Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

37 psl. / 7600 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena iš veiklos sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Tarptautinių krovinių gabenimo tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą reikiamu laiku. Daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių vartotojų tarptautinių krovinių gabenimo tobulinimą laiko svarbiu procesu, nes taip sprendžiamos pagrindinės problemos ir įvertinamos perspektyvos. Šiandien gamybos ir rinkodaros neįmanoma įsivaizduoti be tarptautinių krovinių gabenimo - logistikos. Konkuruojant globaliose ir sparčiai kintančiose rinkose, pranašumą įgyja tie, kas sugeba reikiamu laiku į reikiamą vietą pristatyti produktus. Bet vien to negana – reikia palaikyti kuo aukštesnį klientų aptarnavimo lygį su kuo mažesnėmis bendrosiomis išlaidomis. Todėl kiekvienos firmos veikloje tarptautinių krovinių gabenimas ir pagrindinių problemų bei perspektyvų įvertinimas turėtų užimti svarbią vietą.

Pagrindinė tarptautinių krovinių gabenimo užduotis firmoje yra nukreipti profesinę įvairių tarptautinių krovinių gabenimo specialistų veiklą viena kryptimi – kuo geriau aptarnauti klientus ir gauti kuo didesnį pelną. Daugeliu atvejų žinios yra panaudojamos už firmos ribų, todėl klientai, prekių ir paslaugų tiekėjai gali būti siejami į tam tikrą sistemą. Operatyvus tarptautinių krovinių gabenimo problemos įvertinimas – žaliavų, nebaigtos produkcijos ir baigtos produkcijos minimalių atsargų geografinį išdėstymą organizuoti taip, kad būtų tenkinami klientų poreikiai ir reikiami produktai pristatomi, užtikrintai ir per kuo trumpesnį laiką. Tarptautinių krovinių gabenimas papildomą vertę kuria garantuodamas produktų laiko ir vietos naudingumą.

Firmose tarptautinių krovinių gabenimo išlaidos sudaro 5 iki 35 proc. visos pardavimų apimties – priklausomai nuo verslo ir naudojamų žaliavų tipo, gaminamų ar parduodamų produktų charakteristikų, geografinės verslo erdvės ir kitų veiksnių. Tarpatautinių krovinių gabenimo srityje pirmaujančios šiuolaikinės firmos yra įdiegusios vidinės krovinių gabenimo procesų valdymo informacines sistemas. Jas taikant tarptautinių krovinių gabenimo veikla valdoma realiame laike, operatyviai nustatomi atsiradę trūkumai ar trikdžiai ir dažniausiai jie pašalinami anksčiau, nei tai pastebi klientai. Savo verslą gerai išmanančios įmonės paprastai lenkia vidutines įmones produktų pristatymo sparta ir procesų nepertraukiamumu. Taip jos įtvirtina savo gerą įvaizdį esamiems ir potencialiems užsakovams ir apskritai turi daugiau galimybių tapti geromis verslo partnerėmis.

Darbo tikslas. Ištirti tarptautinį krovinių gabenimą: pagrindines problemas ir perspektyvų vertinimą pasirinktoje įmonėje UAB „Transekspedicija“.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teorines tarptautinį krovinių gabenimą: problemas ir perspektyvas;
 2. Atlikti praktinę analizę pasirinktoje įmonėje UAB „Transekspedicija“ tarptautinių krovinių gabenimo pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimą;
 3. Charakterizuoti nagrinėjamą įmonę ir rinką;
 4. Pristatyti tarptautinio krovinių gabenimo grandines taikomas įmonėje krovinių vežimui;
 5. Išanalizuoti vienanares transporto grandines ir krovinio EUR padėklai srautą transporto grandinėje;
 6. Pateikti pasiūlymus kaip patobulinti tarptautinių krovinių gabenimą.

Metodika ir organizacija.

 1. Literatūros šaltinių analizė.
 2. Pasirinktoje UAB „Transekspedicija“ tarptautinių krovinių gabenimo pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimo analizė.
 3. Loginės išvados.

Darbo rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Nenorėdamas apkrauti šio darbo ypatingai didelių kiekių informacijos, aprašiau, mano manymu, svarbiausius ir aktualiausius aspektus. Kursinio darbo tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir studentams tęsti tolesnius tyrimus. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau išspręsti tarptautinių krovinių gabenimą, tiriant pagrindines problemas ir vertinant perspektyvas. Šiame darbe bus panaudojamos šios kompetencijos: įvertinta tarptautinio krovinių gabenimo verslo aplinka ir jos problemos bei perspektyvos, priimti sprendimai kaip patobulinti tarptautinį krovinių gabenimą, įvertinta įmonės veiklos vystimosi strategija ir taktika, įvertinti tarptautinės krovinių gabenimo rinkos ypatumai.


Turinys

 • ĮVADAS 3 1.TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ GABENIMAS ĮVAIRIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS5
 • 1.1. Tarptautinių krovinių gabenimo transportas: privalumai ir trūkumai5
 • 1.2. Tarptautinių krovinių gabenimas multimodaliniu būdu7
 • 1.3. Tarptautinių krovinių vežimo schemos9
 • 1.4. Tarptautinės logistikos kanalai9
 • 2.TARPTAUTINIS KROVINIŲ GABENIMAS UAB “TRANSEKSPEDICIJA“:
 • PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ IR PERSPEKTYVŲ VERTINIMAS12
 • 2.1. Įmonės charakteristika12
 • 2.1.1 SWOT analizė15
 • 2.1.2. Įmonės transporto priemonių parkas19
 • 2.2. Tarptautinių krovinių gabenimo maršrutų schemos22
 • 2.3. Transporto grandinės26
 • 2.4 Tarptautinių krovinių gabenimo srautas transporto grandinėse28
 • 3. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ GABENIMAS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS31
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI35
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI37

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Logistika Kursinis darbas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transporto koridorius, užtikrina, kad...