Ekonomika ir verslas / Logistika

"Unifeeder" konteinerinės linijos laivybos laivų maršrutų per Klaipėdos jūrų uostą efektyvumo vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbas yra diplominio tipo, bet trūksta kai kurių pastraipų, apibendrinimo, todėl klasifikuojamas kaip kursinis.

 

 

Tyrimo problemos aktualumas: Didžioji dalis pasaulio prekybos vykdoma jūriniu transportu, kurie gali pervežti didelį kiekį krovinių ir jų tipų. Vienas iš krovinio gabenimo technologijų yra krovinio pervežimas jūriniame konteineryje. Konteinerių panaudojimas logistikoje tapo neatsiejama krovinio gabenimo dalis tarptautiniuose pervežimuose. Tačiau didėjant konteinerių pervežimams jūriniu transportu reikėjo atrasti būdų kaip pagreitinti gabenimą.

Jūriniuose gabenimuose egzistuoja pora laivybos rūšių: linijinė ir trampinė. Būtent linijinės laivybos rūšys padėjo pasiekti greitesnį ir kokybiškesnį konteinerių gabenimą tarptautinėje prekyboje. Linijinė laivyba – krovinių vežimas pastoviais maršrutais pagal paskelbtus grafikus ir tarifus. Pagrindiniai šios laivybos elementai: linijinių laivų plaukimo grafikai ir linijinių tarifų pastovumas ir aiškumas. Dažna nesėkmingos linijinės laivybos problema atisranda dėl linijinių laivų konteinerių krovumo stygiaus, todėl tenka laivybos kompanijai atsisakyti aptarnaujančio laivo. Linijinės laivybos kompanijoms siekiant užtikrinti sklandų ir greitą krovinių gabenimą tenka sudarinėti laivų plaukimo grafikus, schemas, kurie nesudarytų trikdžiu krovinio gabenime laiko atvžilgiu ir užtikrintų krovinių pasiskirstymą regionuose, kas leistų linijinės laivybos laivams nuolat būti visiškai užpildytais. Šiame baigiamajame darbe tiriamos linijinės konteinerinės linijos laivų maršrutų schemų efektyvumas.

„Unifeeder” savo fideriniais laivais gabena krovinius į Europos uostus kurių negali pasiekti okeaniniai laivai. Ši kompanija yra viena pagrindinių fiderinių ir trumpujų nuotolių laivybos kompanija Europoje, aptarnaujanti visus didžiuosius uostus. „Unifeeder“ kompanijos aptarnautų konteinerių (TEU) rezultatai 2012 – 2017 m. Klaipėdos uoste siekia apie 100 tūkts. TEU kiekvienais metais. (Šiais rodikliais aptarnautų konteinerių kiekis TEU atsilieka tik kitai laivybos linijai - MSC). Taigi ši laivybos linija „Unifeeder“ yra tarptautinė logistikos kompanija kurios pagridninė veikla yra krovinių gabenimo paslaugų pardavimai fideriniais ir trumpųjų nuotolių konteinervežiais. Kompanija yra svarbi regioninės ir pasaulinės tiekimo grandinės dalis.

Tyrimo objektas: Laivybos kompanijos „Unifeeder“ fiderinių laivų linijinės laivybos schemos apimančios Klaipėdos uostą.

Darbo tikslas: Įdentifikuoti laivybos kompanijos „Unifeeder“ linijinės laivybos schemų efektyvumą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti laivų maršrutų technologinius veiksnius lemiančius konteinerių gabenimą linijinėje laivyboje.
 2. Analizuoti „Unifeeder“ linijinės laivybos laivų maršrutų schemas apimančias Klaipėdos uostą.
 3. Įvertinti „Unifeeder“ linijinės laivybos laivų maršrutų efektyvumą per Klaipėdos uostą.

Tyrimų metodai: Mokslinės literatūros analizė; laivybos linijos „Unifeeder“ aptarnautų laivų statistinė analizė; tiriamų dokumentų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7283 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. KONTEINERINĖS LAIVYBOS MARŠRUTŲ PARINKIMO TEORINIS ASPEKTAS5
 • 1.1 Konteinerių gabenimo technologija vandens transportu samprata5
 • 1.2 Konteinerinės linijos laivybos technologinis procesas8
 • 1.3 Konteinerinės linijos laivybos maršrutų schemų vertinimo metodika16
 • 2. LINIJINĖS LAIVYBOS KOMPANIJOS „UNIFEEDER“ VEIKLOS VERTINIMAS IR FIDERINIŲ LAIVŲ MARŠRUTŲ ANALIZĖ17
 • 2.1 Linijinės laivybos „Unifeeder“ veiklos analizė17
 • 2.2 Linijinės laivybos kompanijos „Unifeeder“ konteinerių gabenimo technologija fideriniais laivais20
 • 2.3 Linijinės laivybos kompanijos „Unifeeder“ fiderinių laivų maršrutų schemų efektyvumo vertinimas26
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28
 • PRIEDAI31