Inovacijų perspektyvos turizmo versle

52 psl. / 12900 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos sparčiai diegiamos stambiose pramonės įmonėse, kosmoso, naftos ir dujų pramonėje, biochemijos, informacinių technologijų srityse, taip pat inovacijos ne mažiau svarbios ir turizmo industrijoje, kuri apjungia daug verslo sričių. Inovacijų taikymas bet kokioje srityje reiškia tos įmonės ar verslo/reiškinio prisitaikymą prie pokyčių, kurie atveria naujas galimybes tikslų įgyvendinimui. Bendrasis tikslas turizmo verslui – išlikti konkurencingam. O vienas iš konkurencingumą padedančių didinti veiksnių yra inovacijų taikymas, inovacinių produktų, paslaugų kūrimas, nes inovacijos vis dažniau matomos kaip pagrindinis konkurencinio pranašumo šaltinis. Inovacijų vertė, nauda, poreikis yra nagrinėjamas daugelio tyrėjų visame pasaulyje (Terre i Ohme, 2002; Goyal & Pitt, 2007; Bekkers et al., 2011; Stoner, 2006; Drucker, 2009; Europos Komisija, 2010; Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir plėtros kooperacijos programa „EUREKA“, 2003; Chesbrough, 2003; West, 2006; Leadbeater, 2013; Jungtinių tautų organizacijos studija – JTO, 2008; Lundvall, 2002; Thom & Ritz, 2004; Windrum & Koch, 2008 ir kt.). Taip pat ši sritis yra nagrinėjama ir Lietuvos mokslininkų (Melnikas ir kt., 2008; Sapiegienė ir kt., 2009; Valodkienė ir kt., 2011; Melnikas ir kt., 2000; Knašas, 2002; Bulkevičiūtė ir Girdzijauskas, 2011; Petuchovaitė, 2003; Domarkas ir Juknevičienė, 2010; Stripeikis ir Ramanauskas, 2011; Baležentis ir Paražinskaitė, 2010; Jakubavičius ir kt., 2003; Kuzmickas, 2011; Levickaitė ir kt., 2011; Staniškis, 2006; Ramanauskas, 2007; Paškevičius, 2001 ir kt.). Nepaisant inovacijų privalumų/svarbos nepavyko rasti tyrimų, pritaikomų turizmo verslui, todėl yra neaišku, kokių inovacijų šiandieniniam turistui reikia ir kaip jie vertina jau esančias inovacijas turizmo versle, kad būtų galima išsiaiškinti, kokios gi yra inovacijų pespektyvos Lietuvos turizmo versle.

Darbo tikslas: Išanalizuoti inovacijų perspektyvas turizmo versle.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai:

 1. Atlikti inovacijų sampratos apžvalgą;
 2. Išanalizuoti inovacijų klasifikacijas;
 3. Atlikti inovatyvių turistinių paslaugų apžvalgą Lietuvoje;
 4. Išsiaiškinti inovacijų taikymo perspektyvas Lietuvos turizmo versle.

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA IR ANALIZĖ6
 • 1.1. Inovacijų sampratos apžvalga6
 • 1.2. Inovacijų klasifikacija10
 • 1.3. Inovatyvių turistinių paslaugų apžvalga Lietuvoje15
 • 2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS20
 • 3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS24
 • IŠVADOS49
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
iewutya3
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Turizmas Diplominis darbas 2014 m. tigerlillish
Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį turizmas plėtojosi ir tobulėjo milžinišku greičiu ir tapo...

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Turizmas Verslo planas 2010 m. ugnele
Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo turizmo sodybą, kuri aptarnautų Utenos miesto ir apskrities...

Kaimo turizmo verslas

Turizmas Referatas 2011 m. rasa13
Kaimo turizmas neišspręs Lietuvos žemės ūkio problemų, tačiau gali sudaryti sąlygas papildomai užsidirbti ir geriau gyventi.

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Šiaulių rajone yra nemažai kultūrinių objektų, tačiau norint plėtoti kultūrinį turizmą, reikia pasirūpinti, kad lankomi paminklai, architektūriniai ir istoriniai kompleksai būtų sutvarkyti ir...

Turizmas - nuo pomėgio iki verslo

Turizmas Rašinys 2017 m. gerrrrda
Ese "Turizmas - nuo pomėgio iki verslo" tema. Remtasi R.Širvinsko (geriau žinomo kaip Makalius) sėkmės istorija. Makaliaus įkurta įmonė tai lyderiaujantis pigių kelionių...