Ignalinos rajono Medžiukalnio šaltinio vandens kokybės įvertinimas pagal biogeninių medžiagų ir bendrosios mineralizacijos rodiklius

39 psl. / 8667 žod.

Ištrauka

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos šalių, savo gelmėse turinti milžinišką turtą – požeminį vandenį. Šalies teritorija yra Baltijos arteziniame baseine ir apie pusė jo išteklių tenka Lietuvai. Viena iš požeminio vandens rūšių yra gruntinis vanduo, o jo cheminę būklę geriausiai charakterizuoja šaltiniai. Šaltiniai paprastai susidaro tose vietose, kur požeminio vandens horizontus kerta įvairios reljefo formos: ežerų duburiai, slėniai, raguvos. Taip pat jie gali susidaryti dėl geologinių – struktūrinių vietovės ypatumų ar uolienų filtracijos. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos parengtą šaltinių ir versmių sąvadą, daugiausiai šaltinių yra susitelkę pietryčių Lietuvoje, šiek tiek mažiau jų randama Aukštaitijos etnografiniuose regionuose.

Šiame darbe tirtas Aukštaitijos Nacionalinio Parko teritorijoje, Ignalinos rajone šalia Vaišniūnų kaimo esančio Medžiukalnio šaltinio vanduo, kuris garsėja itin švariu versmių vandeniu. Dažnai teigiama, kad šaltinio vanduo yra tarsi panacėja, energijos šaltinis, tačiau pirmiausia svarbu žinoti  jo cheminę sudėtį. Geriausiai vandens kokybę apsprendžiančios analitės yra bendrasis vandens kietumas arba savitasis elektrinis laidis, kuris parodo bendrąją vandens mineralizaciją, taip pat biogeninės medžiagos, t.y., amonio, nitratų bei nitritų kiekis, pagrindiniai jonai (sulfato, chlorido) ir mikroelementai. Įvertinus šių analičių kiekį šaltinio vandenyje galima spręsti apie jo tinkamumą vartojimui.

Problema: Kodėl šaltinių vanduo laikomas pačiu tinkamiausiu vartojimui? Kokie rodikliai parodo šaltinio vandens gerąsias savybes arba užterštumą?

Tikslas: Įvertinti šaltinio vandens kokybę pagal biogeninių medžiagų ir bendrosios mineralizacijos rodiklius.

Uždaviniai:

 1. Išnagrinėti techninę literatūrą apie požeminio vandens savybes, šaltinio vandenį ir jo kokybę;
 2. Atlikti Ignalinos rajono Vaišniūnų kaimo šaltinio vandens tyrimus, įvertinti gautus rezultatus ir apibendrinti vandens tinkamumą vartojimui;
 3. Apibūdinti darbo ir aplinkosaugos reikalavimus, keliamus vandens tyrimus atliekančiai laboratorijai.

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. TEORINĖ DALIS9
 • 1.1. Požeminis vanduo ir jo klasifikacija9
 • 1.2. Požeminio vandens kokybės vertinimas10
 • 1.2.1. Vandens vertinimo sistemos10
 • 1.2.2. Šaltinio vandens kokybę charakterizuojantys rodikliai12
 • 1.3. Požeminio vandens tarša14
 • 1.4. Lietuvos šaltiniai16
 • 1.4.1. Šaltinių išsidėstymas šalies teritorijoje16
 • 1.4.2. Mineraliniai šaltiniai17
 • 1.4.3. Aukštaitijos nacionalinio parko Medžiukalnio šaltinis17
 • 2. EKSPERIMENTINĖ DALIS19
 • 2.1. Vandens ėminio ėmimas ir saugojimas19
 • 2.2. Vandens kokybės įvertinimas pagal biogeninių medžiagų ir bendrosios mineralizacijos rodiklius21
 • 2.2.1. Nitratų kiekio nustatymas21
 • 2.2.2. Amonio kiekio nustatymas24
 • 2.2.3. Savitojo elektrinio laidžio (SEL) nustatymas27
 • 2.2.4. Bendrojo vandens kietumo nustatymas29
 • 2.2.5. Tyrimo rezultatų apibendrinimas32
 • 2.3. Aplinkos ir žmogaus sauga34
 • REKOMENDACIJOS35
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪRA37
 • PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
medute.g
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Chemija
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Plastikinėje taroje laikomo vandens pavojus

Chemija Prezentacija 2014 m. nikte
Šio darbo tikslas buvo susipažinti su pavojingomis medžiagomis, kurios gali patekti į geriamąjį vandenį iš plastikinės taros (Bisfenolis A, ftalatai) ir poveikiu organizmui.

Vanduo - gyvybės šaltinis

Chemija Prezentacija milmaris
Antuanas de Sent Egziuperi apie vandenį rašė: ,,Per maža pasakyti, kad tu reikalingas gyvybei- tu pats esi gyvybė”.Daugelio gyvųjų organizmų pagrindinė sudedamoji...

Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai

Chemija Prezentacija bladziuteg
•Nafta •Naftos perdirbimo būdai •Didžiausi naftos telkiniai •Naftos telkiniai Lietuvoje •Gamtinės dujos •Gamtinių dujų telkiniai •Gamtinių dujų telkiniai Lietuvoje

Konspektas pagal chemijos valstybinio egzamino programą

Chemija Konspektas 2019 m. naomi
Konspektas pagal chemijos valstybinio egzamino programą. Norintiems pasiruošti gauti visus taškus! Su paveikslėliais, paaiškinimais, nuorodomis, paryškinimais ir kitais reikalingais dalykėliais, kurie padeda geriau...