Viščiukų broilerių auginimo technologijos analizė AB "Vilniaus paukštynas"

44 psl. / 8700 žod.

Ištrauka

Europos Komisijos pateiktais 2014 m. duomenimis, per vienerius metus 13,1 milijonų tonų paukštienos produkcijos patenkina vartotojų poreikį, iš jų 0,8 milijono tonos yra importuota, o Europos Sąjunga eksportuoja 1,5 milijono tonų paukštienos produkcijos į kitas šalis. Būtent broilerių mėsa sudaro didžiąją dalį visos suvartojamos paukštienos ne tik Europoje, tačiau ir visame pasaulyje [1]. Iš visos gaunamos paukštienos 70 proc. produkcijai naudojamų paukščių yra užauginami paukštynuose, kurie yra įpareigoti suteikti jų fiziologiją tenkinančių poreikių užtikrinimą. [2]

Lietuvoje paukštininkystė taip pat yra viena iš geriausiai išvystytų gyvulininkystės šakų. Dėl ilgametės patirties šioje srityje paukštynai lengvai integravosi Europos Sąjungoje ir paukštininkai turi galimybę taikyti modernias paukščių auginimo technologijas [3,4].

Per pastarąjį pusšimtį metų pramoniniuose ūkiuose viščiukų broilerių produkcija labai padidėjo - standartinis broileris dabar sveria daugiau nei 1,5 kilogramo 30-ąją auginimo dieną, o 1950 metais šiam svoriui pasiekti reikėjo net 120 dienų [5]. Šiuo metu realizacinis svoris pasiekiamas per daug trumpesnį laiką, dėl vykdomos viščiukų broilerių genetinės selekcijos ir tinkamų auginimo technologijų užtikrinimo. Viščiukų broilerių auginimo technologijų sąlygų gerinimas ir šėrimas „ad libitum“ leido pagerinti efektyvias pašarų sąnaudas vienam kilogramui produkcijos pasiekti [6].

Dėl didelio broilerių produkcijos suvartojamo kiekio ir intensyvaus jų auginimo tempo, padidėjo visuomenės susirūpinimas pramoniniu būdu auginamų broilerių laikymo sąlygomų užtikrinimu. Jų sveikatingumas, auginimo sąlygų užtikrinimas tiesiogiai priklauso nuo su žmogumi susijusių veiksnių: atliktos genetinės selekcijos, zoohigieninių aplinkos sąlygų valdymo, tinkamų lesalų parinkimo ir jų kokybės užtikrinimo, bei prevencinių priemonių siekiant išvengti ligų pasireiškimo viščiukų broilerių pulke [7].

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Darbo tikslas : Išanalizuoti viščiukų broilerių auginimo technologiją AB „Vilniaus

paukštyne“

Darbo uždaviniai :

 1. Išanalizuoti viščiukų broilerių auginimą pirmosiomis auginimo dienomis;

 2. Išanalizuoti lesalų kokybinius parametrus, vandens ir lesalų santykį;

 3. Įvertinti viščiukų broilerių auginimo tankį ir svorio dinamiką;

 4. Išnagrinėti viščiukų broilerių savikainą ir ją įtakojančius veiksnius;

 5. Pateikti rekomendacijas viščiukų broilerių auginimo technologijai gerinti.


Turinys

 • SANTRUMPOS4
 • SUMMARY7
 • ĮVADAS9
 • DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI10
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA11
 • 1.1. Paukštidžių paruošimas ir biosaugos priemonės11
 • 1.2. Viščiukų broilerių auginimas pirmosiomis auginimo dienomis12
 • 1.3. Viščiukų gūžio prisipildymas14
 • 1.4. Viščiukų broilerių lesalų kokybinių ir kiekybinių rodiklių analizė15
 • 1.5. Viščiukų broilerių girdymo sistemos analizė16
 • 1.6. Viščiukų broilerių gaištamumo analizė16
 • 2. TYRIMO METODIKA18
 • 2.1. Viščiukų broilerių tankio nustatymo metodai18
 • 2.2. Šviesos programų, broilerių svorio matavimų nustatymo metodai18
 • 2.3. Kombinuotųjų lesalų ir amino rūgščių kokybinių parametrų nustatymo metodai19
 • 2.4. Gaištamumo paukštyne nustatymo metodai19
 • 2.5. Statistinė duomenų analizė19
 • 3. TYRIMO REZULTATAI20
 • 4. REZULTATŲ APTARIMAS38
 • IŠVADOS40
 • PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS42

Reziumė

Autorius
lifketa
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Rapsų auginimo derlingumo Alytaus rajone analizė

Žemės ūkis Kursinis darbas 2012 m. dvaras007
Žmonių veikloje žemė yra nekilnojamasis turtas, pagrindinė priemonė žemės ir miškų ūkyje, teritorinė bazė kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamojų vietovių ir infrastruktūros...

Bulvių auginimo analizė

Žemės ūkis Referatas dvaras007
Bulvės yra vienos svarbiausia maisto rūšis. Jomis būtų galima pamaitinti visą pasaulį ir nebūtų skurdžiose šalyse bado epidemijų. Bulvių gumbuose yra lengvai...

Žieminių kviečių šiuolaikinės auginimo technologijos

Žemės ūkis Referatas 2013 m. pantera21
Žieminiai kviečiai – plačiausiai Lietuvoje auginami žieminiai javai.Grūdai ir jų miltai naudojami duonai, konditerijos gaminiams, pašarui.Nors žieminiams kviečiams šilumos ir drėgmės subrandinti užtenka,tačiau...

Vasarinių javų auginimo technologijos

Žemės ūkis Prezentacija 2014 m. studentė17
Prezentacijoje pateikiama vasarinių javų auginimo technologijos. Reikalavimai kiekvienos kultūros auginimui. Dirvos paruošimas. Piktžolių kontrolė.