Ekonomika ir verslas / Finansai

Netiesioginių mokesčių palyginamoji analizė pabaltijo šalyse 2009m. - 2011m.

0 atsiliepimų
Autorius:

Tyrimo aktualumas. Kiekviena valstybė atlieka labai daug skirtingų funkcijų, tokių kaip vystymo funkciją, užtikrina išorinę, socialinę bei vidaus apsaugą, atlieka administracinę, gamybinę bei komercinės veiklos funkcijas ir kt. Norint vykdyti šias funkcijas, šaliai reikia labai didelių finansinių išteklių, kurių pagrindinis šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į valstybės biudžetą iš įvairių mokesčių. Atskirų valstybių mokesčių sistemą sudaro didelė įvairovė mokesčių, kurie skiriasi savo svoriu nacionaliniame biudžete. Būtent netiesioginiai mokesčiai užima didelę dalį Pabaltijo šalių biudžetuose, todėl jų svarba renkant mokestines pajamas nenuginčijama. Netiesioginiais mokesčiais yra vadinami tokie mokesčiai, kurie yra nustatomi per kainų sistemą, nėra susiję su mokėtojo pajamomis ir galutinis netiesioginio mokesčio mokėtojas yra vartotojas. Šiame tyrime bus nagrinėjami vieni iš reikšmingiausių netiesioginių mokesčių Pabaltijo šalyse - pridėtinės vertės mokestis bei akcizai.
Tyrimo objektas - netiesioginiai mokesčiai Pabaltijo šalyse.
Tyrimo tikslas - atlikti palyginamąją netiesioginių mokesčių analizę Pabaltijo šalyse 2009-2011 m.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizuoti ir palyginti pajamų iš netiesioginių mokesčių dinamiką tiriamu laikotarpiu Pabaltijo šalyse;
2. Išskirti netiesioginių mokesčių dalį valstybės biudžeto mokestinėse pajamose ir palyginti jų kitimą tiriamuoju laikotarpiu.
3. Atskleisti veiksnius, lemiančius Pabaltijo šalių pajamų iš netiesioginių mokesčių dinamiką ir atlikti jų koreliacinę bei regresinę analizę.
Tyrime naudoti metodai: statistinių duomenų analizė, regresinė analizė, koreliacinė analizė.
Numatomos išvados. Prieš atliekant tyrimą, galima numatyti, kad netiesioginiai mokesčiai sudarys itin didelę dalį Pabaltijo šalių mokestinėse pajamose. Nagrinėjant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų statistinius 2009-2011 m. duomenis, galima iš anksto prognozuoti, kad kartu šie mokesčiai sudarys daugiau nei 50 % Pabaltijo šalių nacionalinių biudžetų mokestinių pajamų. Taip pat galima daryti prielaidą, kad šiuos netiesioginius mokesčius labiausiai įtakoja infliacijos lygis, vartojimo išlaidos, eksportas bei importas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3318 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ STRUKTŪROS PALYGINIMAS TARP ŠALIŲ IR JOS KITIMAS4
 • 1.1. Pajamų iš akcizų struktūra ir kitimas 2009-2011 m…………………………….4
 • 1.2. Pajamų iš PVM struktūra ir kitimas 2009-2011 m……………………………5
 • 2. PAJAMŲ IŠ NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ DALIES VALSTYBĖS BIUDŽETO MOKESTINĖSE PAJAMOSE LYGINAMOJI ANALIZĖ7
 • 2.1. Pajamų iš akcizų dalies mokestinėse pajamose lyginamoji analizė7
 • 2.2. Pajamų iš PVM dalies mokestinėse pajamose lyginamoji analizė8
 • 3. VEIKSNIAI, LEMIANTYS PAJAMŲ IŠ NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ DINAMIKĄ, JŲ TARPUSAVIO RYŠYS10
 • 3.1. Veiksniai, lemiantys pajamų iš akcizų dinamiką, jų tarpusavio ryšys10
 • 3.1.1. Eksporto vaidmuo………………………………………………………10
 • 3.1.2. Importo vaidmuo10
 • 3.1.3. Vartojimo išlaidų vaidmuo11
 • 3.1.4. Infliacijos lygio vaidmuo11
 • 3.2. Veiksniai, lemiantys pajamų iš PVM dinamiką, jų tarpusavio ryšys12
 • 3.2.1. Vartojimo išlaidų vaidmuo12
 • 3.2.2. Infliacijos lygio vaidmuo12
 • 3.2.3. Importo vaidmuo13
 • 3.2.4. Eksporto vaidmuo14
 • IŠVADOS15
 • NAUDOTA LITERATŪRA16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Vokietijos biudžeto pajamų ir išlaidų 2009 - 2011m. palyginamoji analizė

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su asmeninio biudžeto planavimo procesu, tad atitinkamai ir kiekviena valstybė [...]

Akcizo mokestis energetiniams produktams Baltijos šalyse
Referatas Akcizo mokestis energetiniams produktams Baltijos šalyse

Akcizai – tai papildomos valstybės biudžeto pajamos, kurių paskirtis – apriboti kai kurių prekių ar [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė
Referatas Turto draudimas nuo gaisro ir gamtiniu jėgų „UAB Baltijos garantas“ ir „PZU Lietuva“ palyginamoji analizė

Darbo tikslas: palyginti ”UAB Baltijos Garantas” ir ”PZU Lietuva” siūlomas paslaugas. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti lyginamų bendrovių vykdymo [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva
Referatas Investicinio gyvybė draudimo palyginamoji analizė SEB VB gyvybės draudimo ir SAMPO life Lietuva

Draudiminė veiklos formavimasis siekia pačius ankstyviausius laikus. Kelionės, prekių gabenimas jūra ir sausumos keliais buvo [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė
Referatas Finansinių ataskaitų palyginamoji analizė

Pasaulis yra didelė konkurencinė arena, kurioje kiekviena įmonė privalo konkuruoti ir išlaikyti savo įtvirtintas pozicijas.

Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė
Referatas Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais
Referatas Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 [...]

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise surinkimo efektyvumo analizė
Referatas Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise surinkimo efektyvumo analizė

Mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka tik valstybinės įmonės, nes Vyriausybė joms patiki [...]

Valstybės mokesčių sistemos analizė
Kursinis darbas Valstybės mokesčių sistemos analizė

Tyrimo aktualumas. Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo [...]

Palyginamoji
Praktikos ataskaita Palyginamoji "Citadele" banko analizė su kitais Lietuvoje veikiančiais bankais

AB „Citadele“ bankas Lietuvoje priklauso Latvijoje įsteigto „Citadele“ banko grupei. AS „Citadele banka“  grupės pagrindinė [...]

AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.
Kursinis darbas AB”Rokiškio sūris” pelningumo rodiklių dinamikos analizė 2009-2011m.

               Įmonė kuri nori gauti kuo didesnį pelną turi pastoviai ir išsamiai atlikinėti pelno veiksnių [...]

AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė
Kursinis darbas AB ,,Rokiškio sūris“ ir AB ,,Žemaitijos pienas“ veiklos palyginamoji analizė

Globalizacija vis labiau skverbiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Šis reiškinys įmonių vadovus supažindina ne tik [...]