AB "Eso" įmonės rizikos valdymo plano sudarymas

33 psl. / 6577 žod.

Ištrauka

Rizika yra neišvengiama kiekvieno verslo dalis. Nepagei­daujami pavojai skverbiasi į verslo pasaulį ir gali užklupti bet kuriuo metu. Pradedant nuo finansinės rizikos, pavyz­džiui, investicijų, naujų rinkos konkurentų iki žmogiškojo faktoriaus, t. y. darbuotojų veiksmų įmonėje, nelaimingų atsitikimų, stichinių nelaimių. Siekdami efektyviai kovoti su gresiančiomis rizikomis, privalome tinkamai jas identi­fikuoti, įvertinti ir valdyti, sukurdami tinkamą ir apgalvotą rizikos valdymo planą.

Rizikų poveikiui arba rizikų pasirodymo tikimybei sumažinti naudojamos tam tikros priemonės. Kiekviena tų priemonių kainuoja, o dažnai ir labai nepigiai, todėl yra labai svarbu tiksliai nustatyti identifikuotų rizikų prioritetus. Neimanoma visiškai panaikinti su bendrovės veikla susijusios rizikos, tačiau įmanoma sudaryti planą bei nustatyti teminą, kuris leistu sumažinti konkrečios rizikos iškilimo tikimybę.

Tyrimui pasirinkta AB „Energijos Skirstymo Operatorius“ įmonė, kuri priklauso valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, vienai didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

Darbo objektas - AB „Energijos Skirstymo Operatorius“ rizikos.

Darbo tikslas: Nustatyti, su kokiomis rizikomis susiduria AB “ESO” įmonė ir parengti rizikos valdymo planą.

Darbo uždaviniai:

 1. Supažindinti su įmonės veikla;

 2. Nustatyti įmonę veikiančias rizikas, remiantis SSGG rizikos identifikavimo metodu;

 3. Sudaryti rizikų žemėlapį ir rizikos registrą;

 4. Pasiūlyti poveikio priemones kiekvienai iš nagrinėjamų rizikų;

 5. Parengti detalų rizikos valdymo planą;

Darbo metodai: SSGG analizė, mokslinės literatūros analizė.

 


Turinys

 • Turinys
 • 1. Įvadas5
 • 2. Apie įmonę6
 • 3. SSGG METODO TAIKYMAS IDENTIFIKUOJANT RIZIKAS7
 • 4. RIZIKŲ ŽEMĖLAPIS IR RIZIKOS REGISTRAS14
 • 5. Poveikio priemonių kiekvienai rizikai pasiūlymas17
 • 5. RIZIKOS VALDYMO PLANAS21
 • 6. IŠVADOS31
 • 7. LITERATŪROS SĄRAŠAS32

Reziumė

Autorius
ernestasj
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 3, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

AB „Kauno Grūdai“ rizikos valdymas

Vadyba Referatas 2011 m. meduolis
Darbo tikslas – atlikti gamybos rizikos analizę įmonėje Uždaviniai: Išanalizuoti verslo rizikos valdymo teorinius aspektus; Nustatyti labiausiai žemės ūkio verslą įtakojančius rizikos veiksnius...

Gamybinių atsargų planavimas įmonėje

Vadyba Referatas 2013 m. vasara
Temos aktualumas: įmonės pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikti pelno rodikliai dar nerodo, kokia kaina šios grynosios pajamos gautos. Geriausiai įmonės veiklos galutinius rezultatus atspindi...

Įmonės veiklos planavimas.

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gatulytė
Sudaryti įmonės veiklos metinį planą, apskaičiuojant šias plano dalis: Įmonės ekonominių rodiklių apskaičiavimas 1.1. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 1.2. Materialinių...