Tarptautinės muziejininkų bendruomenės akcijos „Muziejų naktis 2013“ renginių analizė Klaipėdos mieste

44 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija ”Muziejų naktis 2013“ yra globali ir vystosi visame pasaulyje. Kadangi tai tarptautinis renginys, akivaizdu, kad reikia jį analizuoti remiantis ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio patirtimi. O neesant šaltinių tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis galima teigti, kad yra ypač sunku susivokti šio renginio konkrečią koncepciją ir temas visame pasaulyje. Todėl yra manoma, kad kiekvienas subjektas dalyvaujantis akcijos ruošime turėtų paruošti atitinkamą programą vedančią prie tarptautinės akcijos vienodinimo.

Lietuvoje nėra tikslių duomenų ar ši akcija yra populiari ar ne, kiek žmonių dalyvavo, todėl yra reikalinga statistika apie apsilankančiųjų skaičių, bei tautiečių susidomėjimą. Be to skirtinguose Lietuvos miestuose yra itin skirtingi muziejai, todėl nacionaliniu mąstu norint apibendrinti renginį reikia atsižvelgti, kad viename muziejuje vykstantys pasirodymai gali būti visiškai nepanašūs, su kitame muziejuje vykstančiais. Pavyzdžiui: Kaune yra Velnių muziejus, Klaipėdoje - Jūrų, Šiauliuose – Dviračių. Tad būtų ypač naudingas bendro tikslo tarp šių skirtingų muziejų išsigrįninimas.

Kaip ir minėta ankščiau, norint sujungti renginį į bendrą kratinį, reikia sujungti visus mažiausius įmanomas segmentus ir išvesti statistiką. Todėl, be jokios abejonės, reikia analizuoti renginius vykstančius Klaipėdos mieste ir lyginti juos su kitais Lietuvos ir pasaulio miestais, taip pasisemiant ir kartu perduodant patirtį ir, tuo pačiu, užtikrinant bendrą akcijos kokybę pasaulyje. Taip pat, verta pastebėti ir išanalizuoti ar iš vis verta šią akciją daryti mūsų mieste ir ar tai yra naudinga Klaipėdai.

Problematika. Muziejų veikla yra aiški, tai yra atitinkamų istorijos objektų archyvavimas ir demonstravimas norintiems, tačiau menkėjant susidomėjimui muziejų ekspozicijoms bei besivystant moderniosioms technologijoms pats muziejaus lankymas nėra būtinas norint išvysti atitinkamą objektą. O, norint skatinti susidomėjimą muziejasi reikia ieškoti alternatyvių būdų pritraukti žmones, vienas jų yra „Muziejų nakties“ renginiai, tačiau norint išsaiškinti jų atsiperkamumą ir naudą privalu juos analizuoti. Kadangi šiuo metu nėra jokios medžiagos apie šiuos renginius Klaipėdos mieste reikia išsiaiškinti stipriąsias bei silpnąsias rengio savybes, kad užtikrinti tolimesnį ir tesingai kryptingą renginių ciklą.

Darbo objektas. Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos ”Muziejų naktis 2013“ renginiai Klaipėdos mieste

Tikslas. Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti „Muziejų nakties 2013“ renginius Klaipėdoje

Uždaviniai:

 1. Atlikti Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos ”Muziejų naktis“ teorinę analizę;
 2. Pristatyti Klaipėdoje vykusius „Muziejų nakties“ Renginius
 3. Atlikti apklausą apie Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos ”Muziejų naktis“ renginius Klaipėdoje

Darbo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių analizė, duomenų rinkimas ir analizė, palyginamoji analizė, grafinis atvaizdavimas.


Turinys

 • Santrauka4
 • Įvadas6
 • 1. Tarptautinės muziejų bendruomenės akcijos ”Muziejų naktis“ teorinė analizė8
 • 1.1. Muziejų nakties istorija Pasaulyje9
 • 1.2 Muziejų nakties istorija Lietuvoje10
 • 1.3 Pavyzdžiai, kaip „Muziejų naktis“ yra sutinkama Europoje10
 • 1.4 Pavyzdžiai, kaip „Muziejų naktis“ yra sutinkama Lietuvoje11
 • 2. Klaipėdoje praeityje vykusiu Muziejų nakties renginių analizė12
 • 2.1 Klaipėdos muziejai akcijoje „Muziejų naktis 2013“ – Renginiai ir renginių galimybės12
 • 2.1.1 Jūrų muziejus12
 • 2.1.2 Mažosios Lietuvos istorijos muziejus14
 • 2.1.3. Kalvystės Muziejus15
 • 2.1.4. Pilies Muziejus16
 • 2.1.5. Laikrodžių muziejus16
 • 2.1.6 Lietuvos Dailės Muziejaus galerija17
 • 2.2 Klaipėdoje vykę „Muziejų nakties“ renginiai iki 2012 metų.18
 • 2.2.1 Renginių vykusių 2006 metais analizė19
 • 2.2.2 Renginių vykusių 2007 metais analizė20
 • 2.2.3 Renginių vykusių 2008 metais analizė21
 • 2.2.4 Renginių vykusių 2009 metais analizė22
 • 2.2.5 Renginių vykusių 2010 metais analizė23
 • 2.2.6 Renginių vykusių 2011 metais analizė24
 • 2.2.7 Renginių vykusių 2012 metais analizė25
 • 3. Gyventojų apklausa apie tarptautinės muziejininkų bendruomenės „Muziejų naktis“ renginius (Tyrimas)26
 • 3.1 Tyrimo įvadas27
 • 3.2 Tyrimo analizė28
 • 3.3 Tyrimo apibendrinimas40
 • Išvados ir pasiūlymai41
 • Literatūros sąrašas42

Reziumė

Autorius
roxta
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 29, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Žemaitijos muziejaus ALKA: analizė

Turizmas Referatas 2014 m. aness
Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį...

Žemaitijos muziejaus “Alka” analizė

Turizmas Referatas 2014 m. aness
Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį...

Pėsčiųjų maršrutas Klaipėdos mieste

Turizmas Prezentacija marinamarina
Laivas ,,Meridianas‘‘ Vienas iš Klaipėdos miesto simbolių – burinis laivas ,,Meridianas‘‘, puošiantis Danės kairįjį krantą. Dabar prišvartuotame laive veikia restoranas. Laivas pastatytas 1948m....

Ekskursija: Klaipėdos universiteto miestelis

Turizmas Referatas 2010 m. gintarėt
ĮVADAS               Ekskursija neatsiejama nuo turizmo, todėl keliaujant neretai žmonės naudojasi gido paslaugomis. Ekskursija – tai specifinis bendravimo procesas, kurio metu gidas...

Klaipėdos miesto turizmo ženklas vaikams

Turizmas Diplominis darbas 2018 m. spurgyte
Šiais laikais būtų itin sunku įsivaizduоti pasaulį be prekės ženklų. Ženklinama dabar praktiškai viskas – maistas, buities priemonės, automobiliai, įmonės, leidiniai, vietovės ir...