Kita / Turizmas

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

0 atsiliepimų
Autorius:

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris kaimo turizmą išskyrė, kaip atskirą turizmo formą Lietuvoje. Tuo metu į kaimo vietoves daugiausiai vykdavo lipinėtojai kalvomis, vaikščiotojai, gamtos mylėtojai, poetai bei gimnazistai. Antrasis pasaulinis karas ir tai, jog Lietuva tapo Tarybų Sąjungos nare nutraukė visą kaimo turizmo vystymosi procesą. Buvo sugriauta privačių ūkių struktūra ir taip sunaikinti kaimo turizmo pagrindai Lietuvoje. Tačiau žmonėms gyvenantiems mieste, poreikis ilsėtis kaime išliko. Jie keliaudavo pas gimines į kaimą pailsėti arba dirbti. Atėjus 7–ąjam dešimtmečiui, kaimo turizmas po truputėlį pradėjo vėl atsigauti. Žmonės, kurie gyveno pačiose gražiausiose Lietuvos vietose pradėjo priiminėti poilsiautojus iš Lietuvos ir kitų respublikų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvo atstatyta ir žemės nuosavybė ūkininkams. 1994 – 1996 m. žmonės ėmė daugiau domėtis kaimo turizmu, kai kurie patys nusprendė išmėginti šį verslą.

Temos aktualumas. Kаimо turizmаs - spаrčiаusiai bеsivystаnti turizmо sritis. Didėjant kaimo turizmo sodybų pasirinkimo galimybėms vienas iš sėkmės veiksnių yra teikiamų paslaugų įvairovė, nes turistai laukia kas pasiūlys tokias paslaugas, kurios atitiks jų, nuolat kintančius, poreikius. Kаimо turizmаs аpimа visus turizmо tipus, nuо аplinkоs pažinimo iki ilsėjimosi jоjе. Tinkamas kаimо turizmо vуstimоsi sąlуgаs sudаrо gаmta ir kultūrinio pаvеldо оbjеktаi. Kаimо turizmаs sparčiai pоpuliаrėjа tаrp Liеtuvоs gуvеntоjų, taip pat kaimo turizmu dоmisi ir atvykę užsiеniо turistаi. Pаžvеlgus į аpgуvеndinimо įstаigų stаtistikоs duоmеnis pastebima, kad 2016 mеtаis Liеtuvоjе аpsilаnkė ir bеnt viеną nаktį praleido 1,49 mln. turistų iš užsiеniо. Tаi būtų 9,4 prоc. daugiau nei 2015 metais.  Mūsų šalies gyventojų turistų skаičius аugо 10,2 prоc. Iš viso 2016 mеtаis pо Liеtuvą kеliаvо ir bеnt viеną nаktį prаlеidо 1,26 mln. gуvеntоjų. Viską bendrai paėmus Liеtuvоs turizmо аugimаs 2016 mеtаis siеkė 9,8 prоc. (2015 metais bendras augimas buvo 5,9 proc.). 2017 metais remiantis turizmo departamento duomenimis pirmąjį pusmetį Lietuvoje turistų padaugėjo 7,7 proc.             

Spartėjant gyvenimo tempui žmonės vis dažniau atsigręžia į gamtą, didėja poreikis atitrūkti nuo miesto šurmulio bei kasdienės įtampos, todėl daugelis, siekdami atgauti fizines bei dvasines jėgas, vis dažniau renkasi poilsį kaime.

Tyrimo problema. Kaimo turizmas sparčiai populiarėja Lietuvoje, todėl didėja ir konkurencija. Lietuvos statistikos departamento duomenimis kaimo turizmo sodybų skaičius Šiaulių apskrityje didėja: 2015 m. jų buvo 17, 2016 m. – 19, o 2017 m. – 22 sodybos. Įmonės konkurencingumą labiau lemia jos nematerialusis turtas, tai – klientų lojalumas, įvaizdis, reputacija, žinios, kompetencijos, įgūdžiai ir patirtis. Pagrindiniai konkurencinio pranašumo šaltiniai yra inovacijos, kokybė ir kaina. Kaimo turizmo verslo sėkmė priklauso nuo šiuo verslu užsiimančio verslininko organizacinio pasiruošimo, gebėjimo suprasti ir nujausti ko pageidaus jo sodybos svečiai ir ar tokios kaimo turizmo sodybos teikiamų paslaugų kokybė tenkina vartotojus. Vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimas siūlant didesnę paslaugų įvairovę yra viena iš pagrindinių sėkmingos kaimo turizmo sodybos gyvavimo prielaidų. Siekiant išsiaiškinti kaimo turizmo sodybos „Trečia vieta“ svečių nuomonę buvo užsakytas šis darbas (žr. Paraiška 1 priedas).

Tyrimo objektas – Šiaulių miesto apskrities kaimo turizmo sodyboje ,,Trečia vieta“ teikiamų paslaugų plėtra.

Tyrimo tikslas – numatyti kaimo turizmo sodybos ,,Trečia vieta“ paslaugų plėtros galimybes.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti paslaugų kūrimą ir jų plėtrą;
 2. Išskirti kaimo turizmo teikiamas paslaugas;
 3. Ištirti kaimo turizmo sodybos ,,Trečia vieta“ paslaugų plėtros galimybes.

Tyrimo metodai ir priemonės:

 • Mokslinės literatūros analizė aptariant kaimo turizmą, paslaugos sampratą, bei naujų paslaugų kūrimą ir plėtrą;
 • Interviu;
 • Anketinė apklausa.
 • Dokumentų analizė;

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas – atlikus anketinę apklausą identifikuoti klientų poreikiai, nustatytos paslaugų plėtros galimybės. Šio darbo rezultatai bus panaudoti plečiant Šiaulių apskrities kaimo turizmo sodybos „Trečia vieta“ paslaugas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9967 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • ĮVADAS8
 • 1. PASLAUGŲ PLĖTROS TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 1.1 Paslaugų samprata ir esmė10
 • 1.2 Paslaugų paketas14
 • 1.3 Naujų paslaugų kūrimas ir jų plėtra15
 • 2. KAIMO TURIZMO TEIKIAMOS PASLAUGOS22
 • 2.1 Kaimo turizmas22
 • 2.2 Kaimo turizmo teikiamos paslaugos24
 • 2.3 Kaimo turizmo sodybų tipai, specializacijos ir paslaugų kategorizavimas26
 • 3. SODYBOS „TREČIA VIETA“ PASLAUGŲ PLĖTROS GALIMYBĖS29
 • 3.1 Kaimo turizmo paslaugų plėtros tyrimo metodai29
 • 3.2 Sodyba „Trečia vieta“30
 • 3.3 Poilsiautojų anketinė apklausa32
 • IŠVADOS40
 • REKOMENDACIJOS41
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė
Rašinys Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė

Kaimo turizmas yra svarbi kiekvieno regiono plėtros dalis, kadangi jis sukuria papildomas darbo vietas regione [...]

Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose
Kursinis darbas Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose

Temos aktualumas: Augantis kaimo turizmo sodybų skaičius ir jose teikiamų paslaugų paklausa rodo klientų skaičiaus [...]

Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone

Temos aktualumas. Sparčiausiai augantis turizmo paslaugų sektorius Lietuvoje yra kaimo turizmas. Žmonės vis daugiau [...]

Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai
Diplominis darbas Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai
Kursinis darbas Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai

Turizmas yra vienas svarbiausių žmogaus rekreacinės veiklos sudėtinių dalių. Tai ne tik ekonominis, bet ir [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]

Inovatyvių degustacinių vakarėlių organizavimas kaimo turizmo sodyboje
Diplominis darbas Inovatyvių degustacinių vakarėlių organizavimas kaimo turizmo sodyboje

Maistas visais laikas užėmė didelę reikšmę žmonių gyvenime. Jis suteikia energijos bei palaiko gyvybinius procesus.

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę [...]

Pramogų Lietuvos kaimo turizmo sodybose įvairovė
Referatas Pramogų Lietuvos kaimo turizmo sodybose įvairovė

ĮVADAS               Kaimo turizmas – tai tikslinga rekreacinė atvykusių žmonių veikla kaimo vietovėse bei laikinas gyvenimas [...]

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone
Kursinis darbas Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

            Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų [...]

Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone
Kursinis darbas Kaimo turizmo paslaugų pasiūla ir paklausa Šilutės rajone

Aktualumas. Šilutės rajonas randasi demografiškai labai patrauklioje Klaipėdos apskrities pietinėje dalyje, šalia Kuršių marių. Šilutės [...]

Papildomos paslaugos verslo viešbutyje, jų plėtojimo galimybės
Referatas Papildomos paslaugos verslo viešbutyje, jų plėtojimo galimybės

ĮVADAS               Apgyvendinimo (viešbučio) paslauga atsirado pasaulyje jau seniai, bet ankstesni viešbučiai visai nepriminė šiandieninių, kurie [...]

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Verslo planas: kaimo turizmo sodyba
Verslo planas Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

Verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos [...]