Fotoelemento integralinio jautrumo nustatymas

3 psl. / 679 žod.

Ištrauka

DARBO TIKSLAS:
Ištirti seleninį fotoelementą:
1. nustatyti jo liuksamperinę charakteristiką i = f(Φ),
2.apskaičiuoti fotoelemento integralinį jautrumą γ.
PRIEMONĖS:
Stovas su el. lempute ir fotoelementu,
Ampermetras A: tipas M366; vardinė srovė IV = 150 μA; tikslumo klasė 1,0; sistema magnetoelektrinė.
TEORINIS EKSPERIMENTO PAGRINDAS:
Fotoefektu vadinama grupė reiškinių, vykstančių šviesai sąveikaujant medžiaga ir pasireiškiančių elektronų išlėkimu iš medžiagos (išorinis fotoefektas metaluose), medžiagos elektrinio laidumo pakitimu (vidinis fotoefektas) arba elektrovaros atsiradimas (ventiliais fotoefektas). Fotoefektą paaiškina kvantinė šviesos teorija.


Turinys

  • Darbo tikslas
  • Priemonės
  • Teorinis darbo pagrindimas
  • Eksperimento formulė
  • Darbo rezultatai
  • Išvados

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 3, 2012
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
3 psl.

Susiję darbai

Dujų tankio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas martynas
1. Darbo užduotis. Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų. 2. Teorinė dalis. Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio...

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...

Elektrono savitojo krūvio nustatymas magnetronu

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis: Naudojant magnetroną išmatuoti elektrono savitąjį krūvį |e|/m. Teorinė dalis: Papraščiausias magnetronas yra dviejų elektrodų elektroninė lempa, kurios katodas K...