Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

82 psl. / 15321 žod.

Ištrauka

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių. Vis daugiau dėmesio ir lėšų skiriama turistų pritraukimui į šalį bei jų pakartotiniam atvykimui. Viena iš sparčiausiai vystančių Lietuvos turizmo atšakų – kaimo turizmas, kuris ne tik leidžia tolydžiai plėtoti regiono ekonomiką, bet ir padeda išspręsti vieną aktualiausių problemų – Lietuvos kaimo gyventojų užimtumą. Todėl kaimo turizmas turi būti palaikomas bei plėtojamas Lietuvos Respublikoje lygiai su kitais reikšmingais verslo sektoriais.

Lietuvoje kaimo turizmas yra viena iš perspektyviausių alternatyvių veiklų, kurianti darbo vietas kaimo vietovėse ir teikianti gyventojams papildomas pajamas. Pastaraisiais metais vis sparčiau augantis kaimo turizmas tampa rimtu konkurentu kurortams ir viešbučiams bei sąlyginai nebrangia alternatyva poilsiautojams. Šioje poilsio paslaugų rinkoje tenka susidurti su rimta konkurencija, todėl kaimo turizmo paslaugas teikiančios įmonės priverstos ieškoti naujų sprendimų tobulinant rinkodaros priemones.

Šian­die­ni­nis kai­mo tu­riz­mo ver­slo in­ten­sy­vu­mas, efek­ty­vu­mas ir sėk­mė pri­klau­so nuo šiuo ver­slu už­si­i­man­čių ver­sli­nin­kų organizacinio pasiruošimo, su­ge­bė­ji­mo su­vok­ti, ko pa­gei­daus į jų so­dy­bas at­vyks­tan­tys po­il­siau­to­jai.

Darbo objektas - kaimo turizmo paslaugos Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose.

Baigiamojo darbo tikslas - atlikti Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose teikiamų kaimo turizmo paslaugų lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:                                                       

 1. Atlikti kaimo turizmo verslo ypatumų analizę teoriniu aspektu
 2. Atlikti kaimo turizmo paslaugų tyrimą Utenos ir Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose.

Tyrimo metodai – literatūros ir internetinių šaltinių analizė, kiekybinis tyrimas - anketinė apklausa, anketinės apklausos lyginamoji analizė.

Baigiamajame darbe siekiama pasiekti šias profesines kompetencijas:

 • Įkurti individualią turizmo įmonę;
 • Parengti turizmo įmonės strateginės veiklos planą ir numatyti taktiką;
 • Organizuoti apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 • Organizuoti maitinimo paslaugų teikimą;
 • Organizuoti turizmo informacijos teikimą;
 • Organizuoti kaimo turizmą;
 • Įvertinti teikiamų paslaugų kokybės svarbą, formuojant turizmo įmonės įvaizdį;
 • Koordinuoti efektyvų išteklių panaudojimą;
 • Mokėti priimti svečius kaimo turizmo sodyboje;
 • Gebėti organizuoti svečių laisvalaikį.

Darbo apimtis – darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados ir pasiūlymai, 26 pozicijų literatūros ir šaltinių sąrašas. Darbo apimtis be priedų – 49.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. KAIMO TURIZMO VERSLO YPATUMŲ ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Kaimo turizmo verslo specifika8
 • 1.2. Kaimo turizmo paslaugų sistema9
 • 1.2.1. Pagrindinės paslaugos17
 • 1.2.2. Papildomos paslaugos19
 • 1.3. Kaimo turizmą reglamentuojanti teisinė bazė22
 • 2. KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ TYRIMAS MOLĖTŲ IR UTENOS RAJONUOSE24
 • 2.1. Molėtų rajono apžvalga24
 • 2.2. Utenos rajono apžvalga25
 • 2.3. Molėtų rajono kaimo turizmo SSGG analizė26
 • 2.4. Utenos rajono kaimo turizmo SSGG analizė29
 • 2.5. Tyrimo metodai ir organizavimas31
 • 2.6. Anketinės apklausos lyginamoji analizė32
 • IŠVADOS46
 • PASIŪLYMAI47
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI48
 • PRIEDAI50
 • 1. Priedas. Klasifikaciniai reikalavimai užsiimantiems kaimo turizmo verslu51
 • 2. Priedas. Kaimo turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas52
 • 3. Priedas. Anketa, skirta apklausai Utenos rajone64
 • 4. Priedas. Anketa, skirta apklausai Molėtų rajone69
 • 5. Priedas. Utenos rajono anketinės apklausos duomenų suvestinė74
 • 6. Priedas. Molėtų rajono anketinės apklausos duomenų suvestinė76
 • 7. Priedas. Kaimo turizmo sodybos Molėtų rajone78
 • 8. Priedas. Utenos rajono kaimo turizmo sodybos80
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Kaimo turizmo bruožai9
 • 2 pav. Kaimo turizmo paslaugas apibūdinantys veiksniai12
 • 3 pav. Paslaugų paketo dalys13
 • 4 pav. Poilsio kaime paslaugų sąsajos13
 • 5 pav. Kaimo turizmo paslaugų sistema14
 • 6 pav. Kaimo turizmo paslaugų rūšys14
 • 7 pav. Poilsio kaime paslaugų struktūra15
 • 8 pav. Apgyvendinimo įstaigų tipai18
 • 9 pav. Dažniausiai pasitaikantys mišraus maitinimo būdai19
 • 10 pav. Turistų poreikių skirstymas20
 • 11 pav. Molėtų ir Utenos rajonų gamtinių išteklių palyginimas26
 • 12 pav. Molėtų ir Utenos rajono kaimo turizmo sodybose teikiamų paslaugų pasiūla33
 • 13 pav. Turistams svarbiausios paslaugos Molėtų raj. kaimo sodybose34
 • 14 pav. Turistams svarbiausios paslaugos Utenos raj. kaimo sodybose35
 • 15 pav. Kaimo turizmo paslaugų pasirinkimas pagal kriterijus Utenos ir Molėtų rajonų kaimo turizmo sodybose36
 • 16 pav. Kaimo turizmo paslaugų kokybė Molėtų ir Utenos rajonuose37
 • 17 pav. Pramogų pasirinkimas pagal kriterijus Molėtų raj. kaimo turizmo sodybose38
 • 18 pav. Pramogų pasirinkimas pagal kriterijus Utenos raj. kaimo turizmo sodybose39
 • 19 pav. Pramogų pasiūla pagal teikimo vietą Molėtų rajono kaimo turizmo sodybose40
 • 20 pav. Pramogų pasiūla pagal teikimo vietą Utenos rajono kaimo turizmo sodybose40
 • 21 pav. Sodybos pasirinkimas pagal gandriukų skaičių Utenos ir Molėtų rajonuose41
 • 22 pav. Labiausiai patinkantys aspektai atostogaujant Utenos ir Molėtų rajono kaimo
 • sodybose42
 • 23 pav. Paslaugų pasiūlos vertinimas pagal sezoniškumą Molėtų raj. kaimo turizmo sodybose43
 • 24 pav. Paslaugų pasiūlos vertinimas pagal sezoniškumą Utenos raj. kaimo turizmo sodybose44

Reziumė

Autorius
grigorjeva
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€13.59
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 20, 2020
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
82 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Turizmas Verslo planas 2010 m. ugnele
Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo turizmo sodybą, kuri aptarnautų Utenos miesto ir apskrities...

Apgyvendinimo paslaugų pasiūlos analizė Utenos rajone

Turizmas Diplominis darbas 2015 m. kristinut93
Temos aktualumas. Daugelyje pasaulio šalių turizmas laikomas svarbiausia ūkio šaka. Lietuvoje augantis pragyvenimo lygis sudaro palankias sąlygas turizmo plėtrai. Pagrindinė turizmo kryptis Lietuvoje...

Turizmo paslaugų pasiūlos analizė

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Pastaraisiais metais labai didelę reikšmę žmonių gyvenime yra įgijęs turizmo verslas. Daugeliui pasaulio žmonių turizmo sąvoka asocijuojasi su laisvalaikiu, poilsiu bei rekreacija. Tačiau...

Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone

Turizmas Kursinis darbas 2017 m. ripkute
Kursinio darbo „Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone“ tikslas yra išanalizuoti Skuodo rajono kaimo turizmo sodybų veiklą ir pateikti šių sodybų plėtros galimybes. Pagrindinė...