Turizmo plėtra Lietuvoje

14 psl. / 3434 žod.

Ištrauka

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesųįtakoje turizmo paslaugų teikimas tampa vyraujančia ūkio šaka daugelyje šalių. Turizmas yra viena iš efektyviausių ekonomikos šakų, sėkmingai konkuruojanti su naftos ir dujų gavyba bei ginklų gamyba ir prekyba. jos plėtrai būdingas dinamiškumas.Turizmo plėtra kaip procesas suvokiama kaip fiziniai pokyčiai, sąlygojami didėjančiu turistų susidomėjimu vietove bei šio susidomėjimo rezultatyvumo raiškos – didėjančiu

atvykstančiųjų srautu. Turizmo plėtros tikslo apibrėžimą pateikti labai sudėtinga, todėl dažniausiai

nagrinėjamas su turizmo veikla susietas plėtros procesas.Lietuvoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, turizmas tampa viena iš svarbesnių ūkio šakų. Akivaizdu, kad turizmo sektoriaus plėtra ir konkurencingumas yra aktualus klausimas Lietuvai. Atsižvelgiant į kintantį turizmo sektorių pasaulyje bei jo konkurencingumą keliančius veiksnius, kiekvienas rinkos subjektas turėtų imtis turizmo ūkio šakos plėtros priemonių. Turizmo sektorius sukuria daugybę pastovių darbo vietų aplinkiniams gyventojam, todėl šio sektoriaus plėtra turėtų tapti viena iš svarbesnių uždavinių tiek valstybinėms institucijoms, kurios yra pajėgios gerinti sąlygas vietiniam ir tarptautiniam verslui, skatinti gyventojų verslumą bei pritraukti privačias investicijas į turizmo sektorių, tiek pats verslo sektorius turėtų jausti atsakomybę dėl turizmo sektoriaus problemų viešinimo, tinkamo turizmo rinkodaros sistemos sudarymo ir naujausių informacinių technologijų diegimo pokyčių taikymo šioje srityje. Būtent siekiant vykdyti koordinuotą turizmo politiką, Lietuva, kaip patraukli valstybė turistams, nuo Nepriklausomybės atgavimo kasmet gerina turizmo paslaugų infrastruktūrą, didina šalies žinomumą, formuoja Lietuvos įvaizdį tarp įvairių grupių tarptautinėje rinkoje. Turizmo plėtra Lietuvoje reiškia, kad jai vykstant sėkmingai, šalies gyventojų pajamos didėja, yra kuriamos naujos verslo nišos, pritraukiamos tarptautinės investicijos, didėja šalies bendras vidaus produktas, taip pat yra sprendžiamos regionų ekonominės bei socialinės raidos klausimai, taip pat siekiama puoselėti gamtos ir kultūros vertybes, protingai naudoti gamtos išteklius. Turizmas – tai ekonominė veikla, kuri skatina ekonomikos augimą, nes kuria infrastruktūrą, didina paslaugų ir pramogų pasiūlą, gyvina kultūrinį gyvenimą ne tik miestuose, bet ir regionuose, stiprina tapatumo jausmą ir kultūrinio savitumo raišką. Turizmo sferai Lietuvoje gana ilgą laiką buvo būdinga stichiška plėtra, trūko aiškaus ir apibrėžto profesionalumo ir atsakomybės, todėl šiuo metu Lietuvos turizmo sektoriaus plėtrą detaliai numato įstatymas, tačiau realios galimybės bei dabartinė turizmo sektoriaus padėtis ne visada atitinka įstatymuose numatytus norimus pokyčius.


Turinys

  • 1. Įvadas 1psl
  • 2. Dabartinė turizmo rinkos situacija Lietuvoje 1psl
  • 3. Lietuvos turizmo plėtros įstatyme numatoma kaita 2014-2020 metais 3psl
  • 4. Realios galimybės turizmo plėtrai Lietuvoje 7psl
  • 5. Išvados 8psl
  • 6. Šaltiniai 9psl

Reziumė

Autorius
vaivut
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 16, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Turizmas Diplominis darbas 2014 m. tigerlillish
Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį turizmas plėtojosi ir tobulėjo milžinišku greičiu ir tapo...

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas Referatas ieva_go
Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros, socialinėje bei ekonomikos sferose. Šis poveikis turi teigiamų,...

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Šiaulių rajone yra nemažai kultūrinių objektų, tačiau norint plėtoti kultūrinį turizmą, reikia pasirūpinti, kad lankomi paminklai, architektūriniai ir istoriniai kompleksai būtų sutvarkyti ir...