Atsargų įkainojimas, dokumentavimas ir apskaita UAB “Kleopatra”

37 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Dažnoje įmonėje atsargos yra vienas materialiausių straipsnių balanse. Vadovybės pasirinktas atsargų vertinimo metodas, nors ir neturi įtakos gamybinio ar prekybinio ciklo pokyčiams, bet tiesiogiai įtakoja įmonės mokėtinų mokesčių dydį, taip pat per nepaskirstytą pelną įtakoja akcininkų nuosavo kapitalo dydį. Per daug konservatyvus atsargų vertinimas įtakotų akcininkų nuosavo kapitalo mažėjimą, per daug liberalaus vertinimo rezultate atsargos gali būti apskaitytos per didele verte, dėl ko akcininkų nuosavybė finansinėse ataskaitose būtų per didelė. Todėl įmonei labai svarbu pasirinkti atsargų vertinimo metodą, geriausiai tinkantį konkrečiai įmonės veiklai, ir sugebėti pagrįsti pasirinktą metodą.
Kursinio darbo uždavinys aprašyti atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarką. Tai yra:
• atsargų registravimas apskaitoje;
• jų įsigijimo savikainos nustatymas;
• atsargų apskaitos ir pateikimo finansinėje atskaitomybėje tvarka;
• išnagrinėti atsargų apskaitą bendrovėje UAB „Kleopatra“.
Šio darbo tikslai:
išnagrinėti atsargų apskaitą įmonėje, vadovaujantis norminiais aktais;
gilinti finansinės apskaitos žinias ir tobulinti praktinius savarankiško darbo įgūdžius.
Rašant šį darbą bus naudojamasi įvairiais šaltiniais, tokiais kaip: Verslo apskaitos standartu; Buhalterinės apskaitos įstatymu; savaitraščiais bei internetu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. ATSARGŲ STRUKTŪRA IR ĮVERTINIMAS7
 • 1.1. Atsargų struktūra7
 • 1.2. Atsargų savikaina8
 • 1.2.1. Atsargų įsigijimo savikainos nustatymas8
 • 1.2.2. Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte9
 • 1.2.3. Atsargų įsigijimo savikainos koregavimai finansinėje apskaitoje12
 • 1.3. Atsargų įkainojimo būdai14
 • II. ATSARGŲ APSKAITOS DOKUMENTAI17
 • 2.1. Reikalavimai atsargų įsigijimo dokumentams17
 • 2.2. Atsargų priėmimas ir užpajamavimas19
 • 2.3 Atsargų išdavimo operacijų dokumentavimas21
 • III. ATSARGŲ APSKAITA UAB „KLEOPATRA“23
 • 3.1. Atsargų apskaita sandėliuose23
 • 3.2. Atsargų apskaitos būdai24
 • 3.3. Atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita25
 • 3.4. Pirkimų operacijų apskaitos registrai28
 • IV. ATSARGŲ INVENTORIZACIJA29
 • 4.1. Inventorizacijos esmė, rūšys29
 • 4.2. Inventorizacijos objektas, organizavimas ir atlikimo terminas30
 • 4.3. Atsargų inventorizacijos atlikimas31
 • 4.4. Atsargų inventorizacijos rezultatų apskaita32
 • 4.5. Inventorizacijos įforminimo tvarka34
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS37
 • PRIEDAI38

Reziumė

Autorius
giedra
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 6, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Atsargų apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. meduolis
Lietuvoje egzistuoja labai daug įvairiausių įmonių. Vienos iš jų kažką gamina, kitos – parduoda. Norint pasiekti savo iškeltus tikslus ir įvykdyti užduotis įmonė...

Atsargų apskaitos analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. ecstazy
Kiekviena įmonė vykdanti ekonominę politiką turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, automobilis, žemė, bet ir įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagamita...

Atsargų įkainojimo metodų klasifikavimas

Apskaita Prezentacija 2013 m. rasa13
Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti), kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

Atsargos ir atsargų apskaita UAB "Linas"

Apskaita Referatas 2012 m. rasa13
Kiekvienos įmonės tikslas yra pelnas, o kad jį gauti dauguma įmonių arba perka prekes, skirtas perparduoti arba užsiima gamybine veikla, todėl kiekvienoje įmonėje...