Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose

48 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Augantis kaimo turizmo sodybų skaičius ir jose teikiamų paslaugų paklausa rodo klientų skaičiaus augimą. Vadinasi tolimesnė kaimo turizmo verslo sėkmė priklausys kaip paslaugos teikėjai sugebės spėti į vis besikeičiančius vartotojų rekreacinius poreikius, padrąsinti vartotojus naudotis siūlomomis naujomis paslaugomis(ekologinis turizmas).Poilsiautojai keliauja, siekdami pakeisti savo gyvenamąją vietą, pažinti gamtą bei kultūrą, patirti ir pamatyti įvairiausių įspūdžių. Mano nuomone, svetingumu kaimo turizmo sodybose vartotojai ne visiškai patenkinti. Atlikus apklausą sužinosime kaip lankytojai atsiliepia apie svetingumą.

Temos ištirtumas: Kaimo turizmo sodybos šeimininkas turi nuolat ieškoti, domėtis įvairiomis naujovėmis kad populiarintų savo sodybą, pritrauktų ir turėtų kuo daugiau nuolatinių poilsiautojų. Autoriai, E. Vitkienė (2004), R. Sirusienė ir A. Lamauskas (2009), nagrinėja paslaugų sampratas, paslaugų kokybę, ir reikalavimus paslaugoms teikti. A. Damulienė (1998), savo pateiktoje knygoje daugiau paliečia informacijos pagrindines rūšis, kurios yra būtinos kiekvienoje turizmo informacijos sistemoje. Tuo tarpu I. Svetikienė (2002), kalba apie informacijos rūšis jų privalumus bei trūkumus. Anot A. Vaidelio, J. Latakienės (2002) viena svarbiausių turizmo gyvavimo sistemų – svečių poreikių tenkinimas. Svetingumo specialistas Džonas R. Uokeris (1999) siūlo vartoti žodį „svečias“ tai geriau apibūdina santykį tarp asmens ir šeimininko. A. Armaitienė, P. Grecevičius, A. Urbis, I. Vainienė (1999) teigė, jog pramoginę veiklą kaime lemia įvairūs veiksniai. A.Astromskienė (2004) teigia, kad paslauga yra kuriama ir vartojama vienu metu.

Taigi galima teigti, kad svetingumo, kaimo turizmo paslaugos kaimo turizmo sodybose Klaipėdos rajone yra ne pakankamai išanalizuotos.

Darbo problema: Kaimo turizmo sodybose yra susiduriama su problemomis, svečių priėmimo ir paslaugų organizavimo trūkumas, nedidelis paslaugų, pramogų ir informacijos teikimas.

Taip pat susiduriama su aukštomis kainomis ( Maksvytienė, 2001), dažnai pateikta paslaugos kaina neatitinka tikrosios paslaugos kainos. Poilsiautojams turėtų būti suteikiama gera kaimo turizmo paslaugų kokybė ir atitinkama kaina.

Diplominio darbo objektas: Svetingumas kaimo turizmo sodybose Klaipėdos rajone.

Darbo tikslas: Išanalizuoti kaimo turizmo sodybose svetingumo vystymąsi, Klaipėdos rajone.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti svetingumo sampratą kaimo turizmo sodybose Klaipėdos rajone;Išanalizuoti kaimo turizmo sodybas Klaipėdos rajone;Ištirti teikėjų apklausą;Išanalizuoti vartotojų apklausa;Pateikti pasiūlymus kaimo turizmo sodybose, Klaipėdos rajone vystyti svetingumą;

Darbo tyrimo metodai:

Mokslinės metodinės literatūros analizė;Anketinė apklausa.

Darbo hipotezė – Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų svetingumas neatitinka vartotojų poreikių.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis yra teorinė, kurioje apžvelgiama turizmo paslaugų samprata ir svetingumo samprata.

Antroji dalis – tai tiriamoji dalis. Šioje dalyje atliekama svetingumo ir kaimo turizmo paslaugų analizė, atliekama paslaugų teikėjų ir vartotojų apklausa.

Trečiojoje dalyje remiantis antrosios darbo dalies atlikta tyrimo analize pateikiamos svetingumo kaimo turizmo vystymo galimybės.


Turinys

 • TURINYS
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS……………………………………………………
 • ANOTACIJA……………………………………………………………………………….
 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………
 • I. SVETINGUMO, KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ KLASIFIKACIJA……………
 • 1.1. Svetingumo sąvokos samprata Klaipėdos rajone
 • 1.2. Kaimo turizmo paslaugų samprata Klaipėdos rajone
 • 1.3 .Pagrindinės kaimo turizmo paslaugos Klaipėdos rajone
 • 1.4. Papildomos paslaugos Klaipėdos rajone kaimo turizmo sodybose
 • II. SVETINGUMO, KAIMO TURIZMO PASLAUGŲ ANALIZĖ KLAIPĖDOS RAJONE
 • 2.1 Klaipėdos rajono kaimo turizmo paslaugų teikėjų apklausos analizė
 • 2.2. Klaipėdos rajono kaimo turizmo vartotojų apklausos analizė
 • III. KLAIPĖDOS RAJONO SVETINGUMO PASLAUGŲ VYSTYMO GALIMYBĖS
 • 3.1. Pagrindinių Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų gerinimo galimybės
 • 3.2. Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų šeimininko ir personalo elgesio gerinimo galimybės
 • 3.3. Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų vidinės ir išorinės aplinkos gerinimo galimybės…
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
liubove
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 1, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Turizmas Verslo planas 2010 m. ugnele
Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo turizmo sodybą, kuri aptarnautų Utenos miesto ir apskrities...

Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone

Turizmas Kursinis darbas 2017 m. ripkute
Kursinio darbo „Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone“ tikslas yra išanalizuoti Skuodo rajono kaimo turizmo sodybų veiklą ir pateikti šių sodybų plėtros galimybes. Pagrindinė...