintų valstybės funkcijų vykdymą ne tik dabartiniame ekonominio ciklo etape, bet ir ateityje.
Mokesčių sistema skirtinguose šaltiniuose yra apibrėžiama kiek skirtingai, tačiau visi apibrėžimai akcentuoja, jog mokesčių sistema apima visus mokesčius, kuriuos valstybė ima iš mokesčių mokėtojų į šalies bendravalstybinius fondus. Tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai – ūkio subjektai ir gyventojai – mokesčius moka į kelis bendravalstybinius fondus: į šalies nacionalinį biudžetą (valstybės ir savivaldybių biudžetus) ir į specialiuosius tikslinės paskirties fondus: Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Bendrieji mokesčių elementai – tai mokesčio subjektas, objektas, šaltinis, apmokestinimo vienetas, tarifas (norma ar kvota), mokesčio suma ir mokesčio lengvatos.
Šiame darbe bus pateikta įvairių Europos Sąjungos šalių mokesčių palyginimai. Išskirti panašumai ir skirtumai. Pagrindiniai mokesčių skirtumai atsiranda dėl skirtingo valstybių išsivystymo ir ekonomominio stabilumo. Daugiausiai informacijos bus pateikta Lietuvos valstybės mokesčių sistemos, nes tai aktualiausia informacija.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6227 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1. Esamos literatūros apžvalga4
 • 2. ES Mokesčių sistemų panašumai ir skirtumai5
 • 2.1. Gyventojų pajamų mokestis5
 • 2.1.1. Gyventojų pajamų mokestis Lietuvoje5
 • 2.1.2. Gyventojų pajamų mokestis Prancūzijoje7
 • 2.1.3. Gyventojų pajamų mokestis Italijoje8
 • 2.1.4. Gyventojų pajamų mokestis Vokietijoje9
 • 2.1.5. Gyventojų pajamų mokestis Portugalijoje10
 • 2.1.6. Gyventojų pajamų mokesčių ES panašumai ir skirtumai10
 • 2.2. Pridėtinės vertės mokestis11
 • 2.2.1. Pridėtinės vertės mokesčio reglamentavimas ES11
 • 2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis Lietuvoje12
 • 2.2.3. Pridėtinės vertės mokestis Belgijoje13
 • 2.2.4. Pridėtinės vertės mokestis Danijoje14
 • 2.2.5. Pridėtinės vertės mokestis Italijoje14
 • 2.2.6. Pridėtinės vertės mokestis Liuksemburge15
 • 2.2.7 . Pridėtinės vertės mokestis kitose ES šalyse15
 • 2.2.8. Pridėtinės vertės mokesčio ES šalyse panašumai ir skirtumai16
 • 2.3. Akcizo mokestis17
 • 2.3.1. Akcizo mokesčių reglamentavimas ES17
 • 2.3.2. Akcizo mokestis Lietuvoje18
 • 2.3.3. Akcizo mokestis Graikijoje18
 • 2.3.4. Akcizo mokesčiai kai kuriose ES šalyse19
 • 2.3.5. Akcizo mokesčio skirtumai ir panašumai ES21
 • 2.4. Nekilnojamojo turto mokestis21
 • 2.4.1. Nekilnojamojo turto mokestis Lietuvoje22
 • 2.4.2. Nekilnojamojo turto mokestis Graikijoje23
 • 2.4.3. Nekilnojamojo turto mokestis Italijoje23
 • 2.4.4. Nekilnojamojo turto mokestis Suomijoje24
 • 2.4.5. Nekilnojamojo turto mokesčio ES šalyse panašumai ir skirtumai24
 • 3. ES mokesčių sistemų apibendrinimai25
 • Išvados26
 • Naudotos literatūros sąrašas:29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Automobilių transporto sistema Europos Sąjungoje
Referatas Automobilių transporto sistema Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Šiais laikais būtų sunku įsivaizduoti gyvenimą, kuriame nebūtų transporto. Transporto vaidmuo ekonominiame šalių [...]

Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius [...]

Lietuvos mokesčių sistema
Referatas Lietuvos mokesčių sistema

Šiame referate bus aptarti šie dalykai: • Lietuvos Respublikos mokesčių sistema; • Gyventojų pajamų mokestis; • Pelno mokestis; • Pridėtinės vertės mokestis; • Akcizai; • Įmokos socialiniam [...]

Valstybės mokesčių sistema
Referatas Valstybės mokesčių sistema

Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Referatas Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai

Daugelis autorių sutaria, kad terminai lyderiavimas ir vadovavimas nėra tapatūs, tačiau nesutaria dėl šių terminų [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "European transit service" išlikimo galimybės ekonominio nuosmūkio sąlygomis

Šiame darbe apžvelgsiu UAB “European Transit Service” krovinių logistikos veiklos klausimus sunkmečiu, įmonės kuri vykdo [...]

Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema
Prezentacija Gyventojų pajamų mokestis: progresinė mokesčių sistema

Įvadas; Mokesčių sistemos rūšys: Proporcinė mokesčių sistema; Progresinė mokesčių sistema; Regresinė mokesčių sistema; Gyventojų pajamų [...]

Europos Sąjungos institucinė sistema
Referatas Europos Sąjungos institucinė sistema

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios [...]

Norvegijos mokesčių sistema
Referatas Norvegijos mokesčių sistema

Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus, atlieka daug funkcijų – apsaugos, gamybinės ir [...]

Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai
Referatas Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės [...]

Didžiosios Britanijos mokesčių sistema
Prezentacija Didžiosios Britanijos mokesčių sistema

•Didžiosios Britanijos mokesčių sistema buvo kuriama kelis šimtus metų, ir yra laikoma viena stabiliausių pasaulyje. •XX [...]

Lietuvos dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje po euro įvedimo - privalumai ir trūkumai
Referatas Lietuvos dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje po euro įvedimo - privalumai ir trūkumai

Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos sutartis. Ši sutartis tiksliai ir [...]

Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES
Kursinis darbas Mokesčių sistema ir jos įtaka verslui Lietuvoje ir ES

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]