Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas

3 psl. / 495 žod.

Ištrauka

  1. Darbo užduotis. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos bei nustatyti: žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; tos medžiagos nežinomo tirpalo koncentraciją.
  2. Teorinė dalis. Kai kurios medžiagos pasuka jomis sklindančios tiesiai poliarizuotos šviesos poliarizacijos plokštumą. Tokios medžiagos vadinamos optiškai aktyviomis. Tiesiai poliarizuotai šviesai sklindant optiškai aktyviu tirpalu, poliarizacijos plokštumos sukimo kampas

j = a l c (2.1)

Čia a - tirpalo specifinis sukimas; l – šviesos sklidimo tirpale kelio ilgis; c – masinė tūrinė aktyviosios medžiagos koncentracija tirpale (kg/m3). Iš (2.1) lygybės matyti, jog tirpalo specifinis sukimas skaitine savo verte lygus natūralaus poliarizacijos plokštumos sukimo kampui, nusklidus tiesiai poliarizuotai šviesai tirpalo vienetinį ilgį, esant 1 kg/m3 medžiagos koncentracijai. a priklauso nuo optiškai aktyvios medžiagos ir tirpiklio cheminės prigimties, temperatūros ir šviesos bangos ilgio.

Medžiagos, kurios nepasuka poliarizacijos plokštumos, vadinamos optiškai neaktyviomis.

Poliarizacijos plokštumos sukimo kryptis priklauso nuo medžiagos prigimties.

Tiesiai poliarizuotai šviesai sklindant optiškai aktyviu tirpalu, esančiu magnetiniame lauke, poliarizacijos plokštumos sukimo kampas lygus kampų jn ir jH algebrinei sumai:

j = jn + jH. (2.2)


Turinys

  • Darbo užduotis - Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos bei nustatyti: žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; tos medžiagos nežinomo tirpalo koncentraciją.
  • Teorinė dalis - apie poliarizuotą šviesą, poliarizacijos plokštumos sukimo kampą, optiškai aktyvias ir neaktyvias medžiagas
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, palyginimai, grafikas
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Plokščiojo kondensatoriaus tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas bielyj
Užduotys 1. Ištirti kondensatorius įkrovos priklausomybes nuo įtampos. 2. Ištirti kondensatoriaus įkrovos priklausomybes nuo atstumo tarp plokštelių.

Skirtuminio stiprintuvo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2014 m. taurus
Teoriniai klausimai: 1. Tranzistorinio skirtuminio (diferencinio) stiprintuvo elementariosios pakopos elektroninės grandinės konstrukcinės ypatybės ir pagrindinės savybės. 2. Skirtuminio stiprintuvo sinfazinės Uin s ir...

Gama spindulių silpimo medžiagoje tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. bordyyna
Laboratoriniame darbo metu buvo nustatyti gama spindulių, sklindančių dviem skirtingomis medžiagomis, tiesins ir masins silpimo koeficientas bei pusstoriai. Yra teorinė dalis, aparatūros aprašas,...

Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti lazerinio Gauso pluošto transformacijas jam sklindant erdvėje bei praeinant fokusuojančius elementus. Išmatuoti lazerinių Gauso pluoštų parametrus. Darbo užduotis: 1. Suderinti...