Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

31 psl. / 5587 žod.

Ištrauka

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų ar kitų reiškinių priežastis. Ekonominė informacija analizės būdu nagrinėja atskiromis dalimis tol, kol surandamos tam tikrų reiškinių priežastys.
Lietuvoje finansų analizė pradėta taikyti neseniai, ir jos svarba suprantama dar ne visose įmonėse. Darbe finansinė analizė leis suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, suteiks galimybę įvertinti esamą padėtį ir numatyti jos veiklos perspektyvas. Tradiciškai finansinė analizė apibūdinama kaip įmonės finansų būklės įvertinimas, kuris atliekamas remiantis apskaitos duomenimis.
Finansinė analizė atliekama siekiant gauti reikšmingą informaciją apie įmonės veiklą, jos efektyvumą, pelningumą bei rizikos laipsnį.
Atliekant finansinę analizę, dažnai naudojami buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės rodikliai. Apskaita – pagrindinis informacijos šaltinis finansiniai analizei atlikti.
Draugas Petras praeitų metų pabaigoje loterijoje laimėjo 100.000 litų ir nusprendė įgyvendinti savo seną svajonę – įkurti moteriškų drabužių siuvyklą. Petras įregistravo miesto savivaldybės rejestro tarnyboje įmonę – UAB ,,Petras ir Co“.
Tikslas: atlikti finansinę veiklos analizę UAB ,,Petras ir Co“.
Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1 užduotis
1.1. Sudaryti įmonės pradinį balansą
1.2. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaitą ir įmonės balansą birželio 30 dienai.
1.3. Parengti finansines ataskaitas metų pabaigai – gruodžio 31 d.
1.4. Sudaryti kiekvieno pusmečio grynojo pinigų srauto ataskaitą.
1.5. Pasibaigus pirmiesiems veikos metams, įvertinti įmonės veiklą ir jos būklę.
1.6. Apskaičiuoti minimalią pardavimų apimtį vienetais, kad įmonės veikla nebūtų nuostolinga ir nubraižyti ,,lūžio taško“ grafiką.
1.8. Apskaičiuoti, kokia turėtų būti medžiagų vertė gaminio vienetui, kad įmonės veiklos pelningumas būtų I – ųjų metų pab. Būtų 25 proc., o sąnaudos liktų nepasikeitę.
2 užduotis:
2.1. Sudaryti planines pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansus keturiems metams.
2.2. Įvertinti Petro įmonės finansinę būklę.
Tyrimo objektas: UAB ,,Petras ir Co“.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PIRMŲJŲ VEIKLOS METŲ FINANSINĖ ANALIZĖ
 • 1.1. Pirmųjų veiklos metų faktinių rezultatų palyginimas su planuotais7
 • 1.2. Pardavimų pelningumui įtakos turinčių veiksnių analizė9
 • 1.3. Turto bei kapitalo struktūros pakitimai metų pabaigoje10
 • 1.4. Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčių įtaka įmonės likvidumui12
 • 1.5. Debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis pirmame ir antrame pusmečiuose14
 • 1.6. Lūžio taško analizė15
 • 1.7. Medžiagų vertės apskaičiavimas remiantis įmonės veiklos pelningumu17
 • 2. ANTRŲJŲ, TREČIŲJŲ IR KETVIRTŲJŲ VEIKLOS METŲ ANALIZĖ
 • 2.1. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai prieaugio koeficientai20
 • 2.2. Ilgalaikio turto efektyvumas ir jo finansavimo šaltiniai22
 • 2.3. Darbo našumo bei darbuotojų darbo užmokesčio augimo taisyklės analizė24
 • 2.4. Bankroto ribos rodiklis Z pagal likvidumo ir finansinės priklausomybės koeficientus25
 • 2.5. Finansinių rodiklių palyginimas taikant vietų sumavimo metodą27
 • ĮŠVADOS IR PASIŪLYMAI31
 • LITERATŪRA32

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.

„N“ įmonės finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. sejkutea
Temos aktualumas. Tam, kad užtikrinti įmonės tolimesnį gyvavimą bei gerus veiklos rezultatus, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė...

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...