Kita / Turizmas

Turizmo plėtra Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesųįtakoje turizmo paslaugų teikimas tampa vyraujančia ūkio šaka daugelyje šalių. Turizmas yra viena iš efektyviausių ekonomikos šakų, sėkmingai konkuruojanti su naftos ir dujų gavyba bei ginklų gamyba ir prekyba. jos plėtrai būdingas dinamiškumas.Turizmo plėtra kaip procesas suvokiama kaip fiziniai pokyčiai, sąlygojami didėjančiu turistų susidomėjimu vietove bei šio susidomėjimo rezultatyvumo raiškos – didėjančiu

atvykstančiųjų srautu. Turizmo plėtros tikslo apibrėžimą pateikti labai sudėtinga, todėl dažniausiai

nagrinėjamas su turizmo veikla susietas plėtros procesas.Lietuvoje, kaip ir visose pasaulio šalyse, turizmas tampa viena iš svarbesnių ūkio šakų. Akivaizdu, kad turizmo sektoriaus plėtra ir konkurencingumas yra aktualus klausimas Lietuvai. Atsižvelgiant į kintantį turizmo sektorių pasaulyje bei jo konkurencingumą keliančius veiksnius, kiekvienas rinkos subjektas turėtų imtis turizmo ūkio šakos plėtros priemonių. Turizmo sektorius sukuria daugybę pastovių darbo vietų aplinkiniams gyventojam, todėl šio sektoriaus plėtra turėtų tapti viena iš svarbesnių uždavinių tiek valstybinėms institucijoms, kurios yra pajėgios gerinti sąlygas vietiniam ir tarptautiniam verslui, skatinti gyventojų verslumą bei pritraukti privačias investicijas į turizmo sektorių, tiek pats verslo sektorius turėtų jausti atsakomybę dėl turizmo sektoriaus problemų viešinimo, tinkamo turizmo rinkodaros sistemos sudarymo ir naujausių informacinių technologijų diegimo pokyčių taikymo šioje srityje. Būtent siekiant vykdyti koordinuotą turizmo politiką, Lietuva, kaip patraukli valstybė turistams, nuo Nepriklausomybės atgavimo kasmet gerina turizmo paslaugų infrastruktūrą, didina šalies žinomumą, formuoja Lietuvos įvaizdį tarp įvairių grupių tarptautinėje rinkoje. Turizmo plėtra Lietuvoje reiškia, kad jai vykstant sėkmingai, šalies gyventojų pajamos didėja, yra kuriamos naujos verslo nišos, pritraukiamos tarptautinės investicijos, didėja šalies bendras vidaus produktas, taip pat yra sprendžiamos regionų ekonominės bei socialinės raidos klausimai, taip pat siekiama puoselėti gamtos ir kultūros vertybes, protingai naudoti gamtos išteklius. Turizmas – tai ekonominė veikla, kuri skatina ekonomikos augimą, nes kuria infrastruktūrą, didina paslaugų ir pramogų pasiūlą, gyvina kultūrinį gyvenimą ne tik miestuose, bet ir regionuose, stiprina tapatumo jausmą ir kultūrinio savitumo raišką. Turizmo sferai Lietuvoje gana ilgą laiką buvo būdinga stichiška plėtra, trūko aiškaus ir apibrėžto profesionalumo ir atsakomybės, todėl šiuo metu Lietuvos turizmo sektoriaus plėtrą detaliai numato įstatymas, tačiau realios galimybės bei dabartinė turizmo sektoriaus padėtis ne visada atitinka įstatymuose numatytus norimus pokyčius.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3434 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Įvadas 1psl
  • 2. Dabartinė turizmo rinkos situacija Lietuvoje 1psl
  • 3. Lietuvos turizmo plėtros įstatyme numatoma kaita 2014-2020 metais 3psl
  • 4. Realios galimybės turizmo plėtrai Lietuvoje 7psl
  • 5. Išvados 8psl
  • 6. Šaltiniai 9psl

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos
Diplominis darbas Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio [...]

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai
Diplominis darbas Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį [...]

Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai
Diplominis darbas Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų  pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Turizmo verslo plėtra  ir jos poveikis gamtos aplinkai
Referatas Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros [...]

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone
Kursinis darbas Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

            Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų [...]

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai
Diplominis darbas Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai

Problema ir jos aktualumas. Turizmas yra sudėtinga socialinė ekonominė sistema, kuriai būdingas daugiašalis veiklų kompleksas.

Kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje
Diplominis darbas Kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje

Lietuva kasmet sulaukia vis didesnių turistų srautų, kurie atvyksta susipažinti su kultūriniu paveldu, kurie nori [...]

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje
Prezentacija Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai [...]

Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje
Referatas Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje

ĮVADAS.               Žmonės daug keliauja, ypač dabartinė karta. Noras pailsėti, pažinti kitas šalis bei kultūras skatina [...]

Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis
Diplominis darbas Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis

Pastaruosius 50-imt metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai ir tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi šalyje [...]

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]