Ekonomika ir verslas / Finansai

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų ar kitų reiškinių priežastis. Ekonominė informacija analizės būdu nagrinėja atskiromis dalimis tol, kol surandamos tam tikrų reiškinių priežastys.
Lietuvoje finansų analizė pradėta taikyti neseniai, ir jos svarba suprantama dar ne visose įmonėse. Darbe finansinė analizė leis suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, suteiks galimybę įvertinti esamą padėtį ir numatyti jos veiklos perspektyvas. Tradiciškai finansinė analizė apibūdinama kaip įmonės finansų būklės įvertinimas, kuris atliekamas remiantis apskaitos duomenimis.
Finansinė analizė atliekama siekiant gauti reikšmingą informaciją apie įmonės veiklą, jos efektyvumą, pelningumą bei rizikos laipsnį.
Atliekant finansinę analizę, dažnai naudojami buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės rodikliai. Apskaita – pagrindinis informacijos šaltinis finansiniai analizei atlikti.
Draugas Petras praeitų metų pabaigoje loterijoje laimėjo 100.000 litų ir nusprendė įgyvendinti savo seną svajonę – įkurti moteriškų drabužių siuvyklą. Petras įregistravo miesto savivaldybės rejestro tarnyboje įmonę – UAB ,,Petras ir Co“.
Tikslas: atlikti finansinę veiklos analizę UAB ,,Petras ir Co“.
Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:
1 užduotis
1.1. Sudaryti įmonės pradinį balansą
1.2. I pusmečio pelno (nuostolio) ataskaitą ir įmonės balansą birželio 30 dienai.
1.3. Parengti finansines ataskaitas metų pabaigai – gruodžio 31 d.
1.4. Sudaryti kiekvieno pusmečio grynojo pinigų srauto ataskaitą.
1.5. Pasibaigus pirmiesiems veikos metams, įvertinti įmonės veiklą ir jos būklę.
1.6. Apskaičiuoti minimalią pardavimų apimtį vienetais, kad įmonės veikla nebūtų nuostolinga ir nubraižyti ,,lūžio taško“ grafiką.
1.8. Apskaičiuoti, kokia turėtų būti medžiagų vertė gaminio vienetui, kad įmonės veiklos pelningumas būtų I – ųjų metų pab. Būtų 25 proc., o sąnaudos liktų nepasikeitę.
2 užduotis:
2.1. Sudaryti planines pelno (nuostolio) ataskaitas ir balansus keturiems metams.
2.2. Įvertinti Petro įmonės finansinę būklę.
Tyrimo objektas: UAB ,,Petras ir Co“.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5587 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PIRMŲJŲ VEIKLOS METŲ FINANSINĖ ANALIZĖ
 • 1.1. Pirmųjų veiklos metų faktinių rezultatų palyginimas su planuotais7
 • 1.2. Pardavimų pelningumui įtakos turinčių veiksnių analizė9
 • 1.3. Turto bei kapitalo struktūros pakitimai metų pabaigoje10
 • 1.4. Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų pokyčių įtaka įmonės likvidumui12
 • 1.5. Debitorinio įsiskolinimo trukmė dienomis pirmame ir antrame pusmečiuose14
 • 1.6. Lūžio taško analizė15
 • 1.7. Medžiagų vertės apskaičiavimas remiantis įmonės veiklos pelningumu17
 • 2. ANTRŲJŲ, TREČIŲJŲ IR KETVIRTŲJŲ VEIKLOS METŲ ANALIZĖ
 • 2.1. Pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno baziniai prieaugio koeficientai20
 • 2.2. Ilgalaikio turto efektyvumas ir jo finansavimo šaltiniai22
 • 2.3. Darbo našumo bei darbuotojų darbo užmokesčio augimo taisyklės analizė24
 • 2.4. Bankroto ribos rodiklis Z pagal likvidumo ir finansinės priklausomybės koeficientus25
 • 2.5. Finansinių rodiklių palyginimas taikant vietų sumavimo metodą27
 • ĮŠVADOS IR PASIŪLYMAI31
 • LITERATŪRA32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

Įmonės
Kursinis darbas Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė
Referatas AB ,,Panevėžio statybos trestas“ 2010-2011 metų finansinė analizė

Finansinė veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė
Diplominis darbas „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ [...]

Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu
Referatas Finansinė įmonės analizė investiciniu požiūriu

1. Vertikaliosįmonėsanalizė atlikimas a. Balanso b. Pelno(nuostolių) ataskaitos 2. Horizontalios įmonės analizės atlikimas a. Pelno(nuostolių) ataskaitos b. Balanso 3. Santykinių rodiklių analizė a. Pelningumo rodikliai. b. Likvidumo rodikliai. c. Apyvartumo rodikliai. d. Finansinio padengimo rodikliai. 4. Bankroto tikimybės [...]