Kita / Turizmas

Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o daugeliui šalių turizmas tapo pagrindine ūkinės veiklos rūšimi ir išgyvenimo galimybe. Turizmo plėtra skatina ir kitų ūkio šakų pagyvėjimą. Transporto sistema, maisto pramonė, statybas pramonė, pramogų verslas, didėjant turistų srautams, taip pat įgauna naujus augimo mastus.

Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai verslo sluoksniai. Skirtingai nuo kitų pramonės rūšių, turiz­mo versle suderinami stambių, vidutinių ir smulkių įmonių interesai. Pasaulio turizmo orga­nizacijos (angl. WTO) duomenimis, pastaraisiais metais pasaulio valstybes per metus ap­lankydavo apie 700 mln. svečių. Pajamos iš turizmo verslo pasiekė 500 mlrd. JA V dolerių. Šiuo metu turizme dirba apie 1OO mln. žmonių. Prognozuojama, kad 2005 metais turizmo industrijoje dirbs kas 8 pasaulio darbingo amžiaus žmogus.

Turizmo plėtros nesustabdo net ekonomikos krizės. Pažymėtina, kad svarbiausios turiz­mo šalys, pirmaujančios pasauliniame turizmo versle, milžiniško pelno pasiekė tik pakanka­mai investuodamas į turizmo reklamą, išteklių renovaciją, naujas technologijas, infrastruk­tūros plėtrą. Turizmo rėmimui ir plėtrai keliautojų pamėgtose valstybėse skiriami milijardai JA V dolerių

Tačiau turizmas Šalia gerųjų pusių turi ir negatyvias, ypač jei procesas vyksta stichiš­kai. Nereguliuojami turistų srautai žaloja gamtą, kyla gaisrai miškuose, užteršiamos gra­žios gamtinės vietovės. Nesuderinus vietos gyventojų ir atvykstančių turistų interesų, galimi konfliktą i, nepasitenkinimas.

Lietuvoje turizmas plėtojamas jau nuo tarpukario, ir sovietmečiu taip pat Lietuva turėjo svarbaus turizmo krašto įvaizdį, o Lietuvos kurortai garsėjo visoje buvusioje TSRS. Tuo me­tu Lietuva buvo daugelio Vakaruose propaguotų mokslinių idėjų bei patirties perėmėja. Jau prieš 40 metų susidomėta rekreacijos mokslu, daug dirbta formuojant Lietuvos rekreacijos ir turizmo teritorinę-erdvinę sistemą, parengta pirmoji šalies turizmo vystymo schema (V. Stauskas ir kt.}.

Kokybinę turizmo plėtrą, ypač viešbučių tinklo, stabdė tuometinė rinkos orientacija į tu­ristų, atvykstančių iš buvusios TSRS regionų, poreikius. Pažymėtini ir teigiami to periodo bruožai turizmo plėtrai buvo skiriamos nemažos valstybės biudžeto lėšos, rūpintasi gamtos ir kultūros vertybių apsauga, ypač aukštą tarptautini lygį pasiekė teoriniai darbai (y. Stauskas, P. Kavaliauskas, L. Dringelis, E. Riepšas, J. Bučas, P. Grecevičius, S. Macu­levičius, K. Šeselgis, Č. Kudaba ir kt.}.

Po 1991 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pradėtos politinės, ekonominės ir so­cialinės reformos ženklina naują etapą ir turizmo sferoje.

 

Turizmas tampa vis labiau tarptautinis reiškinys, o tada kai tampa dideli kelionių atstumai, atsiranda labai mišrios paslaugos, skirtingos rinkos, ryšys be tarpininkų neįmanomas.

Be tarpininkų tarptautinis turizmas neegzistuoja. Kuo kryptingiau pasirenkami tarpininkai, tuo jie yra tinkamesni funkciniu požiūriu, tuo stipresnė yra tarptautinio turizmo plėtros perspektyva.

 

Baigiamojo darbo tikslas: Išanalizuoti turizmo rinkos tarpininkų paslaugas ir jų reikšmę turizmo plėtrai.

Uždaviniai:

 • Atskleisti turizmo verslo spcifinius bruožus ir rinkos ryšius;
 • Apžvelgti integracinius procesus kelionių organizavimo rinkoje;
 • Įvardinti turizmo rinkos tarpininkus ir išanalizuoti jų funkcijas;
 • Išanalizuoti turizmo rinkos plėtrą Lietuvoje bei tarpininkų vaidmenį , pritraukiant didesnius turistų srautus.
 • Pateikti rekomendacijų Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybėms.

Metodai: lyginamoji analizė, sisteminė analizė, statistinės duomenų analizė, mokslinės literatūros ir norminių dokumentų studijos.

Etapai siekiant tikslo:

Diplominį darbą sudaro trys pagrindinės dalys.

Pirmoje dalyje yra aptariama turizmo veikla, išanalizuoti turizmo verslo specifiniai bruožai, pateikti turizmo rinkos subjektai ir ryšiai bei integracija kelionių organizavimo procese.

Antrojoje dalyje įvardijami turizmo rinkos tarpininkai ir jų funkcijos bei išanalizuota turizmo informacinė sistema, skatinant turizmo produktų pardavimą.

Trečiojoje dalyje vertinama turizmo rinkos plėtra Lietuvoje bei tarpininkų vaidmuo, pritraukiant didesnius turistų srautus, įvertinamas turizmo rinkos tarpininkų vaidmuo, įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus bei numatomas Lietuvos turizmo prioritetus bei numatomos Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybės.

Baigiamojo darbo nauda: atliktas tyrimas ir analizė galėtų sudominti turizmo ir kelionių agentūrų specialistus, siekiančius intensyviau plėtoti tarptautinį turizmą.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Profesinių kompetencijų sąrašas 3 psl.
 • Įvadas 4 psl.
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 6 psl.
 • 1.1. Turizmo verslo specifiniai bruožai. 9 psl.
 • 1.2. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. 11 psl.
 • 1.3. Integracija kelionių organizavimo procese. 18 psl.
 • 2. DARBO MERTODAI IR JŲ APTARIMAS 20 psl.
 • 2.1. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos( turo operatoriai ir turizmo
 • agentūros) 21 psl.
 • 2.2. Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje .24 psl.
 • 2.3. Turizmo informacijos sklaidos sistemos subjektų vaidmuo, skatinant turizmo produktų pardavimą. 26 psl.
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 30 psl.
 • 3.1. Bendroji turizmo apžvalga. 30 psl.
 • 3.1.1. Atvykstamasis turizmas 31 psl.
 • 3.1.2. Išvykstamasis turizmas 34 psl.
 • 3.1.3. Vietinis turizmas 34 psl.
 • 3.2. Turizmo rinkos tarpininkų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus .36 psl.
 • 3.3. Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybės. 43 psl.
 • Išvados ir pasiūlymai 45 psl.
 • Informacinių šaltinių sąrašas 46 psl.
 • Anotacija 47 psl.
 • Summary 48 psl.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai
Diplominis darbas Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį [...]

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris [...]

Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai
Diplominis darbas Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai

Problema ir jos aktualumas. Turizmas yra sudėtinga socialinė ekonominė sistema, kuriai būdingas daugiašalis veiklų kompleksas.

Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos
Diplominis darbas Šilutės rajono kultūros paveldo panaudojimo turizmo plėtrai perspektyvos

Kultūros paveldas yra ne stabdantis veiksnys, o įkvėpimo šaltinis turizmo paslaugų naujovėms. Baltijos šalių Kultūrinio [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai
Referatas Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė
Rašinys Straipsnio “Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės: Marijampolės apskrities atvejis“ analizė

Kaimo turizmas yra svarbi kiekvieno regiono plėtros dalis, kadangi jis sukuria papildomas darbo vietas regione [...]

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone
Kursinis darbas Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

            Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų [...]

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę [...]

Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste
Prezentacija Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste

Darnusis turizmas – turizmo plėtros, planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir [...]

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Paklausa įvairioms laisvalaikio (turizmo industrijos) paslaugoms
Referatas Paklausa įvairioms laisvalaikio (turizmo industrijos) paslaugoms

Laisvalaikis, tai laisvas laikas nuo darbo, kai žmogus gali ilsėtis ar užsiimti savo mėgstama veikla.

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui
Diplominis darbas Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono [...]

Turizmo paslaugos Alytaus mieste
Referatas Turizmo paslaugos Alytaus mieste

         Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba [...]