Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

46 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę ir jos gerinimo kryptis savo darbuose nagrinėjo J.Ramanauskienė, A. Gargasas (2007) ir R. Mikalauskienė (2001). Kaimo turizmo plėtros tendencijas, kaimo turizmo įtaką ekonomikai savo darbuose nagrinėja A. Astromskienė (2009), A. Astromskienė, R. Sirusienė (2002), D. Krivickienė (2005), L. Žalys, I. Žalienė ir kt. (2006), A. Armaitienė, J. Raišutienė (2007).

Kaimo turizmas laikomas vienu iš sparčiausiai augančių turizmo paslaugų sektoriumi Lietuvoje. Darbe nagrinėjamame Alytaus regione yra palankios rekreacinės sąlygos, leidžiančios plėtoti kaimo turizmo verslą. Kaimo turizmas yra ne tik ekonominę naudą teikianti paslauga, bet jis padeda spręsti vieną iš aktualiausių problemų – Lietuvos kaimo gyventojų užimtumą (Žilinskas ir kt., 2008). Atskiri regionai, siekdami pritraukti kuo daugiau turistų, yra priversti konkuruoti tarpusavyje. Todėl atitinkamas regionas, siekdamas veiksmingai plėtoti turizmą, turi pasirinkti tokią turizmo formą, kuri leistų įgyti konkurencinį pranašumą. Lietuvos, o ypač jos kaimiškųjų regionų turizmo konkurencingumo srityje, lemiamą vaidmenį vaidina istorinė praeitis ir išlikęs kultūrinis paveldas bei natūrali gamta (Alytaus rajono kultūrinio turizmo infrastruktūros ir modernios informavimo bei rajono įvaizdžio sistemos (viešųjų ryšių) kūrimo tyrimas, 2012). Kaimo turizmo plėtojimas sąlygoja visą eilę teigiamų veiksnių: mažina nedarbą, skatina kaimo gyventojų socialinį aktyvumą, saugo kultūros paveldo vertybes, gerina ekologinę būklę, plėtoja tiesioginį žemės ūkio produktų pardavimą ir saugoti gamtos grožį (Žalys ir kt., 2006). Kaimo plėtros galimybės būtent Alytaus regione nebuvo plačiai nagrinėtos, nors šis regionas yra trečioje vietoje pagal poilsiautojų skaičių.

Darbo tikslas: nustatyti kaimo turizmo plėtros galimybes Alytaus regione.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti kaimo turizmo sampratą ir prielaidas;
 2. Įvertinti esamą kaimo turizmo būklę Alytaus regione;
 3. Atskleisti ekspertų nuomonę dėl Alytaus regiono kaimo turizmo plėtros;
 4. Nustatyti kaimo turizmo plėtros galimybes Alytaus regione.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, ekspertų anketinė apklausa, aprašomoji statistinė analizė, palyginimas.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA6
 • 1.1. Kaimo turizmo samprata6
 • 1.2. Kaimo turizmo skatinimas8
 • 1.3. Kaimo turizmo paslaugos teisinis reglamentavimas11
 • 1.4. Kaimo turizmo plėtros teorinės prielaidos16
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS19
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS21
 • 3.1. Bendra regiono išteklių apžvalga21
 • 3.2. Kaimo turizmas Alytaus regione ir jo plėtros galimybės23
 • 3.3. Ekspertų anketinės apklausos rezultatai30
 • 3.4. Lyginamoji tyrimo rezultatų analizė35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas Referatas ieva_go
Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros, socialinėje bei ekonomikos sferose. Šis poveikis turi teigiamų,...

Turizmo plėtra Lietuvoje

Turizmas Referatas vaivut
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Ekonominės, socialinės ir...

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Šiaulių rajone yra nemažai kultūrinių objektų, tačiau norint plėtoti kultūrinį turizmą, reikia pasirūpinti, kad lankomi paminklai, architektūriniai ir istoriniai kompleksai būtų sutvarkyti ir...

Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone

Turizmas Kursinis darbas 2017 m. ripkute
Kursinio darbo „Kaimo turizmo vystymas Skuodo rajone“ tikslas yra išanalizuoti Skuodo rajono kaimo turizmo sodybų veiklą ir pateikti šių sodybų plėtros galimybes. Pagrindinė...

Pavojingiausi turizmo regionai

Turizmas Prezentacija rebutkyte
—1) Pavojingiausi turizmo regionai —2) Karakasas, Venesuela —3) Siudad Chuaresas, Meksika —4) Keiptaunas , Pietų Afrikos Respublika —5) Rio de Ženeiras ,Brazilija —6)...