Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė

44 psl. / 10928 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos, surenkamos į biudžetą iš įvairių mokesčių. Jeigu valstybės išlaidoms padengti nepakanka biudžeto pajamų, tai valstybė priversta skolintis vidaus ir užsienio finansų rinkose. Toks išlaidų finansavimo būdas susijęs su papildomais skolinimosi kaštais (mokamos palūkanos), didina valstybės vidaus ir užsienio skolą, o tai gali sukelti makroekonominį disbalansą. Norėdama atlikti daugybę funkcijų, valstybė turi disponuoti lėšomis, pakankamomis išlaidoms finansuoti. Šios lėšos patenka į valstybės iždą iš tokių pagrindinių šaltinių, kaip mokesčiai, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų pardavimai, nuosavybės teisė, negrąžintini neatlyginami pervedimai (grantai) ir skolinimas.
Taigi, mokesčiai yra priverstinė duoklė valstybei, o kitus valstybės pajamų elementus privatus sektorius teikia valstybei savanoriškai. Iš visų paminėtų pajamų kategorijų mokesčiai yra didžiausias įplaukų ir pajamų šaltinis, todėl mokesčių politika yra pajamų politikos dėmesio centre. Be abejo, bet kuriai valstybei aktualu sukurti kuo geresnę mokesčių sistemą, efektyviai ją valdyti, užtikrinti jos sklandų funkcionavimą.
Tikslas – atlikti Vyriausybės pajamų ir išlaidų senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narėse palyginamąją analizę.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti bendrosios valdžios sektoriaus pajamas ir išlaidas senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Jurgita Olonovienė).
2. Atlikti mokesčių gamybai ir importui analizę senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Egidija Jokubauskienė).
3. Išnagrinėti einamuosius mokesčius pajamoms, turtui ir t.t. senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Egidija Jokubauskienė).
4. Išanalizuoti socialinius įnašus ir socialines pašalpas, užmokėtas bendros vyriausybės, senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Edita Adomaitienė).
5. Išnagrinėti bendrąjį valstybinio sektoriaus produktą senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Ineta Remeikaitė).
6. Atlikti numatomo mokesčio tarifo darbo jėgai analizę senosiose ir naujosiose ES narėse 1997-2007 m. (Ineta Remeikaitė).
Objektas – Vyriausybės pajamos ir išlaidos senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narėse.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • VYRIAUSYBĖS POVEIKIS EKONOMIKAI4
 • 1. Bendrosios valdžios sektoriaus pajamos5
 • 2. Bendrosios valdžios sektoriaus išlaidos8
 • 3. Mokesčiai gamybai ir importui11
 • 4. Einamieji mokesčiai pajamoms, turtui, ir taip toliau13
 • 5. Socialiniai įnašai15
 • 6. Socialinės pašalpos, užmokėtos bendros vyriausybės17
 • 7. Bendrasis valstybinio sektoriaus produktas19
 • 8. Numatomas mokesčio tarifas darbo jėgai22
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
audriul
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai