Klaipėdos miesto turizmo ženklas vaikams

84 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Šiais laikais būtų itin sunku įsivaizduоti pasaulį be prekės ženklų. Ženklinama dabar praktiškai viskas – maistas, buities priemonės, automobiliai, įmonės, leidiniai, vietovės ir net patys žmonės. Pats terminas „ženklas“ atsirado iš graikų kalbos žodžio „marka“, reiškiančio žymenį. (Mizaras, 2012)

Viešai prieinamose internetinėse svetainėse galima aptikti prekės ženklo apibūdinimus. Vienoje jų "prekės ženklu" yra apibūdinamas žоdis ar jų junginys, simbоlis, raidė, skaitmuо, piešinys, emblema, šūkis, pačiоs prekės erdvinė charakteristika (vaizdas, pakuоtė, fоrma, spalva), kuri žymi ir padeda atskirti vienam asmeniui ar įmonei priklausančią prekę (paslaugą) nuо kitam asmeniui ar įmоnei priklausančiоs prekės (paslaugоs). (Marketingovaldymas.lt, 2017)

Vis dažniau pastebima, jog lengviausiai paveikiama vartotоjų grandis yra vaikai. Jeigu tam tikru produktu ar jo išvaizda pavyks sudоminti vaiką – tai savo ruožtu paveiks tėvų sprendimą įsigyti tam tikrą paslaugą ar daiktą. Todėl dabar kuriama nemažai prekės ženklų, kurie būtų orientuoti būtent į vaikus. Kaip teigia Barbara A. Martino (2009m.), „vietoj tо, kad eitume tiesiai prie mamos, mes pasikliaujame vaikо gabumu išsiprašyti mamos nupirkti jam mūsų siūlomą produktą”.

Vakarų Lietuvoje yra nemažai pramogų ir laisvalaikio vietų, orienuotų į vaikų rekreaciją: Dino pramogų parkas, pripučiamos pilys-batutai įvairiuose miestų kampeliuose, vaikų žaidimų erdvė „Pašėlęs Mikis“, „Linksmas lagaminas“, meno terapijos ir socializacijos institutas „Vyta“, „Kar Kar“ nuotykiu parkas, vaikų laisvalaikio ir užimtumo centras „Pas Betę“ ir t.t.

Tuo tarpu vis labiau pasitelkiant išmaniuosius įrenginius tampa vis sunkiau vaikus pritraukti į muziejus, istorines vietas ar tradicines ekskursijas. Vienas iš būdų skatinti vaikus įsitraukti į turizmą bei rekreaciją, tai būtų ne tik atraktyvių pramogų pasiūla. Manytina, kad pirminis susidomėjimą keliantis žingsnis – tai turėtų būti infomacinis ženklas orientuotas į vaikų poreikius.

Atsižvelgiant į tai, šiame darbe bus analizuojama prekės ženklo reikšmė turizmo plėtrai, esamų ženklų kokybinis vertinimas.

Aktualumas – plečiantis turizmo ir rekreacinių paslaugų rinkai, yra svarbus teikiamų paslaugų pateikimas vartotojams. Tam yra naudojami įvairūs informaciniai kanalai, rėmimas, interaktyvios priemonės. Vienais iš vietos žinomumo ar paslaugų populiarinimo priemonių yra laikomi ženklai, kurie leidžia išskirti teikiamas paslaugas iš kitų rato arba yra orientuoti į specifinį vartotojų segmentą. Šiame darbe yra vertinama Klaipėdos miesto turizmo prekės ženklo, orientuoto į vaikų poreikius, problematika.

Problema - esamu metu Klaipėdoje teikiančių paslaugas įmonių spektras yra labai platus pradedant maisto gamyba ir baigiant ekstremaliu sportu. Pastebima, kad visos šios įmonės konkuruoja tarpusavyje ir nėra jas vienijančios idėjos ar ženklo, kuris butu orientuotas i skirtingus vaiku poreikius.

Hipotezė – Klaipėdos mieste vaikams teikiančių paslaugų įmonės savo prekės ženkluose panaudoja Vakarų Lietuvos specifiką atvaizduojančius elementus.

Darbo tikslas - suformuoti Klaipėdos miesto turizmo prekės ženklo vaikams koncepciją ir pateikti pasiūlymus jo įgyvendinimui.

Darbo objektas – Klaipėdos miesto turizmo prekės ženklo vaikams problematika, turizmo paslaugas vaikams ikūnijantys simboliai ir idėjos.

Darbo uždaviniai:

 • Išanalizuoti prekės ženklo miesto turizme reikšmę bei problematiką;
 • Išanalizuoti Lietuvoje ir pačioje Klaipėdoje esančias paslaugas vaikams ir jų prekės ženklus;
 • Pateikti apibendrinančias koncepcijas ir pasiūlymus Klaipėdos miesto turizmo prekės ženklo vaikams sukūrimui ir panaudojimui.

Darbo metodai:

 • Mokslinių straipsnių analizė,
 • Internetinių šaltinių analizė,
 • Statistinių duomenų analizė,
 • Kokybinis tyrimas,
 • SSGG tyrimas.

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. PREKĖS ŽENKLO PANAUDOJIMO MIESTO TURIZME TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Miesto turizmo įvaizdžio formavimo aspektai
 • 1.2. Ženklodara miesto turizme
 • 1.3. Vaikų tikslinės grupės1
 • 1.4. Turizmo prekės ženklų vaikams gerosios patirties analizė
 • 1.5. Prekės ženklų apsaugos aspektai Lietuvoje
 • 2. PREKĖS ŽENKLO, ORIENTUOTO Į VAIKŲ REKREACIJOS BEI TURIZMO PASLAUGAS, TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo programa
 • 2.2. Lietuviškų įmonių, teikiančių paslaugas vaikams, prekės ženklų analizė
 • 2.3. Įmonių, teikiančių paslaugas vaikams Klaipėdoje, analizė34
 • 2.4. Klaipėdos miesto turizmo prekės ženklo, apjungiančio vaikams skirtas paslaugas,sukūrimo ir perspektyvų SSGG tyrimas
 • 3. PASIŪLYMAI KLAIPĖDOS MIESTO TURIZMO PREKĖS ŽENKLO VAIKAMS SUKŪRIMUI IR PANAUDOJIMUI MIESTO TURIZME
 • IŠVADOS
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
spurgyte
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 29, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
84 psl.

Susiję darbai

Pėsčiųjų maršrutas Klaipėdos mieste

Turizmas Prezentacija marinamarina
Laivas ,,Meridianas‘‘ Vienas iš Klaipėdos miesto simbolių – burinis laivas ,,Meridianas‘‘, puošiantis Danės kairįjį krantą. Dabar prišvartuotame laive veikia restoranas. Laivas pastatytas 1948m....

Ekskursija: Klaipėdos universiteto miestelis

Turizmas Referatas 2010 m. gintarėt
ĮVADAS               Ekskursija neatsiejama nuo turizmo, todėl keliaujant neretai žmonės naudojasi gido paslaugomis. Ekskursija – tai specifinis bendravimo procesas, kurio metu gidas...

Nuotykinio turizmo lėtros galimybės X mieste

Turizmas Diplominis darbas 2021 m. SveikiesuViktorija
Darbo kryptis- turizmas ir jo šakų vystymas Lietuvoje. Darbe aprašomas, bei tiriamas Nuotykinis turizmas, jo vystymo galimybės X mieste. Darbas buvo įvertintas labai...