Tikslieji ir gamtos mokslai / Fizika

Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

1 atsiliepimas
Autorius:
  1. Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą.
  2. Teorinė dalis.

                              Dielektriko molekulė yra elektriškai neutrali, tačiau galimi du skirtingi atvejai:

  • 1) Nepoliniai dielektrikai – jų molekulės teigiamojo ir neigiamojo krūvių centrai sutampa;
  • 2) Poliniai dielektrikai – tarp molekulės teigiamojo ir neigiamojo krūvių centrų nuotolis l.

                      Polinių dielektrikų molekulė apibūdinama dipoliniu momentu ; čia  – dipolio petys, nukreiptas nuo neigiamų elektros krūvių centro teigiamų krūvių centro link; q – vieno ženklo krūvio modulis. Nepolinės molekulės , o kartu ir , lygūs nuliui.

                      Dielektrike išskirkime tūrį , kuriame yra labai daug molekulių. Visų jų atstojamasis dipolinis momentas yra . Dielektriko poliarizuotumu  vadiname jo tūrio vieneto dipolinį momentą:                                                                                                        

                                                                                                                                        (1)

                      Nepoliarizuotas dielektrikas – toks dielektrikas, kad kai jo neveikia elektrinis laukas , dėl molekulių šiluminio judėjimo poliniam dielektrikui geometrinė dipolinių momentų suma , o kartu ir poliarizuotumas  lygūs nuliui. Neveikiant laukui ir nepolinis dielektrikas būna nepoliarizuotas ( ), nes kiekvienos molekulės dipolinis momentas .

                      Nepolinį dielektriką (pvz. oras yra nepolinis dielektrikas) veikiant  stiprio elektriniu lauku, jis kiekvieną molekulę deformuoja, (+) ir (-) krūvių centrai prasiskiria – molekulė pasidaro dipoliu. Jo tūrio vieneto dipolinis momentas (poliarizuotumas) proporcingas lauko stipriui:

                                                                                                                                    (2)

čia  -  medžiagos dielektrinė juta (jautris).

                      Elektrinis laukas polinio dielektriko dipolinius momentus iš dalies orientuoja lauko kryptimi, ir dielektrikas taip pat poliarizuojamas. Nelabai stipriuose elektriniuose laukuose šių vektorių orientacijos tobulumas, tuo pačiu ir geometrinė suma  bei poliarizuotumas  taip pat išreiškiami  (2) lygtimi.

                      Taigi išorinis elektrinis laukas poliarizuoja tiek polinį, tiek ir nepolinį dielektriką. Poliarizuotas dielektrikas pats kuria elektrinį lauką. Pagal laukų superpozicijos principą kiekviename taške jų stipriai geometriškai susideda. Jei vienalytis dielektrikas užpildo visą erdvę, kurioje egzistuoja elektrinis laukas, arba jo paviršiai yra ekvipotencialiniai (vienodo potencialo), tai šių laukų kryptys būna priešingos ir atstojamojo lauko dielektrike stipris

                                                                                                                                            (3)

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
989 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Darbo užduotis - nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą
  • Teorinė dalis - apie polinius ir nepolinius dieletrikus, jų poliarizaciją, plokščiojo kondensatoriaus talpą
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, palyginimai
  • Išvados
  • Literatūra

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Tvarkingai padarytas darbas labai geras pavyzdys
, 2016-01-08

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas

Darbo užduotis - nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą. Dielektrinė [...]

Sieros rūgšties tirpalo savybių tyrimas
Prezentacija Sieros rūgšties tirpalo savybių tyrimas

TikslasDarbo priemonės ir medžiagosReakcijos su metalaisReakcijos su metalų oksidaisReakcijos su tirpiais [...]

Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais
Kursinis darbas Dielektrinių sluoksnių paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniais metodais

Informacinės technologijos turi vis didesnę reikšmę visuomenei. Pateikti informaciją reikia analoginiu pavidalu t.y. žmogus turi [...]

Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas
Laboratorinis darbas Elektronų judėjimo elektriniame ir magnetiniame laukuose dėsningumų tyrimas

Tikslas: I dalis. Stebėti elektronų judėjimo trajektorijas skirtingo stiprio magnetiniuose laukuose ir esant skirtingams elektronų greičiams. II [...]

Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Laboratorinis darbas Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas

Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybę nuo temperatūros ir nustatyti jo draustinės juostos plotį.   Teorinė [...]

Augalų antibakterinių savybių tyrimas
Tyrimas Augalų antibakterinių savybių tyrimas

Nuo seno yra žinoma, kad kai kurie augalai turi tam tikrų antibakterinių savybių. Senovėje žmonės [...]

Muilo gaminimas ir jo savybių tyrimas
Prezentacija Muilo gaminimas ir jo savybių tyrimas

Šiais laikais neįsivaizduojame savo gyvenimo be muilo. Kasdien prausiamės ir plauname, o muilą galime rasti [...]

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Skirtingai nei kietojo kūno lazeriuose, dujinėse terpėse energinių lygmenų išplitimas yra nežymus (faktiškai vienintelis svarbus [...]

Berlyno mėlynojo plonų sluoksnių nusodinimas ir elektrochrominių savybių tyrimas
Laboratorinis darbas Berlyno mėlynojo plonų sluoksnių nusodinimas ir elektrochrominių savybių tyrimas

Teorija: Elektrochrominės medžiagos keičia savo optines savybes (spalvą, šviesos pralaidumo ar atspindžio laipsnį,...) uždavus jai tam tikro [...]

Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša
Prezentacija Kruonio Hidroakumuliacine elektrinė ir jos tarša

Tikslas - Supažindindinti su Kruonio Hidroakumuliacine elektrine ir jos tarša. [...]

Dirvožemio fizikinės savybės
Prezentacija Dirvožemio fizikinės savybės

Dirvožemis ir jo samprata Dirvožemio reikšmė Dirvožemio fizikinės savybės [...]

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Laboratorinis darbas Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Darbo užduotis: Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines pakaidas.

Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas
Laboratorinis darbas Elektronų judėjimo magnetrone tyrimas

Darbo užduotis – elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetrono metodu.

Ericaceae šeimos uoginių augalų ekologinės savybės skirtingose augavietėse
Diplominis darbas Ericaceae šeimos uoginių augalų ekologinės savybės skirtingose augavietėse

Aktualu atlikti išsamesnius laukinių uoginių augalų įvairovės, paplitimo ir produktyvumo, priklausomai nuo įvairių ekologinių sąlygų [...]

Degalų eksploatacinės savybės
Referatas Degalų eksploatacinės savybės

Naftos sudėtis , alkinai , alkenai , cikloalkanai. Krekingas , terminis , katalizinia , riformingas [...]