Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

14 psl. / 1205 žod.

Ištrauka

Dėl šios priežasties, kuo mažesnis Gauso pluošto sąsmaukos matmuo, to labiau jis skečiasi toldamas nuo savo sąsmaukos. Tam, kad išlaikytume lazerio spindulį kolimuotą kaip galima ilgesniame atstume, yra būtina naudoti kuo didesnių sąsmaukos matmenų Gauso pluoštus. Kadangi Gauso pluošto modelis yra paraksialinio artinio rezultatas, jis sąlygoja neteisingų rezultatų atsiradimą, kuomet bangos fronto pokrypis sklidimo krypties atžvilgiu artėja prie 30°[1]. Sulygindami šį teiginį su skėsties kampo išraiška, matome, kad Gauso pluošto modelis galioja pluoštams, kurių sąsmaukos didesnės negu 2λ/π.

Lazerinio pluošto kokybė yra apsprendžiama pluošto parametrų sandaugos. Gauso pluoštui tai būtų sandauga pluošto skėsties kampo ir pluošto spindulio sąsmaukoje. Realiose lazerinėse sistemose gaunamų Gauso pluoštų kokybės parametrai yra visuomet didesni negu idealaus Gauso pluošto. Šių parametrų santykis yra žymimas M² ir kalboje vadinamas "M-kvadratu". Gauso pluošto M² yra lygus vienetui, realaus lazerinio pluošto M² visuomet turi reikšmes didesnes už vienetą.


Turinys

 • Turinys
 • Darbo tikslas:3
 • Darbo užduotis:3
 • Kontroliniai klausimai:3
 • Teorija:3
 • 1. Gauso pluoštai lazeriuose.3
 • 2. Kokiais parametrais charakterizuojami lazeriniai Gauso pluoštai?4
 • 3. Kompleksinis Gauso pluošto parametras.5
 • 4. Gauso pluošto skėstis.5
 • 5. Gauso pluoštų transformacija praeinant lęšį.6
 • Laboratorinio darbo schema.7
 • Matavimų rezultatai:7
 • Išvados:11

Reziumė

Autorius
coverageos
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 29, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Lazerio šviesos difrakcija

Fizika Laboratorinis darbas 2011 m. monikitaaa
Nustatyti lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgį bei ištirti plokščiųjų bangų difrakcijos maksimumų intensyvumus plyšio difrakciniame vaizde.

Išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti išilginio diodinio kaupinimo Nd:YVO4 lazerio veiką, jo laikines charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti lazerio išvadinį veidrodį, kurio atspindžio koeficientas yra...

Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti He-Ne lazerio ir lazerinio diodo spinduliuočių spektrines charakteristikas ir erdvinį koherentiškumą. Darbo užduotys: 1. Suderinti He-Ne lazerio optinio pluošto sklidimą...

Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti itrio aliuminio granato, legiruoto neodimio jonais, lazerio laisvąją veiką bei išmatuoti jo spinduliavimo charakteristikas. Darbo užduotys: 1. Suderinti IAG:Nd lazerį...

Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Darbo tikslas: Ištirti itrio aliuminio granato, legiruoto neodimio jonais, lazerio pasyviai moduliuotos kokybės veiką ir išmatuoti jo spinduliavimo charakteristikas. Darbo užduotys: 1.Suderinti IAG:Nd...

He - Ne lazerio tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2019 m. coverageos
Lazeryje naudojamas He-Ne lazerio vamzdelis su Briusterio kampu pakreiptais išoriniais langeliais, kuris įtaisytas laikiklyje LVL. Lazerio rezonatorių sudaro išvadinis veidrodis IŠV ir didelio...