Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

23 psl. / 4700 žod.

Ištrauka

Kiekvienos vietovės gamtos, istorijos ir kultūros paminklai liudija praėjusius šimtmečius, įvykius ir žmones, jų gyvenseną, papročius ir tradicijas. Kiekviena epocha turi savo asmenybes ir sukuria atitinkamą paveldą, kurio sluoksniai klojasi, naikina vienas kitą, o kai kas ir išlieka. Visi jie yra atitinkamos vietos istorijos dalis, iškalbingiausiai pasakojanti apie tos žemės žmones.

Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje, išsidėstęs rytiniuose Žemaičių aukštumos šlaituose, Mūšos, Dubysos, Ventos ir Nevėžio upių baseinų takoskyroje. Miesto vaizdą pagyvina nedidelės kalvos, ežerai, tvenkiniai ir parkai. Pietinėje Šiaulių pusėje, pelkių ir durpynų apsuptas, tyvuliuoja dešimtas pagal didumą Lietuvoje Rėkyvos ežeras. Kalvočiausią ir gražiausią rytinę Šiaulių pusę dabina Salduvės tvenkinys. Talšos ežeras ir jo prieigos – svarbi ir įdomi Šiauliams vieta istoriniu, kultūriniu, gamtiniu, ekonominiu, rekreaciniu ir kitais aspektais. Šiauliuose priskaičiuojama 16 didesnių ir mažesnių parkų. Didždvario, Gubernijos ir Rėkyvos parkai įrašyti į kultūros vertybių sąrašą. Užstatyta teritorija mieste sudaro 51,3 %, vandenys – 15,8 %, miškai – 8,4 %, keliai – 3,9 %, žemės ūkio naudmenos – 9 %, kita žemė – 11,6 %, o

Šiaulių rajono savivaldybės plotas – 1918 kvadratinių kilometrų ir sudaro 2,8 %. Lietuvos teritorijos. Rajono teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų. Didesni miesteliai: Gruzdžiai, Meškuičiai, Kužiai, Kairiai, Šakyna, Kurtuvėnai, Bazilionai. Stambesnės gyvenvietės: Ginkūnai, Aukštelkė, Bubiai, Raudėnai, Verbūnai, Naisiai, Bridai. Rajone yra 579 kaimai.

Šiaulių rajone yra gausu gamtinių – kultūrinių objektų, kas sudaro nemažą rekreacinį potencialą. Rajone yra daug vertingų gamtos ir kultūros paminklų, įdomių lankytinų vietų. Tinkamai panaudojus visus Šiaulių rajono išteklius, rajoną būtų galima paversti turistiniu, pritraukti į jį poilsiautojus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Norint pagreitinti šį procesą, pirmiausiai reikia objektyviai įvertinti turimus gamtinius ir kultūrinius išteklius bei numatyti priimtinausius jų panaudojimo būdus. Reikėtų daugiau dėmesio ir lėšų skirti turistinių objektų būklės gerinimui bei Šiaulių rajono įvaizdžio kūrimui.

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti esamą turizmą Šiaulių rajone ir galimą jo plėtrą, bei perspektyvas.

 1. Aptarti turizmo teoriją.
 2. Ištirti Šiaulių rajono turizmo plėtrą ir perspektyvas.
 3. Aptarti labiausiai lankomas Šiaulių rajono vietas.
 4. Išanalizuoti rekreacines įstaigas ir įmones Šiaulių rajone.

Kursinis darbas parašytas remiantis tokiais metodais:

 • Moksline literatūra;
 • Internetiniai šaltiniai;
 • SWOT analize;

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TURIZMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Turizmo sąvoka5
 • 1.2. Turizmo rūšys ir motyvai5
 • 1.3. Turizmo produktas6
 • 1.4. Turizmo poveikis7
 • 1.5. Turizmo struktūrinės dalys9
 • 1.6. Turizmo vystymasis10
 • 1.7. Turizmo informacinė sistema11
 • 1.8. Šiaulių turizmo informacijos centras11
 • 2. ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO PERSPEKTYVOS IR JŲ ANALIZĖ13
 • 2.1. Šiaulių rajono gamtos paminklai13
 • 2.2. Šiaulių rajono muziejai13
 • 2.3. Paminklai, garsios vietos ir jų perspektyvos15
 • 2.4. Vandens telkiniai16
 • 2.5. Kaimo turizmo plėtra17
 • 2.6. Autoturizmo plėtra18
 • 2.7. Rekreacinių teritorijų plėtra18
 • 2.8. Rekreacinių įstaigų ir įmonių analizė19
 • 2.9. Turizmo Šiaulių rajone SWOT analizė20
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas Referatas ieva_go
Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros, socialinėje bei ekonomikos sferose. Šis poveikis turi teigiamų,...

Turizmo plėtra Lietuvoje

Turizmas Referatas vaivut
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Ekonominės, socialinės ir...