Kita / Turizmas

Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste

1 atsiliepimas
Autorius:
Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus trūkumus, skirtingą psichofizinę būseną, pomėgius ir norus.
Rekreacinė veikla reikalinga bet kokio amžiaus žmogui, tai tarsi stimulas kiekvienam iš mūsų efektyviau ir su didesniu entuziazmu atlikti savo kasdienius darbus, įveikti sunkumus, prasiblaškyti nuo kasdienybės, vaikams tai tikslas siekti užsibrėžtų tikslų.
Tik geras žmogaus pažinimas, sugebėjimas įvertinti psichologinę būseną, pajausti dvasios ir fizinius subtilumus leidžia rekreacijos organizatoriui teikti taip ir tokias paslaugas, kurios pažadintų žmogaus norą daugiau pažinti, keliauti, domėtis aplinka, bendrauti. (Grecevičius P. 2002)
Darbo aktualumas. Žmogus apie trečdali savo darbingo amžiaus praleidžia darbe, tai yra darbinėje aplinkoje. Tad darbo vieta tampa ir esmine mūsų gyvenimo aplinkos, didele ir svarbia sąveikos personalinės aplinkos dalimi. Jei darbo vieta kelia pasitenkinimą, malonumą, tuo pačiu mažina nuovargį, mažiau sukelia įvairių ligų ir priešingai – nemaloni darbo aplinka, nepakankamas darbo organizavimas, monotoniškas darbas, menka darbo organizavimo kompetencija sukelia nusivylimą, išsekina žmones, jie, veikiami įvairių kategorijų stresorių, dažniau patiria stresus. Pernelyg dažni stresai mažina žmogaus darbingumą, žymiai blogina jo sveikatą, sukelia nemalonią psichoemocinės būsenos kultūrą. (Vitkienė E., 2002)
Pavargęs žmogus turi pailsėti, atgauti dvasines ir fizines jėgas. Ši žmogaus veiklos dalis vadinama rekreacija.
Rekreacija yra ne tik kelias į socialinę, asmeninę ir sveikatos pilnatvę, bet ir pati veikla, jos sukeliami potyriai žmogų daro tobulesnį, dvasiškai stipresnį, aktyvesnį. (Grecevičius P., ir kt., 2002)
Kiekvienas miestas turi savo istoriją bei kultūros paveldus, kuriems paminėti yra rengiami įvairaus mąsto renginiai, kuriuos rengiant yra atsižvelgiama į jų tematiką, auditoriją bei apimtį. Atsižvelgiant į tai, kad didžiąją dalį gyvenimo žmogus praleidžia dirbdamas ir eikvodamas savo jėgas, tokie miesto rengiami renginiai yra puikus atokvėpis dirbančiajam, jo asmeninės rekreacijos dalis.
Darbo problema. Kokia yra ir kokia turetų būti rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste.
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti rekreacijos ir turizmo renginių programą Utenos mieste.
Darbo objektas. Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste.
Darbo tyrimo dalykas. Rekreacijos ir turizmo renginių programa.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti rekreacijos samptarą;
2. Pateikti vartotojų poreikių tenkinimo sampratą;
3. Pateikti renginių sampratą bei klasifikavimą;
4. Išanalizuoti ir įvertinti rekreacijos ir turizmo renginių programą Utenos mieste.
Darbo hipotezė. Rekreacijos ir turizmo renginių programa Utenos mieste yra svarbi miesto pristatymo ir klestėjimo dalis, tačiau ji taipogi yra labai svarbi kiekvieno žmogaus asmeninės rekreacijos įgyvendinimo forma.
Darbe taikomi tyrimo metodai.
• Mokslinės literatūros analizė.
• Teisės aktų analizė.
• Dokumentų analizė.
• Analizė – vertinimas.
Darbe buvo naudotasi Swarbrooke J., Hall C., ir March R., anglų kalba išleistais teoretikų leidiniai. Lietuvių teoretikų Grecevičiaus P., Armaitienės A., Urbio A., Vainienės I., Blaževičiaus P., Junevičienės O., Labanauskaitės D., Lukštaitės A., Slušnio E., Urbanskienės R., Vitkienės E., Paulavičiūtės A., ir kitų autorių išleistais darbais, Lietuvos Respublikos teisės aktais. Atlikta analizė, kad įvertinti rekreacijos ir turizmo renginių programą Utenos mieste.
Pagrindinių darbe vartojamų sąvokų žodynas:
Efektyvus (lot. Effectivus- veiksmingas, kuriantis)- veiksmingas, duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus.
Klasifikacija – objektų skirstymas į klases, skyrius, grupes, pagal bendrus požymius
Pasitenkinimas – reiškia organizacijos požiūri į darbuotojų poreikius Pasitenkinimo matu gali būti darbuotojų požiūriai, darbo jėgos tekamumas, pravaikštos, nusiskundimai ir pan.
Produktyvumas – tiekimas naudos, gerų rezultatų ką nors gaminant, našumas, naudingumas. Taip pat produktyvumas apibrėžiamas kaip pagrindinio produkto ar paslaugos. Kuri gamina ar teikia organizacija, dydis ar tūris.
Psichologija – tai mokslas apie žmonių elgesį ir mąstymo procesus.
Rekreacija:
– žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas.
– ne tik kelias į socialinę, asmeninę ir sveikatos pilnatvę, bet ir pati veikla, jo sukeliami potyriai žmogų daro tobulesnį, dvasiškai stipresnį, aktyvesnį
Rekreacija tai žmogaus sveikatos atgavimas, fizinių jėgų atkūrimas (susigrąžinimas), teigiamos emocinės, dvasinės, kultūrinės psichoemocinės būsenos, malonių pojūčių, išgyvenimų atkūrimo, atnaujinimo procesas.
Rekreacinė veikla – sąmoningas žmogaus užsiėmimas, skirtas fizinių ar dvasinių jėgų atgavimui.
Renginys – tai vieningas, laike ir erdvėje apribotas žodžių, veiksmų, vaizdų junginys, skirtas tam tikrai temai atskleisti ir išreikštas atitinkamomis priemonėmis bei metodais
Socializacija – procesas, kurio metu vartotojas įsisavina vertybes, normas, elgesio vaidmenis ir modelius, būdingus tai visuomenei, kurioje jis gyvena.
Turizmas – žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietoje.
Vartotojas – fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
Vartotojų elgsena:
– tai žmogaus veikla, įsigyjant, vartojant produktą, paslaugą, apimanti sprendimų priėmimo procesus, kurie atliekami iki pirkimų
– tai individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę. Ir po jų.
Vartotojų poreikių patenkinimas – išorinių vartotojų norimų prekių arba paslaugų pasiūla mažiausiomis kainomis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10803 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REKREACIJOS IR TURIZMO RENGINIŲ SAMPRATA, KLASIFIKAVIMAS BEI VARTOTOJŲ REKREACINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SAMPRATA6
 • 1.1. Rekreacijos samprata6
 • 1.1.1. Veiksniai įtakojantys žmogaus rekreaciją7
 • 1.1.2. Turizmas kaip rekreacijos sudėtinė dalis9
 • 1.2. Vartotojų rekreacinių poreikių tenkinimo samprata12
 • 1.2.1. Vartotojų poreikiai13
 • 1.2.2. Vartotojų rekreacinių poreikių tenkinimas13
 • 1.3. Renginių samprata bei klasifikavimas14
 • 1.3.1. Renginių organizavimo ypatumai18
 • 2. REKREACIJOS IR TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS UTENOS MIESTE ANALIZĖ - VERTINIMAS21
 • 2.1. Utenos pristatymas21
 • 2.2. Utenos rekreacinių išteklių ir rekreacinės infrastruktūros apžvalga, vertinimas21
 • 2.3. Rekreacijos ir turizmo renginių programos apžvalga, vertinimas24
 • 2.4. Teminio tyrimo programa28
 • 3. REKREACIJOS IR TURIZMO RENGINIŲ OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS35
 • 3.1. Rekreacijos ir turizmo programos optimizavimo galimybių vertinimas35
 • 3.2. Siūloma rekreacijos ir turizmo renginių programa36
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI42

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Geras
, 2015-10-13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Turistinis maršrutas po Utenos apskritį
Referatas Turistinis maršrutas po Utenos apskritį

Utenos apskritis gamtos grožiu viena ypatingiausių Lietuvoje ir dažnai vadinama ežerų kraštu, lyginama su ežeringąja [...]

Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste
Prezentacija Darnaus turizmo infrastruktūros plėtros sąlygos Palangos mieste

Darnusis turizmas – turizmo plėtros, planavimo rūšis, kai skatinama plėtoti turizmą išsaugant natūralią gamtinę ir [...]

Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje
Referatas Kultūros paveldo reikšmė rekreacijai ir turizmui Lietuvoje

ĮVADAS.               Žmonės daug keliauja, ypač dabartinė karta. Noras pailsėti, pažinti kitas šalis bei kultūras skatina [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone
Verslo planas Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo [...]

Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte
Referatas Turizmas ir rekreacija Neringos kurorte

Neringa – prestižinis tarptautinis pajūrio kurortas, esantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Čia plėtojamas kurortinis pažintinis [...]

Gamtinių išteklių reikšmė rekreacijoje ir turizme
Referatas Gamtinių išteklių reikšmė rekreacijoje ir turizme

Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus aplinkos komponentai, kuriuos jis naudoja savo poreikių patenkinimui. Jiems priskiriama [...]

Turizmas ir rekreacija Vilniaus miesto saugomose teritorijose
Kursinis darbas Turizmas ir rekreacija Vilniaus miesto saugomose teritorijose

XXI a. pradžioje turizmas tampa pasaulinio masto reiškinys. Kiekvienais metais, milijonai žmonių keliauja į kitas [...]

Metinis sportinis rengimo ciklas, jo struktūra ir turinys
Prezentacija Metinis sportinis rengimo ciklas, jo struktūra ir turinys

Sportinio rengimo vienų metų laikotarpis, kuri sudaro tam tikras makrociklų (paprastai - parengiamasis, varžybų ir pereinamasis [...]

Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste
Diplominis darbas Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste

Temos aktualumas. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija ”Muziejų naktis 2013“ yra globali ir vystosi visame pasaulyje.

Turizmo paslaugos Alytaus mieste
Referatas Turizmo paslaugos Alytaus mieste

         Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba [...]

Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui
Prezentacija Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui

Vienas iš svarbiausių miesto vizijos aspektų yra tai, jog miestas patogus ir malonus jo gyventojams [...]

Rekreacija ir turizmas XVIII-XIX a.
Referatas Rekreacija ir turizmas XVIII-XIX a.

ĮVADAS               Kelionių istorijos pradžios negalima datuoti nei metais, nei šimtmečiais. Galima teigti, kad pradžių pradžia [...]

Rekreacijos ir turizmo aplinka
Referatas Rekreacijos ir turizmo aplinka

Rekreacinė aplinka gali būti analizuojama dviem aspektais : Plačiąja prasme – rekreacinė aplinka apibūdinama, kaip visuomeninių [...]

UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas
Kursinis darbas UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas

TEMOS AKTUALUMAS. Žmogus apie trečdali savo darbingo amžiaus praleidžia darbe, tai yra darbinėje aplinkoje. Tad [...]