Ekonomika ir verslas / Vadyba

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Tiek formalios, tiek ir neformalios organizacijos turi savo planus bei tikslus. Ar organizacijos pasieks tikslus, priklauso nuo vadovų, nuo jų veiklos efektyvumo ir efektingumo.
Todėl, apibrėžus organizacijos paskirtį ir strategiją, sukaupus reikalingus pajėgumus, sutelkus darbui reikalingus žmones ir aprūpinus juos būtinais ištekliais, organizacija gali pradėti gaminti produktą, reikalingą vartotojui.
Tam, kad daugelio žmonių pastangos būtų suderintos taip, kad su mažiausiais ištekliais numatytu laiku būtų padarytas reikalingo kokybės lygio produktas, organizacijos narių darbas turi būti tinkamai valdomas.
Savo moksliniuose darbuose organizacijos valdymo proceso problematikai daug dėmesio skyrė užsienio: James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ir Lietuvos: Neverauskas B., Stoškus S. ir kt. mokslininkai.
Temos aktualumas:
Efektyvus ir efektingas valdymo procesas yra labai svarbus organizacijai, siekiančiai sėkmingai vykdyti savo veiklą.
Problema:
UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso efektyvumo ir efektingumo kontekste yra trūkumų, kuriuos būtina nustatyti ir pateikti tobulinimo galimybes šiems trūkumams pašalinti.
Darbo objektas:
UAB DYGSNIUKAS valdymo procesas.
Darbo tikslas:
Išanalizavus UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso ypatumus, nustatyti esamus trūkumus ir pateikti tobulinimo galimybes šiems trūkumams pašalinti.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius valdymo proceso ypatumus ir charakterizuoti: planavimo, organizavimo,
vadovavimo bei kontrolės funkcijas.
2. Detalizuoti UAB DYGSNIUKAS valdymo procesą.
3. Nustatyti UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso esamus trūkumus.
4. Pateikti UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso tobulinimo galimybes.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė. 2. Dokumentų turinio analizė. 3. Pokalbis.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5995 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINIAI VALDYMO PROCESO YPATUMAI5
 • 1.1. Planavimas5
 • 1.1.1. Planavimo esmė5
 • 1.1.2. Planų hierarchija6
 • 1.1.3. Planavimo žingsniai7
 • 1.2. Organizavimas9
 • 1.2.1. Organizavimo esmė9
 • 1.2.2. Organizacinė hierarchija10
 • 1.3. Vadovavimas12
 • 1.3.1. Vadovavimo esmė12
 • 1.3.2. Vadovavimo stiliai13
 • 1.4. Kontrolė14
 • 1.4.1. Kontrolės esmė14
 • 1.4.2. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai15
 • 1.4.3. Kontrolės sistema įmonėje16
 • 2. UAB DYGSNIUKAS VALDYMO PROCESO ANALIZĖ18
 • 2.1. Įmonės veiklos charakteristika18
 • 2.2. Įmonės valdymo proceso funkcijų charakteristika19
 • 2.2.1. Planavimas19
 • 2.2.2. Organizavimas19
 • 2.2.3. Vadovavimas21
 • 2.2.4. Kontrolė21
 • 2.3. Įmonės valdymo proceso analizės išvados23
 • 2.4. Įmonės valdymo proceso tobulinimo galimybės23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI25
 • LITERATŪRA27
 • PAVEIKSLAI
 • 1 paveikslas. Planavimo įtaka kitoms valdymo funkcijoms5
 • 2 paveikslas. Planų hierarchija7
 • 3 paveikslas. Planavimo žingsniai8
 • 4 paveikslas. „Aukšta“ organizacinė hierarchija11
 • 5 paveikslas. „Plokščia“ organizacinė hierarchija11
 • 6 paveikslas. Kontrolės sistema16
 • 7 paveikslas. UAB DYGSNIUKAS funkcinė organizacinė struktūra20
 • 8 paveikslas. UAB DYGSNIUKAS pagrindiniai kontrolės žingsniai23
 • LENTELĖS
 • 1 lentelė. UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso tobulinimo galimybės24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

UAB “Bogvila” personalo ugdymo proceso analizė
Kursinis darbas UAB “Bogvila” personalo ugdymo proceso analizė

Temos aktualumas. Dauguma žmonių tikriausiai net neįsivaizduoja savo, kaip darbuotojo svarbos, organizacijoje, kurioje jie dirba.

UAB “Mažeikių mėsinės” sprendimų priėmimo proceso analizė
Kursinis darbas UAB “Mažeikių mėsinės” sprendimų priėmimo proceso analizė

Temos aktualumas. Dauguma žmonių tikriausiai nėra susipažinę su sprendimo priėmimo teorija, nepaisant to, kad mūsų [...]

Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė
Referatas Pasirinktos įmonės valdymo analizė ir sprendimo priėmimo proceso esmė

Galima teigti, kad visas mūsų gyvenimas susideda iš problemų ir sprendimų, kuriuos mes priimame (arba [...]

Įmonės X verslo procesų valdymo analizė
Kursinis darbas Įmonės X verslo procesų valdymo analizė

Darbe analizuojami metodai tokie kaip TGPRV (tiekėjų, gavinių, proceso, rezultatų ir vartotojų), 6 sigma, Lean [...]

„Swedbank“ banko rizikos valdymo proceso analizė
Referatas „Swedbank“ banko rizikos valdymo proceso analizė

Temos aktualumas. Daugelio mokslininkų ir praktikų nustatyta, kad viena iš pagrindinių bankų žlugimo priežasčių yra [...]

UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė
Kursinis darbas UAB “Alanta” paslaugų technologinė analizė

Turizmas – [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

Kontrolės sistemos analizė UAB “X”
Referatas Kontrolės sistemos analizė UAB “X”

ŠIS BAIGIAMASIS DARBAS KLASIFIKUOJAMAS KAIP REFERATAS, NES ANTRA DARBO DALIS ŠIUO METU NEBEAKTUALI. [...]

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”
Kursinis darbas Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]