Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone

44 psl. / 9034 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Šilutės rajonas randasi demografiškai labai patrauklioje Klaipėdos apskrities pietinėje dalyje, šalia Kuršių marių. Šilutės rajonas yra plačiai žinomas savo potvyniais, kurie užklumpa kiekvieną pavasarį. Visame Šilutės rajone stipriai plėtojama žvejyba ir žuvininkystė, medžio apdirbimo ir baldų gamyba, siūlomos įvairiausios kaimo turizmo pramogos. Kaimo turizmo sodybų ir siūlomų paslaugų jose čia gaus, o išsirinkti gali net ir pats išrankiausias žmogus. Šilutės rajone esančios Kuršių marios, taip pat netoliese esantys Kintai, kurie yra ant Kuršių marių pakrantės, Šilutės rajone esantys magnolijų medžiai, kurie paskelbti kaip vietinės reikšmės paminklai, taip pat prie Kuršių marių esančiame pusiasalyje įsikūrusi praskrendančių paukščių žiedavimo stotis – visi šie lankytini objektai, kasmet pritraukia vis daugiau lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir, iš kitų šalių. Ši Lietuvos dalis yra unikalu savo kultūra ir įspūdinga gamta.

Pasak Gargaso ir Večersko (2013), kaimo turizmas šiuo metu yra viena reikšmingesnių turizmo sektoriaus dalių Lietuvoje, kuri išsiskiria teikiamomis paslaugomis bei savo savitumu, taip pat konkurencinėmis savybėmis, kurios įtakoja visos valstybės turizmo įvaizdį. Todėl kiekvienas turizmo regionas, norėdamas pritraukti kuo daugiau turistų prieš kitus regionus, privalo pasirinkti tik jam būdingas tokias turizmo formas, kurios leistų įgyti konkurencinį pranašumą ir pritraukti kuo daugiau turistų bei lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Todėl tampa labai svarbu įvertinti kiekvienos kaimo turizmo sodybos paslaugų paklausą ir pasiūlą, kadangi nuo šių veiksnių priklauso ne tik konkurencinio pranašumo prieš kitus įgijimas, bet ir išsaugo nuolatinius lankytojus bei pritraukia ir naujus.

Problema. Kasmet kaimo turizmo sodybose poilsiaujančių žmonių skaičius vis didėja. Dėl vis didėjančio triukšmo būdingo didmiesčiams, dėl patiriančios įtampos ir skubėjimo išvarginti žmonės ieško ramybės bei tylos, kurią tikimąsi surasti kaimo gyvenvietėse, teigia Kriaučiūnienė ir Jasaitis (2009). Autorių Gargaso ir Večerskio (2013) teigimu, kaimo turizmo sodybos kasmet stengiasi pasiūlyti kuo didesnių ir įvairesnių paslaugų, bandydamos pritraukti kuo daugiau lankytojų, todėl būtina pasiūlyti kuo daugiau ir vis naujesnių bei įvairesnių paslaugų (Gargasas, Večerskas, 2013). Tačiau dėl vis didėjančių sodybų skaičiaus ir tarpusavio konkurencijos bei vis besikeičiančių vartotojų poreikių, būtina gebėjimo pasiūlyti kokybiškas bei naujas paslaugas. Todėl kyla probleminiai klausimai: kokias paslaugas teikia kaimo turizmo sodybos norėdamos pritraukti turistus? Kaip yra vertinamos kaimo turizmo sodybose teikiamos paslaugos? Kokie veiksniai labiausiai turi įtakos kaimo turizmo sodybų paklausai?

Kursinio darbo objektas. Kaimo turizmo paslaugų paklausa ir pasiūla Šilutės rajone.

Kursinio darbo tikslas. Įvertinti kaimo turizmo paslaugų paklausą ir pasiūlą Šilutės rajone.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti kaimo turizmo sampratą.
 2. Nustatyti, kokias paslaugas kaimo turizmo sodybose dažniausiai renkasi ir naudojasi lankytojai.
 3. Įvertinti kaimo turizmo sodybose teikiamas paslaugas.
 4. Atskleisti, kokie veiksniai labiausiai turi įtakos kaimo turizmo sodybų paklausai

Kursinio darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė analizė.

Kursinio darbo struktūra: kursinį darbą sudaro mokslinės literatūros šaltinių apžvalga, tyrimo dizainas rezultatai ir rezultatų aptarimas, išvados, literatūros sąrašas bei priedai.

Kursinio darbo rezultatai:

 1. Moka taikyti žinias apie kaimo turizmą, kaimo turizmo paslaugas ir produktus bei kaimo turizmo vystymą.
 2. Moka atlikti kaimo turizmo verslo aplinkos bei išteklių poreikio vertinimą, siekiant pagrįsti kaimo turizmo verslo organizavimo ir plėtros galimybių sprendimus;
 3. Moka tinkamai naudotis turizmo informacinėmis technologijomis organizuojant kaimo turizmo veiklą;
 4. Žino kaip naudotis kaimo turizmo informacinėmis technologijomis vykdant kaimo turizmo paslaugų teikimą;
 5. Žino kaip sistemingai vertinti savo žinias ir patirtį ir ugdyti savo profesionalumą verslo aplinkoje.
 6. Moka bendrauti ir bendradarbiauti su kaimo turizmo savininkais ir lankytojais, siekiant sukurti kaimo turizme esančius poilsio paslaugų rinkinius.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ŠALTINIŲ ANALIZĖ5
 • 1.1. Kaimo turizmo reikšmė5
 • 1. 2. Kaimo turizmo samprata9
 • 1. 3. Kaimo turizmo raida Lietuvoje11
 • 1. 4. Kaimo turizmo paslaugų ypatumai15
 • 1. 5. Turizmo paklausos ir pasiūlos ypatumai19
 • 2. TYRIMO DIZAINAS23
 • 2.1. Tyrimo dizaino pristatymas23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS25
 • 3.1. Tyrimo rezultatų analizė25
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI37
 • PRIEDAI40

Reziumė

Autorius
2020user2020
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Turizmas Verslo planas 2010 m. ugnele
Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo turizmo sodybą, kuri aptarnautų Utenos miesto ir apskrities...

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo sąvoka asocijuojasi su laisvalaikiu, poilsiu bei rekreacija. Tačiau...

Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone

Turizmas Kursinis darbas 2017 m. ripkute
Kursinio darbo „Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone“ tikslas yra išanalizuoti Skuodo rajono kaimo turizmo sodybų veiklą ir pateikti šių sodybų plėtros galimybes. Pagrindinė...