Katalogas

Rodoma 1-15 iš 48 darbų
Rodoma 1-15 iš 48 darbų

Markas Tulijus Ciceronas

Filosofija Referatas 2008 m. mokytoja
Daugelis teoretikų , o taip pat G.H Sabine ir T.L Thorson Ciceroną yra linkę priskirti teisinei I a. pr. Kr. politinės filosofijos tendencijai,...

Sokrato gyvenimas

Filosofija Referatas 2000 m. mokytoja
Turbūt retas nėra girdėjęs Sokrato vardo. Ir dažniausiai žinom jį kaip garsiojo posakio "Žinau, kad nieko nežinau "autorių. Iš tikrųjų Sokratas - viena...

Paruoštukas filosofijos egzaminui

Filosofija Konspektas 2009 m. mokytoja
Rasite, visas turinyje išvardintas sąvokas, bei jų trumpus aprašymus, ko pakanka atsakyti į filosofijos egzamino klausymą.

Frydrichas Nyčė

Filosofija Referatas 2005 m. mokytoja
Vienas žymiausių "gyvenimo filosofijos" kūrėjų Frydrichas Nyčė gimė 1844 m. Rekeno bažnytkaimyje, netoli Leipcigo. Jo tėvas Karolis Nyčė buvo pastorius, motina taip pat...

Šimtakojai (myriapoda)

Ekologija Referatas 2008 m. mokytoja
Šimtakojai – bestuburiai gyvūnai, kaip ir vabzdžiai. Tačiau šimtakojis turi per daug kojų, kad galėtų būti priskirtas prie vabzdžių. Vabzdys turi šešias kojas,...

Fotoelemento integralinio jautrumo nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: Ištirti seleninį fotoelementą: 1. nustatyti jo liuksamperinę charakteristiką i = f(Φ), 2.apskaičiuoti fotoelemento integralinį jautrumą γ. PRIEMONĖS: Stovas su el. lempute...

Skysčio dinaminės klampos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti glicerino dinaminės ir kinematinės klampos koeficientus Stokso metodu 2. Įvertinti eksperimento tikslumą. DARBO PRIEMONĖS: Vamzdis pripiltas glicerino, 8 rutuliukai,...

Elektrostatinio lauko tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1 - susipažinti su elektrostatinio lauko charakteristikomis bei grafiniu lauko vaizdavimu, 2 - eksperimentiškai surasti elektrostatinio lauko ekvipotencialines linijas, nubraižyti lauko...

Vandens garavimo šilumos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2008 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui šildyti, elektros plytelė, termometras, svarstyklės su svarsčiais. TEORINIS...