Paklausos - pasiūlos tendencijos interneto tiekimo paslaugoms

37 psl. / 8274 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinis pasaulis sunkiai įsivaizduojamas be kompiuterių, informacinių technologijų (IT), interneto. Spartus interneto vystymasis ne tik palengvina kasdienių verslo funkcijų atlikimą bei prisideda prie eilinio vartotojo komforto kūrimo ir gyvenimo lygio kilimo, bet ir tampa atskira verslo šaka, vis dažniau įvardijama kaip atskiras veiklos (paslaugų) sektorius. Be šių paslaugų dažnai sunku įsivaizduoti ir kitokio pobūdžio paslaugų teikimą.

Ši tema yra aktuali, siekiant išsiaiškinti interneto rinkos raidos tendencijas, sąlygosiančias individualių ir verslo vartotojų gyvenimo pokyčius bei turinčius didelę reikšmę šalies ekonomikai. Be to, svarbu yra numatyti paklausos ir pasiūlos interneto tiekimo tendencijas norint pradėti veiklą ar išsilaikyti šioje srityje esamiems ir potencialiems šių paslaugų teikėjams, o taip pat numatyti būsimosios veiklos gaires, norint teikti klientams naujausias ir perspektyviausias interneto paslaugas.

Šio darbo tikslas yra ištirti interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos tendencijas.

Uždaviniai:

 1. ištirti interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos teorinius aspektus, atskleisti interneto tiekimo paslaugų esmę ir paslaugos paketo elementus;

 2. išnagrinėti interneto tiekimo paslaugų pasiūlą ir paklausą, nustatyti jas sąlyguojančius veiksnius;

 3. remiantis tyrimo rezultatais nustatyti interneto tiekimo paslaugų tendencijas bei raidos perspektyvas.

Šiam darbui atlikti buvo naudojami įvairių mokslininkų darbai, internetiniai šaltiniai (juose pateikiama naujausią informaciją apie teikiamas interneto paslaugas bei naujas šios rinkos galimybes), statistiniai duomenys (atspindintys interneto tiekimo paslaugų paklausą ir plėtrą įvairiose šios rinkos segmentuose).


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS
 • 1. INTERNETO TIEKIMO PASLAUGŲ teoriniai aspektai
 • 1.1. Interneto tiekimo paslaugų esmė ir koncepcija
 • 1.2. Interneto tiekimo paslaugų paketas ir jo sudedamosios dalys
 • 1.3. Interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos aspektai
 • 2. METODINĖ DALIS
 • 2.1. Interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos tyrimo metodika
 • 2.2. TYRIMO ETAPAI
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
 • 3.1. Interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas nustatant paklausos ir pasiūlos tendencijas
 • 3.2. Interneto tiekimo paslaugų paklausos ir pasiūlos tendencijų vystymosi įvertinimas ir ypatumai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAS

Reziumė

Autorius
azd18
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 6, 2018
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas 2007 m. shifterer
Ekonomikos 1 laboratorinis darbas. Dėstytojas: V. Gaidelys Užduotis: Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: a) nubrėžkite paklausos kreivę; b) nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives ir...

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai;

Paklausos, pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) mokėti apskaičiuoti elastingumo koeficientą; 2) mokėti įvertinti paklausos elastingumo kainos atžvilgiu ir gamintojų pajamų (vartotojų išlaidų) kitimo priklausomybes, keičiant prekės pardavimo...

Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

Ekonomika Referatas simawait
Rinka paprastai suprantama kaip prekiavimo vieta, kurioje perkamos ir paruodamos prekės. Pagal ekonomistus, rinka- tam tikra socialinių ekonominių santykių sistema, kur prekės mainomos...

Visuminė paklausa ir pasiūla

Ekonomika Prezentacija dzinaldas93
•Visuminė pasiūla – tai prekių ir paslaugų kiekis, kuriuos visi šalies gamintojai pateikia rinkai. Ji priklauso nuo daugelio veiksnių: kainų lygio, darbo užmokesčio...