Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Šie metai mūsų šaliai prasidėjo nekaip. Nuo pat sausio pradžios Lietuvoje vien nelaimės, priverčiančios susimąstyti kiekvieną. Ir tos nelaimės ne šiaip nelaimingi atsitikimai – o dažnai protu nesuvokiamos žmonių, neturinčių tinkamų socialinių įgūdžių, darbų pasekmės. Sudeginti, nužudyti vaikai. Neatsakingi, nevengiantys alkoholio tėvai. Nelaimės, kurios, tinkamai įsikišus socialiniams darbuotojams ir visuomenei, galbūt galėjo neįvykti. Kas šiuo atveju kaltas? Visų pirma  - visuomenė, nes mes vis dar nemokame kalbėti, matydami kaip šalia mūsų kažkas elgiasi netinkamai. Socialinės pagalbos trūkumas – socialinių darbuotojų skaičius Lietuvoje nėra pakankamas, norint tinkamai padėti visuomenei. Problemų yra labai daug. Smurtas šeimoje, kai moterys ilgą laiką gyvena su smurtautoju ir tyli. Neprižiūrėti vaikai, geriantys tėvai, kai tuo metu vaikai  išsigandę ir laukia tėvų dėmesio ir rūpesčio. Tai turbūt nuolatinė problema ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Nuolatinės spragos socialinio darbo srityje. Todėl galėčiau teigti, kad šiuo metu socialinio darbuotojo profesija yra viena reikalingiausių, nes darbo mūsų šalyje daug, o gerų, kompetetingų, užjaučiančių ir norinčių padėti specialistų – mažai.

Taigi, socialinis darbas – tai profesija ne tik norinčiai gauti, bet ir duoti asmenybei, o socialinis darbuotojas yra lyg misionierius šalia žmogaus, kuris prarado savo orumą ir neberanda siūlo galo, galinčio jį išgelbėti nuo kančios ar beprasmybės. Jis yra tas žmogus, kuris turi eiti ne už nugaros, ne priekyje, o būti šalia, būti lyg neformalus draugas, mokytojas bei išminčius. Norint būti geru socialiniu darbuotoju, būtina turėti tam tikras profesines savybes ir gebėjimus. Socialinis darbas – didelį psichologinį krūvį turinti profesija. Jis reikalauja specialaus pasiruošimo bei tam tikrų žmogiškų savybių – sugebėjimo globoti, empatija ir jautrumas, kantrybė ir nuoširdumas.

Kita Lietuvos problema yra nepakankamas dėmesys būsimam studentui. Labai dažnai abiturientams pritrūksta reikalingos pašalinių pagalbos, renkantis profesiją. Abiturientai neturi informacijos apie rūpimas profesijas, dažnai pasiduoda aplinkinių įtakai, pasirinkdami tuo metu populiasiausią profesiją, ar renkasi pagal draugus. Taip pat labai dažnai prisiskaito klaidingos informacijos, apie būtent tos profesijos siūlomą darbo užmokestį, naudingumą ar populiarumą ir to pasekoje renkasi būtent ten studijuoti. O pats blogiausias variantas yra tada, kai studentai, ypač tie, kuriems viskas sekasi ir neturi vieno kokio nors pomėgio, renkasi ką studijuoti , nepasidomėję, ar vėliau ras reikalingą darbo vietą, arba ar tiks jiems būtent šios profesijos suteikiamos tobulėjimo, ar darbo užmokesčio galimybės.

Mūsų šalyje vis dar trūksta reikalingos, objektyvios informacijos būsimam studentui. Mes nerandame informacijos apie reikalingas profesijas, reikalingas darbo vietas, ar darbo užmokesčio ir karjeros galimybes. Todėl didžiulė problema tai, kad labai daug studijavusių žmonių nedirba pagal savo profesinį išsilavinimą.

Socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimas vis dar atrodo lengviausias variantas studentams, kurie nežino, kur nori studijuoti. Ši profesija yra labai plati ir iki galo neatskleisos jos pasirinkimo galimybės, todėl savo darbe stengsiuosi išanalizuoti būtent socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimo motyvus.

Tyrimo problema. Socialinis darbas  šiais laikais yra gana svarbi profesija Lietuvoje.  Kasdieninės žinios parodo, kad Lietuvoje reikia labai daug socialinės pagalbos įvairioms šeimoms. Taip pat – profesijos pasirinkimas yra nuolatinė jauno būsimo studento problema. Vieni renkasi pagal charakterio bruožus, kiti pagal tai, kokie dalykai jiems sekasi geriausiai, o dar kiti renkasi pagal finansines galimybes. Socialinio darbuotojo profesija – viena iš profesijų, kuri turėtų būti pasirinkta atsakingai, kadangi ne kiekvienas žmogus gali tapti socialiniu darbuotoju. Tam reikia būti psichologiškai stipriam, mokėti užjausti ir norėti padėti. O taip pat studentas turi suprasti, kad ši profesija ne visada atneša norimą finansinę naudą, kadangi Lietuvoje socialinis darbuotojas nėra įvertintas tinkamai algos atžvilgiu.

Tyrimo objektas. Socialinio darbo profesija ir studentų pasirinkimo šią profesiją studijuoti  motyvai.

Tyrimo tikslas. Teoriškai išanalizavus socialinio darbo sampratą, išsiaiškinti šios profesijos pasirinkimo motyvus.

Tyrimo uždaviniai.

 1. Pateikti socialinio darbo sampratą, bei išsiaiškinti socialinio darbo vaidmenis visuomenėje;
 2. Atskleisti šios profesijos teorinius pasirinkimo motyvus, išskiriant socialinio darbuotojo profesijos pliusus ir trūkumus;
 3. Atliekant apklausą, ištirti studentų, studijuojančių kolegijoje, profesijos pasirinkimo motyvus.

Darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys: mokslinės literatūros analizė, darbo metodinė dalis, bei praktinė dalis, kurioje aptariami tyrimo rezultatai.

Pirmoje dalyje aptariami socialinio darbuotojos sampratos pagrindiniai aspektai. Aptariami šios profesijos privalumai ir trūkumai, taip pat šio darbo esmė ir tikslai. Taip pat pirmoje dalyje buvo skiriama tema apie socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimo motyvus, bei šio darbo perspektyvas.

Antroje darbo dalyje buvo aptariama atliekamo tyrimo metodologija, pateikta informacija apie tyrimo respondentus, sudaryti interviu klausimai, bei aptariamas tyrimo tikslas.

Trečioje dalyje, remiantis interviu duomenimis, buvo aptarti tyrimo rezultatai, išsiaiškinta, kokie motyvai skatina pasirinkti socialinio darbuotojo profesiją. Taip pat kokie asmeniniai bruožai ir charakterio savybės lemia šios profesijos pasirinkimą.

Pabaigoje, buvo pateikiamos išvados, išanalizavus visus tris kursinio darbo uždavinius, bei tarpusavyje susiejus teorinę su praktine dalimi.

Darbo tipas:
Apimtis:
7394 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Terminų žodynas
 • Įvadas
 • Socialinio darbo profesijos teoriniai aspektai
 • Socialinio darbo prodesijos samprata. Šio darbo privalumai ir trūkumai
 • Socialinio darbo esmė ir tikslai
 • Socialinio darbo principai ir vaidmenys
 • Socialinio darbuotojo asmeninės savybės, reikalingos šiame darbe
 • Veiksniai, lemiantys socialinio darbuotojo profesijos pasirinkimą
 • Tyrimo metodinė dalis
 • Tyrimo duomenų analizė
 • Išvados
 • Literatūra

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Profesijos pasirinkimo motyvacija
Referatas Profesijos pasirinkimo motyvacija

Įvadas Profesijos rinkimasis gali stipriai pakeisti tolimesnį žmonių gyvenimą, todėl jaunuoliai, baigdami mokyklą turi svarbią užduotį [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją
Diplominis darbas Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją

Profesijos pasirinkimo klausimas tyrinėjamas nuo seniausių laikų. Tarkim, Platono veikale Valstybė galime rasti žymaus filosofo [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Bihevioristinis socialinio darbo modelis
Referatas Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov [...]

Socialinio darbo procesas
Referatas Socialinio darbo procesas

Darbe išdėstyta socialinio darbuotojo darbo procesas konkreciam atvejui.

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims [...]

Socialinio darbo metodai
Referatas Socialinio darbo metodai

Socialinio darbo metodų pateikimas ir analizė. Įvadas Socialinio darbo metodas – tai planingas ir tikslingas socialinio [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu
Referatas Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu

Alkoholio vartojimas paauglių tarpe, šiais laikais nekelia niekam nuostabos. Pastaruoju metu vis dažniau susiduriama su [...]

Socialinio darbo modeliai
Konspektas Socialinio darbo modeliai

Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz. [...]

Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė
Referatas Mary Ellen Richmond - socialinio darbo pradininkė

Šiandieninėje visuomenėje socialinis darbas suprantamas kaip veikla, palengvinanti problemas, žmonių ir visuomenės institucijų sąveikoje, paveikianti [...]

Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate
Referatas Socialinio darbo raida Lietuvoje ir Strėvininkų pensionate

Darbo objektas : Žmonės su psichikos raidos sutrikimais, gyvenantys stacionarinėje globos institucijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbo raidą [...]

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė
Kursinis darbas Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

Temos aktualumas. Apie moterų teises tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 [...]