Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

28 psl. / 5995 žod.

Ištrauka

Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Tiek formalios, tiek ir neformalios organizacijos turi savo planus bei tikslus. Ar organizacijos pasieks tikslus, priklauso nuo vadovų, nuo jų veiklos efektyvumo ir efektingumo.
Todėl, apibrėžus organizacijos paskirtį ir strategiją, sukaupus reikalingus pajėgumus, sutelkus darbui reikalingus žmones ir aprūpinus juos būtinais ištekliais, organizacija gali pradėti gaminti produktą, reikalingą vartotojui.
Tam, kad daugelio žmonių pastangos būtų suderintos taip, kad su mažiausiais ištekliais numatytu laiku būtų padarytas reikalingo kokybės lygio produktas, organizacijos narių darbas turi būti tinkamai valdomas.
Savo moksliniuose darbuose organizacijos valdymo proceso problematikai daug dėmesio skyrė užsienio: James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr. ir Lietuvos: Neverauskas B., Stoškus S. ir kt. mokslininkai.
Temos aktualumas:
Efektyvus ir efektingas valdymo procesas yra labai svarbus organizacijai, siekiančiai sėkmingai vykdyti savo veiklą.
Problema:
UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso efektyvumo ir efektingumo kontekste yra trūkumų, kuriuos būtina nustatyti ir pateikti tobulinimo galimybes šiems trūkumams pašalinti.
Darbo objektas:
UAB DYGSNIUKAS valdymo procesas.
Darbo tikslas:
Išanalizavus UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso ypatumus, nustatyti esamus trūkumus ir pateikti tobulinimo galimybes šiems trūkumams pašalinti.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti teorinius valdymo proceso ypatumus ir charakterizuoti: planavimo, organizavimo,
vadovavimo bei kontrolės funkcijas.
2. Detalizuoti UAB DYGSNIUKAS valdymo procesą.
3. Nustatyti UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso esamus trūkumus.
4. Pateikti UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso tobulinimo galimybes.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė. 2. Dokumentų turinio analizė. 3. Pokalbis.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINIAI VALDYMO PROCESO YPATUMAI5
 • 1.1. Planavimas5
 • 1.1.1. Planavimo esmė5
 • 1.1.2. Planų hierarchija6
 • 1.1.3. Planavimo žingsniai7
 • 1.2. Organizavimas9
 • 1.2.1. Organizavimo esmė9
 • 1.2.2. Organizacinė hierarchija10
 • 1.3. Vadovavimas12
 • 1.3.1. Vadovavimo esmė12
 • 1.3.2. Vadovavimo stiliai13
 • 1.4. Kontrolė14
 • 1.4.1. Kontrolės esmė14
 • 1.4.2. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai15
 • 1.4.3. Kontrolės sistema įmonėje16
 • 2. UAB DYGSNIUKAS VALDYMO PROCESO ANALIZĖ18
 • 2.1. Įmonės veiklos charakteristika18
 • 2.2. Įmonės valdymo proceso funkcijų charakteristika19
 • 2.2.1. Planavimas19
 • 2.2.2. Organizavimas19
 • 2.2.3. Vadovavimas21
 • 2.2.4. Kontrolė21
 • 2.3. Įmonės valdymo proceso analizės išvados23
 • 2.4. Įmonės valdymo proceso tobulinimo galimybės23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI25
 • LITERATŪRA27
 • PAVEIKSLAI
 • 1 paveikslas. Planavimo įtaka kitoms valdymo funkcijoms5
 • 2 paveikslas. Planų hierarchija7
 • 3 paveikslas. Planavimo žingsniai8
 • 4 paveikslas. „Aukšta“ organizacinė hierarchija11
 • 5 paveikslas. „Plokščia“ organizacinė hierarchija11
 • 6 paveikslas. Kontrolės sistema16
 • 7 paveikslas. UAB DYGSNIUKAS funkcinė organizacinė struktūra20
 • 8 paveikslas. UAB DYGSNIUKAS pagrindiniai kontrolės žingsniai23
 • LENTELĖS
 • 1 lentelė. UAB DYGSNIUKAS valdymo proceso tobulinimo galimybės24

Reziumė

Autorius
baksas21
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Vadyba Diplominis darbas julius
Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas gerinti gaminio kokybę ir mažinti sanaudas, tai...