AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

42 psl. / 10315 žod.

Ištrauka

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Atliekant finansinę analizę yra naudojama daug įvairių šaltinių. Įmonės veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonę rinkimas.
Temos aktualumas: finansinė analizė yra neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis, padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius rezultatus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Finansinės analizės metu gauta informacija padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai pasiteisino, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus.
Tyrimo objektas - AB ,,Panevėžio statybos trestas“ finansinė veikla bei jos rezultatai, pateikti apskaitos atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.
Darbo tikslas: Atlikti AB ,,Panevėžio statybos trestas“ finansinę analizę 2010 – 2011 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti įmonės AB ,,Panevėžio statybos trestas“ veiklos charakteristiką;
2. Atlikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę.
3. Apskaičiuoti ir įvertinti nagrinėjamos įmonės santykinius rodiklius;
4. Diagnozuoti bankroto tikimybę.
Metodai: horizontali ir vertikali balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos analizė, santykinių rodiklių analizė ir jų vertinimas (pelningumas, mokumas, efektyvumas, kapitalo rinkos rodikliai, apyvartinis kapitalas), bankroto tikimybės nustatymas pagal Altmano dviejų ir penkių rodiklių modelius, finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių analizė, finansinė prognozė.
Rezultatas: Atlikta finansinė analizė padėjo įvertinti įmonės finansinę būklę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ6
 • 2.1 BALANSO VERTIKALI IR HORIZONTALI ANALIZĖ6
 • 2.2 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ10
 • 3. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ12
 • 3.1 PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ12
 • 3.2 GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS GRANDININIŲ PAKEITIMŲ METODU16
 • 3.3 TURTO PELNINGUMO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ17
 • 3.4 NUOSAVO KAPITALO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ18
 • 3.5 TRUMPALAIKIO MOKUMO RODIKLIAI18
 • 3.6 ILGALAIKIO MOKUMO RODIKLIAI22
 • 3.7 VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI25
 • 3.8 KAPITALO RINKOS RODIKLIAI28
 • 4. BANKROTO DIAGNOSTINĖ ANALIZĖ30
 • 4.1 BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS PAGAL ALTMANO MODELIUS30
 • 4.2 BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS TIRIANT STRAIPSNIŲ POKYČIUS32
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI36

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai