Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

53 psl. / 9967 žod.

Ištrauka

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris kaimo turizmą išskyrė, kaip atskirą turizmo formą Lietuvoje. Tuo metu į kaimo vietoves daugiausiai vykdavo lipinėtojai kalvomis, vaikščiotojai, gamtos mylėtojai, poetai bei gimnazistai. Antrasis pasaulinis karas ir tai, jog Lietuva tapo Tarybų Sąjungos nare nutraukė visą kaimo turizmo vystymosi procesą. Buvo sugriauta privačių ūkių struktūra ir taip sunaikinti kaimo turizmo pagrindai Lietuvoje. Tačiau žmonėms gyvenantiems mieste, poreikis ilsėtis kaime išliko. Jie keliaudavo pas gimines į kaimą pailsėti arba dirbti. Atėjus 7–ąjam dešimtmečiui, kaimo turizmas po truputėlį pradėjo vėl atsigauti. Žmonės, kurie gyveno pačiose gražiausiose Lietuvos vietose pradėjo priiminėti poilsiautojus iš Lietuvos ir kitų respublikų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo atstatyta ir žemės nuosavybė ūkininkams. 1994 – 1996 m. žmonės ėmė daugiau domėtis kaimo turizmu, kai kurie patys nusprendė išmėginti šį verslą.

Temos aktualumas. Kаimо turizmаs - spаrčiаusiai bеsivystаnti turizmо sritis. Didėjant kaimo turizmo sodybų pasirinkimo galimybėms vienas iš sėkmės veiksnių yra teikiamų paslaugų įvairovė, nes turistai laukia kas pasiūlys tokias paslaugas, kurios atitiks jų, nuolat kintančius, poreikius. Kаimо turizmаs аpimа visus turizmо tipus, nuо аplinkоs pažinimo iki ilsėjimosi jоjе. Tinkamas kаimо turizmо vуstimоsi sąlуgаs sudаrо gаmta ir kultūrinio pаvеldо оbjеktаi. Kаimо turizmаs sparčiai pоpuliаrėjа tаrp Liеtuvоs gуvеntоjų, taip pat kaimo turizmu dоmisi ir atvykę užsiеniо turistаi. Pаžvеlgus į аpgуvеndinimо įstаigų stаtistikоs duоmеnis pastebima, kad 2016 mеtаis Liеtuvоjе аpsilаnkė ir bеnt viеną nаktį praleido 1,49 mln. turistų iš užsiеniо. Tаi būtų 9,4 prоc. daugiau nei 2015 metais.  Mūsų šalies gyventojų turistų skаičius аugо 10,2 prоc. Iš viso 2016 mеtаis pо Liеtuvą kеliаvо ir bеnt viеną nаktį prаlеidо 1,26 mln. gуvеntоjų. Viską bendrai paėmus Liеtuvоs turizmо аugimаs 2016 mеtаis siеkė 9,8 prоc. (2015 metais bendras augimas buvo 5,9 proc.). 2017 metais remiantis turizmo departamento duomenimis pirmąjį pusmetį Lietuvoje turistų padaugėjo 7,7 proc.             

Spartėjant gyvenimo tempui žmonės vis dažniau atsigręžia į gamtą, didėja poreikis atitrūkti nuo miesto šurmulio bei kasdienės įtampos, todėl daugelis, siekdami atgauti fizines bei dvasines jėgas, vis dažniau renkasi poilsį kaime.

Tyrimo problema. Kaimo turizmas sparčiai populiarėja Lietuvoje, todėl didėja ir konkurencija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis kaimo turizmo sodybų skaičius Šiaulių apskrityje didėja: 2015 m. jų buvo 17, 2016 m. – 19, o 2017 m. – 22 sodybos. Įmonės konkurencingumą labiau lemia jos nematerialusis turtas, tai – klientų lojalumas, įvaizdis, reputacija, žinios, kompetencijos, įgūdžiai ir patirtis. Pagrindiniai konkurencinio pranašumo šaltiniai yra inovacijos, kokybė ir kaina. Kaimo turizmo verslo sėkmė priklauso nuo šiuo verslu užsiimančio verslininko organizacinio pasiruošimo, gebėjimo suprasti ir nujausti ko pageidaus jo sodybos svečiai ir ar tokios kaimo turizmo sodybos teikiamų paslaugų kokybė tenkina vartotojus. Vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas siūlant didesnę paslaugų įvairovę yra viena iš pagrindinių sėkmingos kaimo turizmo sodybos gyvavimo prielaidų. Siekiant išsiaiškinti kaimo turizmo sodybos „Trečia vieta“ svečių nuomonę buvo užsakytas šis darbas (žr. Paraiška 1 priedas).

Tyrimo objektas – Šiaulių miesto apskrities kaimo turizmo sodyboje ,,Trečia vieta“ teikiamų paslaugų plėtra.

Tyrimo tikslas – numatyti kaimo turizmo sodybos ,,Trečia vieta“ paslaugų plėtros galimybes.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti paslaugų kūrimą ir jų plėtrą;
 2. Išskirti kaimo turizmo teikiamas paslaugas;
 3. Ištirti kaimo turizmo sodybos ,,Trečia vieta“ paslaugų plėtros galimybes.

Tyrimo metodai ir priemonės:

 • Mokslinės literatūros analizė aptariant kaimo turizmą, paslaugos sampratą, bei naujų paslaugų kūrimą ir plėtrą;
 • Interviu;
 • Anketinė apklausa.
 • Dokumentų analizė;

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas – atlikus anketinę apklausą identifikuoti klientų poreikiai, nustatytos paslaugų plėtros galimybės. Šio darbo rezultatai bus panaudoti plečiant Šiaulių apskrities kaimo turizmo sodybos „Trečia vieta“ paslaugas.


Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • ĮVADAS8
 • 1. PASLAUGŲ PLĖTROS TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 1.1 Paslaugų samprata ir esmė10
 • 1.2 Paslaugų paketas14
 • 1.3 Naujų paslaugų kūrimas ir jų plėtra15
 • 2. KAIMO TURIZMO TEIKIAMOS PASLAUGOS22
 • 2.1 Kaimo turizmas22
 • 2.2 Kaimo turizmo teikiamos paslaugos24
 • 2.3 Kaimo turizmo sodybų tipai, specializacijos ir paslaugų kategorizavimas26
 • 3. SODYBOS „TREČIA VIETA“ PASLAUGŲ PLĖTROS GALIMYBĖS29
 • 3.1 Kaimo turizmo paslaugų plėtros tyrimo metodai29
 • 3.2 Sodyba „Trečia vieta“30
 • 3.3 Poilsiautojų anketinė apklausa32
 • IŠVADOS40
 • REKOMENDACIJOS41
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
deimante22
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 14, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Šiaulių rajone yra nemažai kultūrinių objektų, tačiau norint plėtoti kultūrinį turizmą, reikia pasirūpinti, kad lankomi paminklai, architektūriniai ir istoriniai kompleksai būtų sutvarkyti ir...

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Turizmas Diplominis darbas 2015 m. jonceponce
Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę ir jos gerinimo kryptis savo darbuose nagrinėjo J.Ramanauskienė,...