Kita / Turizmas

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

0 atsiliepimų
Autorius:

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime.
Per paskutinįjį šimtmetį turizmas plėtojosi ir tobulėjo milžinišku greičiu ir tapo pasauline pramonės šaka. Valstybėse, kurios priklauso Europos Sąjungai turizmas yra vienas stipriausių ir įtakingiausių ekonomikos sektorių. Europos Sąjungos valstybėse turizmo veikla apima net apie 2 milijonus verslo įmonių (kurias daugiausia sudaro mažos ir vidutinės įmonės), jo valdo apie 12 proc. bendrojo vidaus produkto, 6 proc. darbo vietų ir 30 proc. užsienio prekybos.
Šiame darbe daugiausia dėmesio yra skiriama vienai turizmo rūšiai - dalykiniam turizmui bei inovacijų reikšmei šiame sektoriuje. Šis turizmo sektorius atlieka labai svarbų vaidmenį kiekvienos valstybės ekonomikos plėtroje ir efektyviai skatina jos įsiliejimą į pasaulinę rinką.
Baigiamajame darbe yra iš esmės išnagrinėjama kas yra dalykinio turizmo ir inovacijos samprata.
Tačiau didžiausias dėmesys yra skiriamas nagrinėjant kokią įtaką inovacijos daro ne tik, bendrąja prasme – turizmo sferoje ir versle, bet ir žvelgiant kur kas giliau – dalykiniame turizme.
Problema – Kokia yra inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai?
Darbo objektas – Inovacijos dalykinio turizmo sektoriuje.
Darbo tikslas – Išanalizuoti dalykinio turizmo ir inovacijų sampratas bei inovacijų reikšmę dalykinio turizmo plėtrai.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti dalykinio turizmo sampratą, formas, bruožus, infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius.
2. Apibūdinti inovacijos sampratą ir jų įtaką turizmo versle.
3. Nustatyti inovacijų reikšmę dalykinio turizmo plėtrai.
Darbo metodai – įvairių šaltinių analizė ir anketinės apklausos tyrimo metodas.
Darbo struktūra: Baigiamasis darbas susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinė baigiamojo darbo dalis struktūriniu požiūriu susideda iš trijų skyrių ir juos sudarančių smulkesnių poskyrių.
Teorinėje dalyje apibrėžiama dalykinio turizmo samprata, formos, bruožai, infrastruktūra bei žmogiškieji ištekliai. Taip pat yra apibūdinama inovacijos samprata bei jų įtaka turizmo versle. Sekančiose temose ir poskyriuose bus analizuojama inovacijos samprata, apžvelgiamas inovacijų atsiradimas, jų vieta ir vaidmuo, veiklos formos, jų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, inovacijų tendencijos Europoje ir bus akcentuojama tai, kas yra labiausiai aktualu Lietuvai. Taip pat bus aptariama inovacijų, inovatyvumo reikšmė dalykinio turizmo sferoje ir kitose visuomenės gyvavimo srityse: makroekonominė ir makroekonominė inovacijų reikšmė, jų svarba viešajam sektoriui – politikai ir administravimui, inovacinių veiksmų planavimas valstybės mąstu, tendencijos Europos Sąjungoje ir kai kurios dalykinio turizmo inovacijų plėtros ypatybės ir galimybės Lietuvoje.
Tam kad visa tai apibrėžti buvo remtasi užsienio bei lietuvių autorių suformuluotais dalykinio turizmo ir inovacijų apibūdinimais ir klasifikavimais. Papildomai pastebėta, kad ieškant informacijos apie dalykinį turizmą o ypač apie inovacijas dalykiniame turizme, mokslinėje literatūroje pastebima jog nėra nustatytų vieningų dalykinio turizmo ir inovacijų apibrėžimų, o taip ir trūkumas tyrinėjimų šiomis temomis, kurios yra susijusios su inovacijomis ir jų reikšme dalykinio turizmo plėtrai. Rašant šį darbą daugiausia remtasi užsienio šalių organizacijų atliktais tyrimais. Apibendrinant teorinę darbo dalį buvo rastas ryšys tarp dalykinio turizmo ir inovacijų reikšmės dalykinio turizmo plėtrai. Šis ryšys baigiamąjame darbe palengvina spręsti praktinio tyrimo uždavinius. Po teorinės analizės praktinėje darbo dalyje atsižvelgiant į darbo problemą, objektą, tikslą, uždavinius, kurie reikalauja ne tik mokslinio pagrindimo, bet ir nuomonių, požiūrių, vertinimų, atskleidimo, yra atliekamas tyrimas. Darbe naudojamas anketinės apklausos tyrimo metodas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14005 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS6
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • 1. DALYKINIO TURIZMO SAMPRATA9
 • 1.2. Dalykinio turizmo formos11
 • 1.3. Dalykinio turizmo bruožai14
 • 1.4. Dalykinio turizmo infrastruktūra15
 • 1.5. Žmogiškieji ištekliai dalykiniame turizme16
 • 2. INOVACIJOS SAMPRATA18
 • 3. INOVACIJOS VERSLE20
 • 3.1 Inovacijų reikšmė21
 • 3.2. Inovacijų svarba Lietuvoje bei pasaulio rinkoje21
 • 3.3. Inovacijos ir jų reikšmė dalykiniame turizme22
 • 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ INOVACIJOS24
 • 4.1. samprata24
 • 4.2. Personalo atrankos inovacijos25
 • 4.3. Inovatyvūs sprendimai ieškant ir atrenkat personalą25
 • 4.4. Personalo ugdymo ir tobulinimo inovacijos28
 • 5. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS33
 • 6. TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ34
 • 6.1. Respondentų pasiskirstymas pagal turizmo sferos grupes34
 • 6.2. Dalykinio turizmo paslaugų kokybės įvertinimas35
 • 6.2.1. Apgyvendinimo paslaugos36
 • 6.2.2. Maitinimo paslaugos37
 • 6.2.3. Transporto paslaugos37
 • 6.2.4. Informacijos suteikimas38
 • 6.3. Dalykinių turistų apgyvendinimo šaltinių analizė39
 • 6.4. Šaltiniai iš kurių yra sužinoma apie inovacijas dalykiniame turizme41
 • 6.4.1. Ar įmonėse yra pakankamai diegiamos inovacijos?42
 • 6.4.2. Veiksniai nuo kurių priklauso inovacijų diegimas įmonėje43
 • 6.5. Konferencijų centrų Lietuvoje analizė43
 • 6.5.1. Konferencijų centrų veiklos analizė Lietuvoje44
 • 6.5.2. Konferencijų patalpų infrastruktūros analizė45
 • 6.6. Kokios inovacijos ne tik gerina bet ir skatina dalykinio turizmo plėtrą50
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS51
 • LITERATŪRA52
 • PRIEDAI54
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai
Diplominis darbas Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai
Diplominis darbas Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai

Problema ir jos aktualumas. Turizmas yra sudėtinga socialinė ekonominė sistema, kuriai būdingas daugiašalis veiklų kompleksas.

Dalykinė komunikacija. Kipras. Turizmo ir viešbučių vadyba
Referatas Dalykinė komunikacija. Kipras. Turizmo ir viešbučių vadyba

Šiame darbe išanalizuojama dalykinė komunikacija su Kipro atstovais, pristatomas Kipras, pasakojama apie šalies gyventojus, išanalizuojama [...]

Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos
Diplominis darbas Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio [...]

Inovacijų perspektyvos turizmo versle
Diplominis darbas Inovacijų perspektyvos turizmo versle

Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos [...]

Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai
Referatas Inovacijų reikšmė organizacijos veiklos rezultatams ir plėtrai

Šiandien inovacijos sąvoka vis dažniau vartojama versle, pramonėje, turizmo sektoriuje bei daugelyje kitų gyvenimiškų sferų.

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai
Referatas Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone
Kursinis darbas Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

            Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų [...]

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę [...]

Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste
Prezentacija Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste

Darnusis turizmas – turizmo plėtros, planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir [...]

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris [...]

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Kėdainių senamiesčio ir poilsio parko rekonstrukcija bei pritaikymas turizmo reikmėms
Referatas Kėdainių senamiesčio ir poilsio parko rekonstrukcija bei pritaikymas turizmo reikmėms

Įvadas Kėdainių senamiestis, vienas iš nedaugelio mūrinio senamiesčio pavyzdžių Lietuvoje, išsiskiria iš kitų senamiesčių savo unikalia [...]