Veiksniai, lemiantys finansinio raštingumo lygį

26 psl. / 7190 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: XXI amžiuje, plečiantis naujovėms, kurios yra sutinkamos kasdienybėje yra privaloma būti raštingiems. Tačiau pastaruoju metu atkreipiamas dėmesys ne tik į mokėjimą skaityti ar rašyti, bet ir į finansinį raštingumą. Banko suteikiamos paslaugos gali būti sunkiai suprantamos turintiems žemą finansinio raštingumo lygį, dėl to svarbu žmonės šviesti finansinio raštingumo tema (Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma, 2016; Bongini, Trivellato, Zenga, 2013; Bložienė, 2015). Tačiau pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokie veiksniai lemia finansinio raštingumo lygį labiausiai, kad būtų žinoma, į kokią žmonių grupę reikia labiausiai kreipti dėmesį, norint pakelti finansinio raštingumo lygį.

Tyrimo objektas: veiksniai, lemiantys finansinio raštingumo lygį (Crossan, Freslier, Hurnard, 2011; Gatherhood, Disney, 2011; Bongini, Trivellato, Zenga, 2013; DePaolo; Ferrerira, Gallatin, 2011; Walstad, Rebeck, MacDonald, 2010; Fraczek, 2014; Blažienė, 2015).

Tyrimo tikslas: atlikus finansinio raštingumo sampratos analizę, identifikuoti veiksnius, lemiančius finansinį raštingumą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atlikti finansinio raštingumo sampratos analizę.
 2. Išskirti veiksnius, veikiančius finansinį raštingumą.
 3. Išanalizavus kitų autorių tyrimus apibrėžti finansinio raštingumo elgseną.
 4. Išsiaiškinti finansinio raštingumo svarbą.

Darbo struktūra: pirmiausia analizuojama finansinio raštingumo samprata. Išskiriami veiksniai, labiausiai lemiantys finansinio raštingumo lygį ir nustatoma finansinio raštingumo elgsena.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, palyginamoji analizė.


Turinys

 • Turinys
 • Abstract3
 • ĮVADAS4
 • 1. FINANSINĮ RAŠTINGUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TEORINĖ ANALIZĖ5
 • 1.1 Finansinio raštingumo samprata5
 • 1.2 Finansinio raštingumo lygį lemiantys veiksniai8
 • 1.3 Finansiškai raštingo žmogaus charakteristika14
 • 1.4 Finansinio raštingumo svarba18
 • 1.5 Mokslinių tyrimų apibendrinimas22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Literatūros sąrašas

 1. Abromavičienė, L. (2014). O. Bložienės patarimai, kaip taupyti. Prieiga per internetą: <https://www.delfi.lt/verslas/verslas/o-blozienes-patarimai-kaip-taupyti.d?id=64119146>, (prisijungta 2017-12-27).

 2. Agrawal, S. (2017). 6 Good Reasons Why Financial Literacy is Important. Prieiga per internetą: <https://born2invest.com/articles/6-reasons-financial-literacy-important/>, (prisijungta 2017-12-27).

 3. Bareišienė V. (2017). 3 išsilavinimo tipai: akademinis, profesinis ir... Prieiga per internetą: <http://starfish.academy/lt/3-issilavinimo-tipai-akademinis-profesinis-ir/>, (prisijungta 2017-12-27).

 4. Bložienė, O. (2015). Finansinis raštingmas Lietuvoje: Nežinau ko nežinau. Prieiga per internetą: <https://www.slideshare.net/SwedbankLietuvoje/finansinis-ratingumas-lietuvoje-neinau-ko-neinau>, (prisijungta 2017-12-27).

 5. Bongini, P., Trivellato, P., Zenga, M. (2013). Financial Literacy and Undergraduates: A Question of Aptitude? Prieiga per internetą: <http://ssrn.com/abstract=2325316>, (prisijungta 2017-12-19).

 6. Brazaitytė, E. (2017). Sėkmingas darbo laiko planavimas – optimalūs rezultatai. Prieiga per internetą: <http://www.visasverslas.lt/portal/categories/2/1/0/1/article/437/sekmingas-darbo-laiko-planavimas-optimalus-rezultatai>, (prisijungta 2017-12-27).

 7. Butvilas, T. (2016). Finansinio raštingumo svarba sėkmingam karjeros pasirinkimui. Prieiga per internetą: < http://www.mukis.lt/lt/naujienos/finansinio-rastingumo-svarba-x781.html>, (prisijungta 2017-12-19).

 8. Chen, H., Volpe, R. P. (2002). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Prieiga per internetą: <http://maagblog.ysu.edu/financialliteracy/files/2009/03/volpe2.pdf>, (prisijungta 2017-12-27).

 9. Crossan, D., Feslier, D., Hurnard, R. (2011). Financial Literacy ant Retirement Planning in New Zealand. Prieiga per internetą: < http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=114073> (prisijungta 2017-12-19).

 10. Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma (2016). Finansinis raštingumas. Prieiga per internetą: <https://ec.europa.eu/epale/lt/content/finansinis-rastingumas>, (prisijungta 2017-12-17).

 11. Ferreira, E. J., DePaolo, C. A., Gallatin, H. E. (2011). Assesing Finance Literacy Teaching in Indiana State University. Prieiga per internetą: <http://ssrn.com/abstract=1931593>, (prisijungta 2017-12-27).

 12. Finansistas. (2016). Pasyvios pajamos. Prieiga per internetą: <http://www.finansistas.net/pasyvios-pajamos.html>, (prisijungta 2017-12-27).

 13. Fraczek, B. (2014). Main Purposes and Challenges in the Financial Education of Financial Consumers in the World. Prieiga per internetą: <https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_Fraczek_Main_Purposes_and_Challenges....pdf>, (prisijungta 2017-12-27).

 14. Gathergood, J., Disney, R. F. (2011). Financial Literacy and Indebtedness: New Evidence for U.K. Consumers. Prieiga per Internetą: <http://ssrn.com/abstract=1851343>, (prisijungta 2017-12-27).

 15. Global Money Week (2017). 5 reasons why Financial Literacy is important for children. Prieiga per internetą: <http://globalmoneyweek.mfaa.com.au/5-reasons-why-financial-literacy-is-important-for-children/>, (prisijungta 2017-12-27).

 16. Gutauskaitė, A. (2017). Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas. Prieiga per internetą: <https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/123>, (prisijungta 2017-12-19).

 17. Jakilaitis, E. (2017). M. Vyšniauskaitė. Kaip padidinti finansinį mokinių raštingumą? Prieiga per internetą: <https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/svietimas/28230/lrinka>, (prisijungta 2017-12-27).

 18. Kalinauskas, A. (2014). Finansinė laisvė. Prieiga per internetą: <http://www.saviugdosakademija.lt/finansine-laisve/>, (prisijungta 2017-12-27).

 19. Lietuvių žodynas. (2017). Planas. Prieiga per internetą: <http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Planas>, (prisijungta 2017-12-27).

 20. Lusardi, A., Mitchell, O. S. (2006). Financial Literacy and Planning: Implications of Retirement Wellbeing. Prieiga per internetą: <https://www.dartmouth.edu/~alusardi/Papers/FinancialLiteracy.pdf>, (prisijungta 2017-12-27).

 21. Mandell, L., Klein, L.S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior // Journal of Financial Counseling and Planning, Vol. 20, Issue 1.

 22. Muller, S., Weber, M. (2010). Financial literacy and mutual fund investments: Who buys actively managed funds? // Schamalenbach business review (SBR), April.

 23. Pavlovskij, M. (2014). Finansinis raštingumas. Prieiga per internetą: <http://www.fum.lt/finansinis-rastingumas/>, (prisijungta 2017-12-17).

 24. Rooij, M., Lusardi, M., Alessie, R. (2007). Financial Literacy and Stock Market Participation // Michigan Retirement Research Center, No. 2007-162.

 25. Statybų naujienos. (2016). Pasyvios pajamos: kaip pradėti uždirbti iš nekilnojamo turto. Prieiga per internetą: <http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Pasyvios-pajamos-kaip-pradeti-ir-uzdirbti-is-nekilnojamo-turto/7301>, (prisijungta 2017-12-27).

 26. Swedbank (2017). Užtikrinta senatvė. Prieiga per internetą: <https://www.swedbank.lt/lt/pages/privatiems/kaupimas_pensijai>, (prisijungta 2017-12-27).

 27. The National Financial Educators Council (2016). Financial literacy definition. Prieiga per internetą: <https://www.financialeducatorscouncil.org/financial-literacy-definition/>, (prisijungta 2017-12-19).

 28. Vaughan, S. (2015). 8 Reasons Why Financial Literacy Matters. Prieiga per internetą: <https://www.simplystacie.net/2015/11/8-reasons-why-financial-literacy-matters/>, (prisijungta 2017-12-27).

 29. Walstad, W. B., Rebeck, K., MacDonald, R. (2010). The Effects of Financial Education on the Financial Knowledge of Highschool Students. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01172.x/epdf>, (prisijungta 2017-12-21).
Reziumė

Autorius
Egle1201
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2022
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizė

Finansai Referatas 2013 m. ivonaa
Verslininkai norėdami konkuruoti su kitomis įmonėmis bei sėkmingai vykdyti savo veiklą, privalo mokėti įvertinti savo bei kitų įmonių rezultatus, suvokti įmonės dabartinę būklę...

Valstybės skola ir jos kainą lemiantys veiksniai

Finansai Kursinis darbas 2015 m. gatulytė
Pirmoje darbo dalyje yra pateikiami teoriniai ir praktiniai valstybės skolos vertinimo aspektai. Aptariama valstybės skolos samprata, jos esmė ir skolinimosi tikslai. Pateikiami valstybės...