Nuotykinio turizmo lėtros galimybės X mieste

44 psl. / 9620 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas: Reikšmingu ekonomikos komponentu turizmo kultūra tapo maždaug 1960m., kuomet turizmu pradėjo domėtis vis daugiau žmonių. O maždaug 1980m., turizmo rinkoje buvo siūloma vis daugiau turizmo formų bei jo rūšių. Manoma, jog viskas prasidėjo tuomet kai aukštesnės klasės atstovams tapo neįdomu, tai ką siūlė masinis turizmas ir nuo tada pradėjo formuotis vadinamieji “naujieji turistai”. Tuo metu išryškėjo kelios naujojo turizmo rūšys: kultūrinis, ekoturizmas, nuotykinis turizmas, atrakcionų parkai bei didžiuliai prekybos centrai. Atsiradus didesniam turizmo reiklumui ėmė keisti ir pats turistas: keliavimo veiklos požiūriu keliautojas tapoo tiek šaltiniu tiek objektu. Naujosios turizmo formos suteikė keliautojams tapti visiškai laisviems ir daryti tai kas jiems suteikia daugiau pojūčių, ektremalumo, bei malonumo mėgaujantis laisvalaikio veikla (Swarbrooke, 2003).

Baigiamojo darbo problema: Lietuvoje yra daug aktyvaus, ekstremalaus, nuotykinio turizmo siūlomu paslaugų, tačiau paslaugų teikėjai neakcentuoja to, jog tai yra nuotykinio turizmo paslauga, nuotykinio turizmo visos galimybės nėra išnaudojamos.

Probleminiai klausimai:

 • Ar Trakų rajono infrastruktūra tinkama nuotykinio turizmo vystymuisi?
 • Ar Trakų rajone vienodai vystoma nuotykinio turizmo pasiūla atskiruose regionuose?

Baigiamojo darbo objektas: Nuotykinio turizmo vystymas Trakų rajone.

Baigiamojo darbo tikslas: Įvertinti nuotykinio turizmo Trakų rajone pasiūlą ir numatyti plėtros galimybes.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

 1. Aptarti nuotykinio turizmo sampratą ir nuotykinio turizmo rūšis bei pagrindines nuotykinio turizmo šakas moksliniu aspektu.
 2. Apžvelgti nuotykinio turizmo pasiūlą Trakų rajone.
 3. Atlikus Trakų rajono ir Latvijos Siguldos miestelio palyginamąją analizę, įvertinti nuotykinio turizmo Trakų rajone pasiūlą.
 4. Atlikus vartotojų anketinės apklausos rezultatų analizę, nustatyti nuotykinio turizmo plėtros galimybes Trakų rajone.

Baigiamojo darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Kiekybinio tyrimo metodas -vartotojų anketinė apklausa ir palyginamoji analizė.

Baigiamojo darbo struktūra. Darbą sudaro: turinys, įvadas, keturios pagrindinės dalys, išvados, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, literatūros sąrašas.

Studentas pademonstruos šiuos pasiektus gebėjimus:

 1. Kompleksiškai taikyti ekonomikos, vadybos, verslo, teisės, turizmo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas organizuojant turizmo verslo procesus ir poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą;
 2. Taikyti žinias apie turizmo formas ir rūšis, turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių paslaugas bei produktus, svetingumo standartus, turizmo verslo steigimą ir vystymą;
 3. Atlkti turizmo verslo aplinkos, rinkos ir įmonių veiklos tyrimus, išteklių poreikio ir tinkamumo vertinimą siekiant pagrįsti turizmo, poilsio bei apgyvendinimo verslo organizavimo ir plėtros sprendimus;
 4. Parengti ir įgyvendinti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo verslo projektus atsižvelgus į turimus išteklius, jų poreikį ir turizmo paslaugų plėtrą;
 5. Veiksmingai naudotis turizmo informacinėmis technologijomis organizuojant turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą bei siekiant modernizuoti turizmo paslaugų teikimą;
 6. Taikyti vidinės, išorinės ir tarpkultūrinėss komunikacijos modelius, darbo komandoje principus turizmo verslo organizavimo ir bendravimo su klientais procesuose;
 7. Atsakingai ir saugiai vygdyti profesinę veiklą, laikantis etikos, teisės ir saugos normų, reglamentuojančių turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 8. Sistemingai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Turinys

 • SANTRAUKA 3   
 • SUMMARY 4  
 •           ĮVADAS5
 • MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ5
 •   1.1 Turizmo samprata7
 •   1.2 Turizmo rūšys8
 •   1.3 Nuotykinio turizmo apibrėžimas, samprata10
 •              1.4.Nuotykinio turizmo rūšys  12
 •  
 • 2. TYRIMO DIZAINAS16
 •    2.1 Tyrimo eigos pristatymas16
 •    2.2 Nuotykinio turizmo pasiūla Trakuose19
 • TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS20
 •         3.1 Trakų rajono ir Latvijos Seguldos miesto nuotykinio turizmo pasiūlos lyginamoji analizė20
 •    3.2 Anketinės apklausos rezultatų analizė21
 • IŠVADOS   29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30
 • PRIEDAI31

Literatūros sąrašas


 • 1) Aktyvus poilsis Trakuose. Prieiga per internetą: http://www.atostogoskaime.lt/lt/kaimo-turizmas/traku-rajone/aktyvus-laisvalaikis-11

 • 2) Adventure tourism. Prieiga per internetą: https://www.acsedu.co.uk/Info/Hospitality-and-Tourism/Ecotourism/Adventure-Tourism.aspx

 • 3) Anupriškių nuotykių parkas. Prieiga per internetą: http://www.tonyresort.lt/lt/paslaugos/lipynes

 • 4) Buckley, R. 2006. Adventure Tourism. CAB International.

 • 5) Būriavimas Trakuose. Prieiga per internetą: http://www.vejasgalvoje.lt/mokykla/burlenciu-kursai-trakuose/

 • 6) Ewert A., Hollenhorst S. (1994) žurnalas, 124-139p.

 • 7) Ekstremalus turizmas Latvijoje.Prieiga per internetą:http://www.atrasklatvija.lt/2017/03/16/

 • 8) Grecevičius P. (2002) Turizmas. Vadovėlis.. Kauno kolegijos leidybos centras.

 • 9) John Wiley & Sons. Tourism Management, 2006-01-30 - 504 psl.

 • 10) Kauno oreivių klubas „Antis“. 2008. Kauno oreivių klubas. Prieiga per internetą: <http://www.oreiviai.lt/skrydis-oro-balionu.html>.

 • 11) lt (IKO grupės narys). 2008. Kaitavimo mokykla. Prieiga per internetą: <http://www.kaitai.lt/MOKYKLA.aspx>.

 • 12) Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E2E67B1F2F/LOBmFTNYTh.

 • 13) Nuotykinis turizmas Latvijoje. Prieiga per internetą: http://www.latvia.travel/lt/straipsnis/turizmo-informacijos-centrai

 • 14) Nuotykinis turizmas Latvijoje. Prieiga per internetą:https://turizmogidas.lt/lt/latvija/sigulda/

 • 15) Nuotykinis turizmas Lietuvoje. Prieiga per internetą: http://nuotykiuturizmas.lt/

 • 16) Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) įsakai. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.057749107D93

 • 17) Pramogos Aukštadvaryje. Prieiga per internetą: http://aukstadvarioseniunija.lt/turizmas/pramogos.

 • 18) SUP irklenčių nuoma Trakuose. Priega per internetą: http://www.vejasgalvoje.lt/2018/02/sup-irklenciu-treniruotes-trakuose/

 • 19) Shaw G., Williams A.M. 2004. Tourism and Tourism Spaces. London: Routledge SAGE Publications.

 • 20) Swarbrooke, J. et al. 2003. Adventure Tourism. Oxford

 • 21) Valstybinis Turizmo Departamentas. Prie Ūkio Ministerijos. Prieiga per internetą: http://www.tourism.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai

 • 22) Žiemos pramogos Trakuose. Prieiga per internetą: http://trakai-visit.lt/gallery/ziemos-pramogos-trakuose/

 • 23) Žygiai Trakuose. Prieiga per internetą: http://vaiduokliai.lt/offer/paklaidinimas-miske/#forward

 • 24) Weaver, B.D. 2006. Tourism Management. Milton.

 • 25) Зорин И.В., Каверина Т.П. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности (2005).


Reziumė

Autorius
SveikiesuViktorija
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 21, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Turizmo paslaugos Alytaus mieste

Turizmas Referatas 2010 m. rasa13
Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o daugeliui šalių turizmas tapo pagrindine ūkinės veiklos...

Rekreacija ir turizmas XVIII-XIX a.

Turizmas Referatas 2008 m. gintarėt
ĮVADAS               Kelionių istorijos pradžios negalima datuoti nei metais, nei šimtmečiais. Galima teigti, kad pradžių pradžia – prievartos kelionės, kai Dievas išvarė...

Klaipėdos miesto turizmo ženklas vaikams

Turizmas Diplominis darbas 2018 m. spurgyte
Šiais laikais būtų itin sunku įsivaizduоti pasaulį be prekės ženklų. Ženklinama dabar praktiškai viskas – maistas, buities priemonės, automobiliai, įmonės, leidiniai, vietovės ir...