Avalynės krovinio gabenimas automobilių transportu Košice - Šiauliai

14 psl. / 1685 žod.

Ištrauka

Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik 80 proc. visų pervežamų krovinių. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais yra specifinė transporto rūšis, kurią reglamentuoja įvairūs įstatymai, nutarimai ir reikalavimai, priimami vyriausybiniu, administraciniu ir tarptautiniu lygiu. Vežėjų skaičius Lietuvoje nuolat auga. Krovinių saugumo užtikrinimui be vidinių veiksnių didelę įtaką turi ir išoriniai veiksniai, vienas iš tokių yra krovinio tara, kuri sumažina išorinių aplinkos veiksnių įtaką prekių kokybei bei kartu suteikia ir estetinį vaizdą, kas leidžia gamintojui sėkmingai konkuruoti. Stabilioji plėtra yra vienas iš pagrindinių žmonijos ir visuomenės veiklos principų. Stabiliau funkcionuojanti transporto sistema tokiai plėtrai turi didelę įtaką. Dabar labiausiai išplėtotas sausumos transportas.

Norint tinkamai įvertinti transportavimo maršrutus, reikia juos išanalizuoti, kad tiksliai žinotume kiek laiko užtruksime vienoje ar kitoje vietoje, kiek ir kokį kiekį vešime, tai labai svarbu transportuojant krovinius, nes nuo to priklauso apyvartos skaičius ir kiti eksploataciniai rodikliai.

Darbo objektas – krovinio gabenimas

Darbo tikslas – duoto maršruto krovinio (avalynės) pervežimo savikainos paskaičiavimas, įvertinant tarptautinius susitarimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Transporto priemonės pasirinkimas;
 2. Nustatyti apskaičiuoto maršruto savikainą.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1 Krovinio gabenimas automobilių transportu4
 • 1.1. Krovinio apibūdinimas4
 • 1.2. Transporto priemonės parinkimas4
 • 1.3. Maršruto analizė5
 • 2. Maršruto Košice – Šiauliai skaičiavimas8
 • 2.1. Transporto priemonės bendro važiavimo laiko apskaičiavimas8
 • 2.2. Transporto priemonės nusidėvėjimas9
 • 2.3. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos9
 • 2.3.1. Pastoviosios išlaidos10
 • 2.3.2. Kintamosios išlaidos10
 • 2.3.3. Bendrosios išlaidos11
 • 2.4. Transporto nelaimių tikimybės11
 • Išvados12
 • Literatūros sąrašas13

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Logistika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 1, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Avalynės krovinio gabenimas

Logistika Referatas mali14
Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik 80 proc. visų pervežamų krovinių. Norint tinkamai įvertinti...

Krovinių gabenimo oro transportu analizė

Logistika Referatas 2015 m. edvinculis
Logistika- viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Tik nedaugeliui verslo sričių būdingi tokie stiprus vidiniai ryšiai ir tokia plati veiklos geografija. Logistikos...