UAB „Vonios įranga“ 2019 m. planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė

40 psl. / 4592 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas:

Pelningas verslas reikalauja daug žinių bei įdirbio. Tam reikalinga numatyti planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozę. Prognozei nustatyti ir pagrįsti, reikalingos ekonomikos žinios, mokėjimas skaičiuoti įvairius rodiklius bei mokėti išanalizuoti gautus rezultatus. Norint nustatyti planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozę, pirmiausia, reikia nustatyti bei atrasti daug kitų rodiklių (ilgalaikio turto nusidėvėjimą, įmonės veiklos sąnaudas, planuojamas pardavimo pajamas, bendrąjį ir grynąjį pelną, pardavimo pelningumą bei kitus.). Rezultatai pateikiami lentelės, kuriose vyksta skaičiavimai pelningumo prognozei nustatyti. Taip pat labai svarbu išanalizuoti kiekvieną skaičiavimą tam, kad įsitikinti jog įmonė atneša pelną bei kaip jį plėsti.

Projekto tikslas: parengti UAB „Vonios įranga“ 2019 metų pelningumo prognozę.

Projekto uždaviniai:

 1. Apskaičiuoti UAB „Vonios įranga“ rodiklius veiklos rezultatų prognozei atlikti.
 2. Gautus rezultatus pateikti lentelėse, parodyti skaičiavimų eigas bei apibendrinti.
 3. Parašyti išvadas bei pasiūlymus.

Darbo struktūra:

 1. Titulinis puslapis.
 2. Turinys.
 3. Įvadas.
 4. Praktinė–tiriamoji dalis.
 5. Išvados ir siūlymai.
 6. Literatūra.

Turinys

 • Įvadas2
 • Praktinė- tiriamoji dalis.4
 • 1. Planuojamas gaminti gaminių skaičius.4
 • 2. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius5
 • 3. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai.6
 • 4. Pagridinių medžiagų išlaidos visai produkcijai, atskiriems gaminiams ir produkcijos vienetui pagaminti.8
 • 5. Gaminių vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. Draudimo įmokos pagal gaminius ir iš viso.11
 • 6. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos.13
 • 7. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. Draudimo įmokos.15
 • 8. Bendros įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo išlaidos per metus17
 • 9. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.18
 • 10. Elektros energijos poreikia ir išlaidos gamybinių įrenginių varikliams varyti.19
 • 11. Ilgalaikio turto nusidevėjimas ir amortizacija21
 • 12. Įmonės netiesioginės gamybos išlaidos.23
 • 13. Atskirų gaminių ir vieno gaminio netiesioginės gamybinės išlaidos.25
 • 14. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir produkcijos vieneto gamybinė savikaina.26
 • 15. Įmonės veiklos sąnaudos27
 • 16. Atskirų gaminių ir vieno gaminio veiklos sąnaudos29
 • 17. Atskirų gaminių, visos produkcijos ir produkcijos vieneto komercinė savikaina.30
 • 18. Gaminių kainos.31
 • 19. Planuojamos pardavimo pajamos.32
 • 20. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina).33
 • 21. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas.34
 • 22. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas.35
 • 23. Nenuostolingo pardavimo mąstas vertine išraiška.36
 • Išvados ir pasiūlymai37
 • Literatūra38

Reziumė

Autorius
rozinerozine
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 9, 2020
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

Pelno ir pelningumo rodiklių analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. didla
Šiandieniniame pasaulyje nuolat aštrėja konkurencinė kova tarp įmonių. Įmonės yra priverstos konkuruoti, to priežastis yra globalizacija, naujų technologijų plėtra, žinių tobulinimas ir kt....

AB ''Auga"' group pelningumo analizė

Apskaita Kursinis darbas 2017 m. baikjuokus
Temos aktualumas. Pelnas – tai rezultatas, kuris atspindi įmonės gebėjimą uždirbti kuo daugiau pajamų, patiriant kuo mažiau sąnaudų, todėl galima teigti, kad...