Ekonomika ir verslas / Finansai

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Atliekant finansinę analizę yra naudojama daug įvairių šaltinių. Įmonės veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonę rinkimas.
Temos aktualumas: finansinė analizė yra neatsiejama šiuolaikinio verslo dalis, padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius rezultatus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Finansinės analizės metu gauta informacija padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai pasiteisino, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus.
Tyrimo objektas - AB ,,Panevėžio statybos trestas“ finansinė veikla bei jos rezultatai, pateikti apskaitos atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.
Darbo tikslas: Atlikti AB ,,Panevėžio statybos trestas“ finansinę analizę 2010 – 2011 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti įmonės AB ,,Panevėžio statybos trestas“ veiklos charakteristiką;
2. Atlikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę.
3. Apskaičiuoti ir įvertinti nagrinėjamos įmonės santykinius rodiklius;
4. Diagnozuoti bankroto tikimybę.
Metodai: horizontali ir vertikali balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos analizė, santykinių rodiklių analizė ir jų vertinimas (pelningumas, mokumas, efektyvumas, kapitalo rinkos rodikliai, apyvartinis kapitalas), bankroto tikimybės nustatymas pagal Altmano dviejų ir penkių rodiklių modelius, finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių analizė, finansinė prognozė.
Rezultatas: Atlikta finansinė analizė padėjo įvertinti įmonės finansinę būklę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10315 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA4
 • 2. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ6
 • 2.1 BALANSO VERTIKALI IR HORIZONTALI ANALIZĖ6
 • 2.2 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS HORIZONTALI IR VERTIKALI ANALIZĖ10
 • 3. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ12
 • 3.1 PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ12
 • 3.2 GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS GRANDININIŲ PAKEITIMŲ METODU16
 • 3.3 TURTO PELNINGUMO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ17
 • 3.4 NUOSAVO KAPITALO PIRAMIDINĖ ANALIZĖ18
 • 3.5 TRUMPALAIKIO MOKUMO RODIKLIAI18
 • 3.6 ILGALAIKIO MOKUMO RODIKLIAI22
 • 3.7 VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI25
 • 3.8 KAPITALO RINKOS RODIKLIAI28
 • 4. BANKROTO DIAGNOSTINĖ ANALIZĖ30
 • 4.1 BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS PAGAL ALTMANO MODELIUS30
 • 4.2 BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS TIRIANT STRAIPSNIŲ POKYČIUS32
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA35
 • PRIEDAI36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinių ataskaitų tyrimas: „Panevėžio statybos trestas“ 2015 metai
Kursinis darbas Finansinių ataskaitų tyrimas: „Panevėžio statybos trestas“ 2015 metai

Darbo aktualumas. Atlikdami šį darbą mes gilinamės į įmonės veiklą bei stengiamės suprasti jos valdymo [...]

AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais
Referatas AB „Rokiškio sūris“ finansinė analizė 2009-2010 metais

Darbo aktualumas: Darbo tikslas: atlikti AB „Rokiškio sūris“ 2009-2010 metams. Darbo objektas: 2009-2010 metų AB „Rokiškio [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Apyvartinio kapitalo analizė akcinėje bendrovėje ,,Panevežio statybos trestas‘‘
Referatas Apyvartinio kapitalo analizė akcinėje bendrovėje ,,Panevežio statybos trestas‘‘

Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria daugelis įmonių, yra apyvartinių lėšų trūkumas. Apyvartinės lėšos [...]

AB
Kursinis darbas AB "Teo" 2011 - 2013 metų finansinių ataskaitų analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame dinamiškame ir konkurencingame verslo pasaulyje norėdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi puikiai išmanyti [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu
Referatas Biudžetų palyginamoji analize Vilniaus ir Kauno 2008-2012 metų aspektu

Dabartiniu metu už Lietuvos miestų funkcionavimą atsakinga miesto savivaldybė. Lietuvos teritorija suskirstyta į 10 apskričių [...]

“SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.
Referatas “SEB” banko palūkanų normos rizikos analizė 2007 - 2010 m.

Temos aktualumas – komerciniai bankų veikla yra neatsiejama nuo palūkanų normos rizikos. Palūkanų normos pokyčiai [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

AB
Referatas AB "Apranga" 2011 -2013 metų pajamų, sąnaudų, pelno analizė

Temos aktualumas. Kad pragyventi, žmones gamina prekes ar teikia paslaugas, t.y. jie užsiima ūkine veikla.

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė
Tyrimas 2015-2017 metų patvirtintų biudžetų pajamų ir asignavimų pagal asignavimo valdytojus analizė

Pagal istorinius šaltinius, žodis „biudžetas“ yra kilęs iš senosios prancūzų kalbos žodžio bouge – odinis [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]