Kita / Turizmas

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

0 atsiliepimų
Autorius:

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių. Vis daugiau dėmesio ir lėšų skiriama turistų pritraukimui į šalį bei jų pakartotiniam atvykimui. Viena iš sparčiausiai vystančių Lietuvos turizmo atšakų – kaimo turizmas, kuris ne tik leidžia tolydžiai plėtoti regiono ekonomiką, bet ir padeda išspręsti vieną aktualiausių problemų – Lietuvos kaimo gyventojų užimtumą. Todėl kaimo turizmas turi būti palaikomas bei plėtojamas Lietuvos Respublikoje lygiai su kitais reikšmingais verslo sektoriais.

Lietuvoje kaimo turizmas yra viena iš perspektyviausių alternatyvių veiklų, kurianti darbo vietas kaimo vietovėse ir teikianti gyventojams papildomas pajamas. Pastaraisiais metais vis sparčiau augantis kaimo turizmas tampa rimtu konkurentu kurortams ir viešbučiams bei sąlyginai nebrangia alternatyva poilsiautojams. Šioje poilsio paslaugų rinkoje tenka susidurti su rimta konkurencija, todėl kaimo turizmo paslaugas teikiančios įmonės priverstos ieškoti naujų sprendimų tobulinant rinkodaros priemones.

Šian­die­ni­nis kai­mo tu­riz­mo ver­slo in­ten­sy­vu­mas, efek­ty­vu­mas ir sėk­mė pri­klau­so nuo šiuo ver­slu už­si­i­man­čių ver­sli­nin­kų organizacinio pasiruošimo, su­ge­bė­ji­mo su­vok­ti, ko pa­gei­daus į jų so­dy­bas at­vyks­tan­tys po­il­siau­to­jai.

Darbo objektas - kaimo turizmo paslaugos Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose.

Baigiamojo darbo tikslas - atlikti Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose teikiamų kaimo turizmo paslaugų lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:                                                       

 1. Atlikti kaimo turizmo verslo ypatumų analizę teoriniu aspektu
 2. Atlikti kaimo turizmo paslaugų tyrimą Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose.

Tyrimo metodai – literatūros ir internetinių šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas - anketinė apklausa, anketinės apklausos lyginamoji analizė.

Baigiamajame darbe siekiama pasiekti šias profesines kompetencijas:

 • Įkurti individualią turizmo įmonę;
 • Parengti turizmo įmonės strateginės veiklos planą ir numatyti taktiką;
 • Organizuoti apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 • Organizuoti maitinimo paslaugų teikimą;
 • Organizuoti turizmo informacijos teikimą;
 • Organizuoti kaimo turizmą;
 • Įvertinti teikiamų paslaugų kokybės svarbą, formuojant turizmo įmonės įvaizdį;
 • Koordinuoti efektyvų išteklių panaudojimą;
 • Mokėti priimti svečius kaimo turizmo sodyboje;
 • Gebėti organizuoti svečių laisvalaikį.

Darbo apimtis – darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados ir pasiūlymai, 26 pozicijų literatūros ir šaltinių sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 49.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15321 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. KAIMO TURIZMO VERSLO YPATUMŲ ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Kaimo turizmo verslo specifika8
 • 1.2. Kaimo turizmo paslaugų sistema9
 • 1.2.1. Pagrindinės paslaugos17
 • 1.2.2. Papildomos paslaugos19
 • 1.3. Kaimo turizmą reglamentuojanti teisinė bazė22
 • 2. KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ TYRIMAS MOLĖTŲ IR UTENOS RAJONUOSE24
 • 2.1. Molėtų rajono apžvalga24
 • 2.2. Utenos rajono apžvalga25
 • 2.3. Molėtų rajono kaimo turizmo SSGG analizė26
 • 2.4. Utenos rajono kaimo turizmo SSGG analizė29
 • 2.5. Tyrimo metodai ir organizavimas31
 • 2.6. Anketinės apklausos lyginamoji analizė32
 • IŠVADOS46
 • PASIŪLYMAI47
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI48
 • PRIEDAI50
 • 1. Priedas. Klasifikaciniai reikalavimai užsiimantiems kaimo turizmo verslu51
 • 2. Priedas. Kaimo turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas52
 • 3. Priedas. Anketa, skirta apklausai Utenos rajone64
 • 4. Priedas. Anketa, skirta apklausai Molėtų rajone69
 • 5. Priedas. Utenos rajono anketinės apklausos duomenų suvestinė74
 • 6. Priedas. Molėtų rajono anketinės apklausos duomenų suvestinė76
 • 7. Priedas. Kaimo turizmo sodybos Molėtų rajone78
 • 8. Priedas. Utenos rajono kaimo turizmo sodybos80
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Kaimo turizmo bruožai9
 • 2 pav. Kaimo turizmo paslaugas apibūdinantys veiksniai12
 • 3 pav. Paslaugų paketo dalys13
 • 4 pav. Poilsio kaime paslaugų sąsajos13
 • 5 pav. Kaimo turizmo paslaugų sistema14
 • 6 pav. Kaimo turizmo paslaugų rūšys14
 • 7 pav. Poilsio kaime paslaugų struktūra15
 • 8 pav. Apgyvendinimo įstaigų tipai18
 • 9 pav. Dažniausiai pasitaikantys mišraus maitinimo būdai19
 • 10 pav. Turistų poreikių skirstymas20
 • 11 pav. Molėtų ir Utenos rajonų gamtinių išteklių palyginimas26
 • 12 pav. Molėtų ir Utenos rajono kaimo turizmo sodybose teikiamų paslaugų pasiūla33
 • 13 pav. Turistams svarbiausios paslaugos Molėtų raj. kaimo sodybose34
 • 14 pav. Turistams svarbiausios paslaugos Utenos raj. kaimo sodybose35
 • 15 pav. Kaimo turizmo paslaugų pasirinkimas pagal kriterijus Utenos ir Molėtų rajonų kaimo turizmo sodybose36
 • 16 pav. Kaimo turizmo paslaugų kokybė Molėtų ir Utenos rajonuose37
 • 17 pav. Pramogų pasirinkimas pagal kriterijus Molėtų raj. kaimo turizmo sodybose38
 • 18 pav. Pramogų pasirinkimas pagal kriterijus Utenos raj. kaimo turizmo sodybose39
 • 19 pav. Pramogų pasiūla pagal teikimo vietą Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose40
 • 20 pav. Pramogų pasiūla pagal teikimo vietą Utenos rajono kaimo turizmo sodybose40
 • 21 pav. Sodybos pasirinkimas pagal gandriukų skaičių Utenos ir Molėtų rajonuose41
 • 22 pav. Labiausiai patinkantys aspektai atostogaujant Utenos ir Molėtų rajono kaimo
 • sodybose42
 • 23 pav. Paslaugų pasiūlos vertinimas pagal sezoniškumą Molėtų raj. kaimo turizmo sodybose43
 • 24 pav. Paslaugų pasiūlos vertinimas pagal sezoniškumą Utenos raj. kaimo turizmo sodybose44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone
Verslo planas Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo [...]

Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas
Referatas Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas

Darbo objektas: Varėnos rajono kaimo turizmas ir turizmo ištekliai bei panaudojimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Varėnos rajono [...]

Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose
Kursinis darbas Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose

Temos aktualumas: Augantis kaimo turizmo sodybų skaičius ir jose teikiamų paslaugų paklausa rodo klientų skaičiaus [...]

Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė
Rašinys Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė

Kaimo turizmas yra svarbi kiekvieno regiono plėtros dalis, kadangi jis sukuria papildomas darbo vietas regione [...]

Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone
Diplominis darbas Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro [...]

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris [...]

Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone
Kursinis darbas Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone

Aktualumas. Šilutės rajonas randasi demografiškai labai patrauklioje Klaipėdos apskrities pietinėje dalyje, šalia Kuršių marių. Šilutės [...]

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė
Kursinis darbas Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo [...]

Turistinis maršrutas po Utenos apskritį
Referatas Turistinis maršrutas po Utenos apskritį

Utenos apskritis gamtos grožiu viena ypatingiausių Lietuvoje ir dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja [...]

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste
Kursinis darbas Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus [...]

Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas
Prezentacija Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas

žRajone yra 227 ežerai. žDidžiausi ežerai: Asveja (1015,1 ha, iš jų Molėtų rajone 444 ha), Stirniai [...]

Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai
Kursinis darbas Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai

Turizmas yra vienas svarbiausių žmogaus rekreacinės veiklos sudėtinių dalių. Tai ne tik ekonominis, bet ir [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai
Diplominis darbas Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Molėtų Rajonas. Turizmo ištekliai
Referatas Molėtų Rajonas. Turizmo ištekliai

Pristatomas Molėtų rajonas. Įvertinama turizmo ištekliai, įv. informacijos šaltiniai, žemėlapiai, planai. Rekomenduojamos naujos vystymosi kryptys [...]