Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas

3 psl. / 495 žod.

Ištrauka

  1. Darbo užduotis. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos bei nustatyti: žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; tos medžiagos nežinomo tirpalo koncentraciją.
  2. Teorinė dalis. Kai kurios medžiagos pasuka jomis sklindančios tiesiai poliarizuotos šviesos poliarizacijos plokštumą. Tokios medžiagos vadinamos optiškai aktyviomis. Tiesiai poliarizuotai šviesai sklindant optiškai aktyviu tirpalu, poliarizacijos plokštumos sukimo kampas

j = a l c (2.1)

Čia a - tirpalo specifinis sukimas; l – šviesos sklidimo tirpale kelio ilgis; c – masinė tūrinė aktyviosios medžiagos koncentracija tirpale (kg/m3). Iš (2.1) lygybės matyti, jog tirpalo specifinis sukimas skaitine savo verte lygus natūralaus poliarizacijos plokštumos sukimo kampui, nusklidus tiesiai poliarizuotai šviesai tirpalo vienetinį ilgį, esant 1 kg/m3 medžiagos koncentracijai. a priklauso nuo optiškai aktyvios medžiagos ir tirpiklio cheminės prigimties, temperatūros ir šviesos bangos ilgio.

Medžiagos, kurios nepasuka poliarizacijos plokštumos, vadinamos optiškai neaktyviomis.

Poliarizacijos plokštumos sukimo kryptis priklauso nuo medžiagos prigimties.

Tiesiai poliarizuotai šviesai sklindant optiškai aktyviu tirpalu, esančiu magnetiniame lauke, poliarizacijos plokštumos sukimo kampas lygus kampų jn ir jH algebrinei sumai:

j = jn + jH. (2.2)


Turinys

  • Darbo užduotis - Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos bei nustatyti: žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; tos medžiagos nežinomo tirpalo koncentraciją.
  • Teorinė dalis - apie poliarizuotą šviesą, poliarizacijos plokštumos sukimo kampą, optiškai aktyvias ir neaktyvias medžiagas
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, palyginimai, grafikas
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 19, 2016
Apimtis
3 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Tranzistorinio stiprintuvo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas taurus
Bendrabazės ( BB ) ir bendraemiterės ( BE ) tranzistorinės stiprinimo pakopos sandara ir veikimo principas. Tranzistoriaus veikos taško nustatymo būdai. Mažo įėjimo...

Tauriojo metalo laidumo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas sonata1987
Darbo tikslas. Rezistoriaus pagaminto iš tauriojo metalo (šiuo atveju platinos), varžos matavimas ir varžos funkcinės priklausomybės nuo temperatūros tyrimas.Pasirengimas. Prietaisai sujungiami kaip...

Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio veiką, jo laikines charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti lazerio išvadinį veidrodį, kurio atspindžio koeficientas yra...