Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

48 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Kursinio darbo tikslas – atlikti X įmonės finansinę analizę, apskaičiuojant įmonės veiklos efektyvumo, pelningumo rodiklius ir prognozuoti įmonės padėtį, atsižvelgiant į esamą situaciją.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Nustatyti analizės tikslus;
 2. Nustatyti analizės uždavinius;
 3. Išsiaiškinti finansinių koeficientų privalumus ir trūkumus;
 4. Pateikti ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliąsias analizes;
 5. Išnagrinėti įmonės veiklos analizę, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais;
 6. Aprašyti įmonės veiklos prognozavimą;
 7. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. Įmonės finansinės analizės tikslai5
 • 2. Įmonės finansinės analizės uždaviniai6
 • 3. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai7
 • 4. Įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė10
 • 5. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių pagalba17
 • 5.1. Pelno ir pelningumo analizė17
 • 5.1.1. Pelno analizė18
 • 5.1.2. Pardavimų pelningumo analizė21
 • 5.1.3. Turto pelningumo analizė24
 • 5.1.4. Kapitalo pelningumo analizė27
 • 5.2.Finansinio statuso rodiklių analizė28
 • 5.2.1.Trumpalaikio mokumo rodikliai, jų analizė28
 • 5.2.2. Trumpalaikio turto sudėties analizė33
 • 5.2.3. Ilgalaikio mokumo analizė34
 • 5.3. Finansinio valdymo rodiklių analizė37
 • 5.4. Išteklių valdymo rodiklių analizė38
 • 6. Įmonės veiklos prognozavimas39
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
karpis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 29, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

„N“ įmonės finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. sejkutea
Temos aktualumas. Tam, kad užtikrinti įmonės tolimesnį gyvavimą bei gerus veiklos rezultatus, vadovams visų pirma būtina sugebėti realiai įvertinti jos finansinę būklę. Finansinė...

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...