Turizmo paslaugos Alytaus mieste

24 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o daugeliui šalių turizmas tapo pagrindine ūkinės veiklos rūšimi ir išgyvenimo galimybe. Turizmo plėtra skatina ir kitų ūkio šakų pagyvėjimą. Transporto sistema, maisto pramonė, statybų pramonė, pramogų verslas, didėjant turistų srautams, taip pat įgauna naujus augimo mastus. (Svetikienė, 2002, p. 4). Turizmas tampa vis labiau tarptautinis reiškinys, o tada kai yra dideli kelionių atstumai, atsiranda labai mišrios paslaugos, skirtingos rinkos, ryšys be tarpininkų neįmanomas. Turizmo verslas ypatingas tuo, jog pradiniame etape nereikalingos didelės investicijos, todėl juo užsiimti gali vidutiniai verslo sluoksniai. Skirtingai nuo kitų pramonės rūšių, turiz­mo versle suderinami stambių, vidutinių ir smulkių įmonių interesai. Pasaulio turizmo orga­nizacijos (angl. WTO) duomenimis, pastaraisiais metais pasaulio valstybes per metus ap­lankydavo apie 700 mln. svečių. Pajamos iš turizmo verslo pasiekė 500 mlrd. JA V dolerių. Šiuo metu turizme dirba apie 1OO mln. žmonių. Prognozuojama, kad 2012 metais turizmo industrijoje dirbs kas 8 pasaulio darbingo amžiaus žmogus. (Stabler, Papatheodorou, Sinclair, 2010, p. 7).

Turizmo plėtros nesustabdo net ekonomikos krizės. Pažymėtina, kad svarbiausios turiz­mo šalys, pirmaujančios pasauliniame turizmo versle, milžiniško pelno pasiekė tik pakanka­mai investuodamas į turizmo reklamą, išteklių renovaciją, naujas technologijas, infrastruk­tūros plėtrą. Turizmo rėmimui ir plėtrai keliautojų pamėgtose valstybėse skiriami milijardai JAV dolerių. (Turizmas. [interaktyvus] [žiūrėta 2010 gruodžio 8 d.]. Prieiga per internetą: www.tourism.lt). Tačiau turizmas šalia gerųjų pusių turi ir negatyvias, ypač jei procesas vyksta stichiš­kai. Nereguliuojami turistų srautai žaloja gamtą, kyla gaisrai miškuose, užteršiamos gra­žios gamtinės vietovės. Nesuderinus vietos gyventojų ir atvykstančių turistų interesų, galimi konfliktą i, nepasitenkinimas. (Davies, 2002, p .8).

Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti turizmo paslaugas ir infrastruktūrą Alytaus mieste.

Keliami uždaviniai:

Išanalizuoti turizmo paslaugų ir infrastruktūros sampratas.Atlikti turizmo paslaugų ir infrastruktūros mieste vertinimą vartotojų požiūriu.

Metodai: mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1.TURIZMO PASLAUGŲ IR INFRASTRUKTŪROS VERTINIMAS4
  • 1.1 Turizmo paslaugų samprata5
  • 1.2 Turizmo infrastruktūra8
  • 1.3 Turizmo paslaugų ir infrastruktūros mieste vertinimas vartotojų požiūriu18
  • Apibendrinimas24
  • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2017
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo plėtra Alytaus regione

Turizmas Diplominis darbas 2015 m. jonceponce
Darbo aktualumas. Lietuvos mokslinėje literatūroje kaimo turizmas buvo nagrinėtas keleto autorių. Kaimo turizmo paslaugų kokybę ir jos gerinimo kryptis savo darbuose nagrinėjo J.Ramanauskienė,...

Klaipėdos miesto turizmo ženklas vaikams

Turizmas Diplominis darbas 2018 m. spurgyte
Šiais laikais būtų itin sunku įsivaizduоti pasaulį be prekės ženklų. Ženklinama dabar praktiškai viskas – maistas, buities priemonės, automobiliai, įmonės, leidiniai, vietovės ir...

Nuotykinio turizmo lėtros galimybės X mieste

Turizmas Diplominis darbas 2021 m. SveikiesuViktorija
Darbo kryptis- turizmas ir jo šakų vystymas Lietuvoje. Darbe aprašomas, bei tiriamas Nuotykinis turizmas, jo vystymo galimybės X mieste. Darbas buvo įvertintas labai...