Ekonomika ir verslas / Logistika

Tarptautinis krovinių gabenimas: pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

          Temos aktualumas ir naujumas. Kursinio tema aktuali tuo, kad tarptautinių krovinių gabenimas – viena iš veiklos sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprūs vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Tarptautinių krovinių gabenimo tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą reikiamu laiku. Daugelis išsivysčiusių pasaulio šalių vartotojų tarptautinių krovinių gabenimo tobulinimą laiko svarbiu procesu, nes taip sprendžiamos pagrindinės problemos ir įvertinamos perspektyvos. Šiandien gamybos ir rinkodaros neįmanoma įsivaizduoti be tarptautinių krovinių gabenimo - logistikos. Konkuruojant globaliose ir sparčiai kintančiose rinkose, pranašumą įgyja tie, kas sugeba reikiamu laiku į reikiamą vietą pristatyti produktus. Bet vien to negana – reikia palaikyti kuo aukštesnį klientų aptarnavimo lygį su kuo mažesnėmis bendrosiomis išlaidomis. Todėl kiekvienos firmos veikloje tarptautinių krovinių gabenimas ir pagrindinių problemų bei perspektyvų įvertinimas turėtų užimti svarbią vietą.

Pagrindinė tarptautinių krovinių gabenimo užduotis firmoje yra nukreipti profesinę įvairių tarptautinių krovinių gabenimo specialistų veiklą viena kryptimi – kuo geriau aptarnauti klientus ir gauti kuo didesnį pelną. Daugeliu atvejų žinios yra panaudojamos už firmos ribų, todėl klientai, prekių ir paslaugų tiekėjai gali būti siejami į tam tikrą sistemą. Operatyvus tarptautinių krovinių gabenimo problemos įvertinimas – žaliavų, nebaigtos produkcijos ir baigtos produkcijos minimalių atsargų geografinį išdėstymą organizuoti taip, kad būtų tenkinami klientų poreikiai ir reikiami produktai pristatomi, užtikrintai ir per kuo trumpesnį laiką. Tarptautinių krovinių gabenimas papildomą vertę kuria garantuodamas produktų laiko ir vietos naudingumą.

Firmose tarptautinių krovinių gabenimo išlaidos sudaro 5 iki 35 proc. visos pardavimų apimties – priklausomai nuo verslo ir naudojamų žaliavų tipo, gaminamų ar parduodamų produktų charakteristikų, geografinės verslo erdvės ir kitų veiksnių. Tarpatautinių krovinių gabenimo srityje pirmaujančios šiuolaikinės firmos yra įdiegusios vidinės krovinių gabenimo procesų valdymo informacines sistemas. Jas taikant tarptautinių krovinių gabenimo veikla valdoma realiame laike, operatyviai nustatomi atsiradę trūkumai ar trikdžiai ir dažniausiai jie pašalinami anksčiau, nei tai pastebi klientai. Savo verslą gerai išmanančios įmonės paprastai lenkia vidutines įmones produktų pristatymo sparta ir procesų nepertraukiamumu. Taip jos įtvirtina savo gerą įvaizdį esamiems ir potencialiems užsakovams ir apskritai turi daugiau galimybių tapti geromis verslo partnerėmis.

   Darbo tikslas. Ištirti tarptautinį krovinių gabenimą: pagrindines problemas ir perspektyvų vertinimą pasirinktoje įmonėje UAB „Transekspedicija“.

   Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teorines tarptautinį krovinių gabenimą: problemas ir perspektyvas;
 2. Atlikti praktinę analizę pasirinktoje įmonėje UAB „Transekspedicija“ tarptautinių krovinių gabenimo pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimą;
 3. Charakterizuoti nagrinėjamą įmonę ir rinką;
 4. Pristatyti tarptautinio krovinių gabenimo grandines taikomas įmonėje krovinių vežimui;
 5. Išanalizuoti vienanares transporto grandines ir krovinio EUR padėklai srautą transporto grandinėje;
 6. Pateikti pasiūlymus kaip patobulinti tarptautinių krovinių gabenimą.

Metodika ir organizacija.

 1. Literatūros šaltinių analizė.
 2. Pasirinktoje UAB „Transekspedicija“ tarptautinių krovinių gabenimo pagrindinių problemų ir perspektyvų vertinimo analizė.
 3. Loginės išvados.

Darbo rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Nenorėdamas apkrauti šio darbo ypatingai didelių kiekių informacijos, aprašiau, mano manymu, svarbiausius ir aktualiausius aspektus. Kursinio darbo tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir studentams tęsti tolesnius tyrimus. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau išspręsti tarptautinių krovinių gabenimą, tiriant pagrindines problemas ir vertinant perspektyvas. Šiame darbe bus panaudojamos šios kompetencijos: įvertinta tarptautinio krovinių gabenimo verslo aplinka ir jos problemos bei perspektyvos, priimti sprendimai kaip patobulinti tarptautinį krovinių gabenimą, įvertinta įmonės veiklos vystimosi strategija ir taktika, įvertinti tarptautinės krovinių gabenimo rinkos ypatumai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS 3 1.TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ GABENIMAS ĮVAIRIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS5
 • 1.1. Tarptautinių krovinių gabenimo transportas: privalumai ir trūkumai5
 • 1.2. Tarptautinių krovinių gabenimas multimodaliniu būdu7
 • 1.3. Tarptautinių krovinių vežimo schemos9
 • 1.4. Tarptautinės logistikos kanalai9
 • 2.TARPTAUTINIS KROVINIŲ GABENIMAS UAB “TRANSEKSPEDICIJA“:
 • PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ IR PERSPEKTYVŲ VERTINIMAS12
 • 2.1. Įmonės charakteristika12
 • 2.1.1 SWOT analizė15
 • 2.1.2. Įmonės transporto priemonių parkas19
 • 2.2. Tarptautinių krovinių gabenimo maršrutų schemos22
 • 2.3. Transporto grandinės26
 • 2.4 Tarptautinių krovinių gabenimo srautas transporto grandinėse28
 • 3. TARPTAUTINIŲ KROVINIŲ GABENIMAS: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS31
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI35
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI37

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
 Euro tarptautinis vaidmuo ir jo perspektyvinis vertinimas
Referatas Euro tarptautinis vaidmuo ir jo perspektyvinis vertinimas

Darbo tikslas – įvertinti euro valiutos tarptautinį vaidmenį bei perspektyvą. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuluoti sekantys [...]

Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas
Kursinis darbas Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimas ir ekonominis vertinimas

„Transporto sistemą sudaro trys pagrindinės dalys: transporto priemonės, transporto infrastruktūra ir valdymas, vežimo objektai (keleiviai [...]

Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais
Prezentacija Tarptautinių krovinių gabenimas jūriniais konteineriais

Tikslas: Išnagrinėti tarptautinių krovinių gabenimą jūriniais konteineriais. Darbo uždaviniai:  1. Išanalizuoti krovinių gabenimą jūra. 2. Išnagrinėti [...]

Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu
Kursinis darbas Mokesčių administravimo vertinimas tarptautiniu mastu

"Esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į šalies biudžetą aktualūs klausimai. Tai [...]

Uab „Linavos“ darbuotojų profesionalizacija: problemos ir perspektyva
Diplominis darbas Uab „Linavos“ darbuotojų profesionalizacija: problemos ir perspektyva

Temos aktualumas. Sėkmingos investicijos į verslą – tai ne tik investicijos į modernius įrengimus ir [...]

Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai
Referatas Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindai

Įvertinus visais trimis metodais nustatėme, kad vertinamo turto rinkos vertė yra 162tūkst. litų...

Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai
Referatas Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Avalynės krovinio gabenimas
Referatas Avalynės krovinio gabenimas

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik [...]

Tarptautinės prekybos ir rinkodaros vertinimas IKEA pavyzdžiu
Referatas Tarptautinės prekybos ir rinkodaros vertinimas IKEA pavyzdžiu

Šiais laikais itin svarbu yra nagrinėti tarptautinę rinką. Verslo aplinka kinta greitai, reikia mokėti prie [...]

Darbuotojų vertinimo problema ir būdai
Kursinis darbas Darbuotojų vertinimo problema ir būdai

Įmonės vakarėlis. Visi linksminasi. Direktorius pasako gal kokį dešimtą tostą ir įgijęs drąsos prisiartina prie [...]

Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai
Kursinis darbas Krovinių gabenimas oro transportu: organizavimo ypatumai

                      Nuo transporto atsiradimo, jo reikšmė nuolatos auga. Transportas palengvina ne tik keliavimo ypatumus, tačiau [...]

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas
Kursinis darbas „UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės [...]

Generalinių krovinių gabenimo tendencijos
Referatas Generalinių krovinių gabenimo tendencijos

Pagal norodytą turinį darbe yra pateikiamos diagramos, lentelės, statistiniai duomenys nuo 2000 iki 2014. Norodytos [...]

Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas
Kursinis darbas Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Lietuvos miesto į Danijos miestą parinkimas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, dar labiau suaktyvėjo mūsų šalies ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis [...]