UAB „Šiaurės medis“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir įvertinimas

30 psl. / 5939 žod.

Ištrauka

Verslas – konkreti ekonominė veikla, kurios pagrindinis tikslas – gauti ekonominę naudą (pelną). Verslo pradžia – aiškios verslo idėjos suformulavimas. Kiekvieno verslo siekiamybė yra ne tik pelnas, bet ir sėkmė.
Įmonė yra juridinis asmuo, vykdantis ir organizuojantis verslą. Skiriami šie pagrindiniai įmonių sėkmingos veiklos veiksniai: palanki proga ir geras pasirengimas verslo pradžiai, verslininko asmeninės savybės, pakankamas kapitalas ir modernūs verslo organizavimo bei įmonių valdymo metodai.
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė turi organizuoti savo veiklą taip, kad ji duotų naudą verslininkams ir kitiems rinkos dalyviams. Verslo įmonės turi atsakingai vydyti savo veiklą, siekti užsibrėžtų tikslų ir skatinti ekonomikos augimą.
Pagrindinės problemos. Verslas visada susijęs su galima nesėkme, t.y. rizika. Verslo rizika suprantama kaip galimų nuostolių tikimybė arba pajamų praradimas lyginant su verslo plane priimtu variantu, numatančiu racionalų išteklių naudojimą. Tačiau kartu tai ir galimybė gauti didesnes nei kitų verslo dalyvių pajamas. Norint išvengti problemos, reikia imtis valdyti riziką – metodų ir priemonių visuma aktyviai veikti ateitį minimaliai nukrypstant nuo laukiamų rezultatų.
Darbo tikslas. Apskaičiuoti ir įvertinti UAB „Šiaurės medis“ ekonominius rodiklius ir pasiūlyti, kaip būtų galima pagerinti jos veiklą.
Darbo struktūra:
analitinė dalis (ekonominių rodiklių skaičiavimas, įmonės veiklos analizavimas);
išvados ir pasiūlymai (gautų rezultatų įvertinimas ir siūlymai dėl ekonominių rodiklių gerinimo).


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ANALITINĖ DALIS4
 • Gamybos apimtis4
 • Medžiagų poreikis5
 • Medžiagų pirkimas7
 • Medžiagų atsargos7
 • Darbininkų poreikis8
 • Vienetiniai įkainiai10
 • Darbo užmokestis ir socialinis draudimas10
 • Tiesioginės gamybos išlaidos12
 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas13
 • Elektros energijos poreikis15
 • Netiesioginės gamybos išlaidos16
 • Gamybinė savikaina. Pardavimo kaina20
 • Pardavimo savikaina. Pardavimo pajamos20
 • Veiklos sąnaudos21
 • Bendrasis ir grynasis pelnas23
 • Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas24
 • Vidutinė turto vertė25
 • Turto pelningumas ir apyvartumas27
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI28
 • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI29

Reziumė

Autorius
kataleja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai