Dviejų taškinių kūnų tarpusavio sąveikos tyrimas

9 psl. / 1052 žod.

Ištrauka

Dviejų taškinių kūnų tarpusavio sąveikos tyrimas
I.Darbo tikslas : Patikrinti Kulono dėsnio galiojimą.
II.Darbo užduotys:
1. Ištirti dviejų taškinių krūvių kulono jėgos priklausomybę nuo atstumo R tarp įlektrintų rutuliukų centrų.
2. Ištirti dviejų taškinių krūvių Kulono jėgos priklausomybę nuo rutuliukų krūvių q1 ir q2 didumo.
3. Apskaičiuoti proporcingumo koeficientą k ir atstumo R laipsnio rodiklio α vertę kulono dėsnyje.
III. Matavimo priemonės, prietaisai:
1. Kulono sukamosios svarstyklės.
2. Kilovoltinis įtampos šaltinis.
3. Zondas įkrauti rutuliukams.
IV. Darbo eiga:
1) Pasiruošimas darbui:
Paliečiu darbo vietoje įrengtą įžeminimą, sukamųjų svarstyklų skalę pastatau ties nuline padala, patikslinu ar sukamosios svarstyklės pusiausvyros padėtyje.
2) Jėgos priklausomybės nuo atstumo tyrimas: (1 lentelė)
1. Atitraukiu slankiomają rutuliuką maksimaliu atstumu nuo kabančio rutuliuko ir juos iškraunu paliesdamas įžeminimu.
2. Įjungiu matinimo šaltinį ir nustatau 6 kV įtampą, zondu įkraunu rutuliukus ir iškart išjungiu šaltinį.
3. Pastatau rutuliukus 20 cm atstumu ir gražinu rutuliuką į pusiausvyros padėtį.
4. Į lentelę užrašau atstumą R ir pasukimo kampą θ, bei iškraunu rutuliukus.
5. Pakartoju matavimus, keisdamas atstumą tarp rutuliukų.

3) Jėgos priklausomybės nuo krūvio tyrimas: (2 lentelė)
1. Atitraukiu rutuliukus vieną nuo kito ir iškraunu paliesdamas su įžeminimu.
2. Įjungiu matinimo šaltinį ir zondu įkraunu rutuliukus – vieną 6 kV, o kitą 5 kV įtampa.
3. Pastatau rutuliukus 8 cm atstumu vienas nuo kito.
4. Užrašau į lentelę atstumą R, potencialus φ1 ir φ2 bei pasukimo kampą Θ.
5. Kartoju matavimus keisdamas antro rutuliuko potencialą.
4) Rezultatų apdorojimas:
1. Apskaičiuoju kampo vidutinę vertę Θvid , keficientą B ir patikslintą kampo vertę Θ* .
2. Apskaičiuoju jėgą F.
3. Apskaičiuoju rutuliuko krūvį q.
4. Nubraižau grafikus: jėgos priklausomybės nuo atstumo tarp rutuliukų centrų F(R) bei jėgos logaritmo priklausomybę nuo atstumo tarp rutuliukų centrų logaritmo log(F)(log(R)).


Reziumė

Autorius
ganesas
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Diferencialinės sistemos tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas lukask
1. Naudojant elektroninio modeliavimo programą sudaryti diferencialinės sistemos principinę schemą. Kuriant schemą nenaudoti idealaus transformatoriaus, o pasirinkti iš realių sąrašo. Zb = Zl...

Stovinčiųjų bangų Kundto sistemoje tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas 2012 m. taurus
Užduotis. 1. Išmatuoti metalinio strypo pagrindinį savitąjį virpesių dažnį ir rasti garso sklidimo jame greitį. 2. Išmatuoti garso sklidimo ore greitį akustinio rezonanso...

Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle

Fizika Laboratorinis darbas lora05
Tikslas: išmatuoti plieninės spyruoklės tamprumo koeficientą k, jos slopinamųjų svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą, svyravimų slopinimo koeficientą, rasti harmoninių svyravimų periodą ir švytuoklės energijos...

Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Kūnas,...

Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinė dalis. Kūnas,...

Dvipolio tranzistoriaus tyrimas

Fizika Tyrimas 2009 m. rastodarbai2014
2.1 Dvipolis tranzistorius kaip dviejų diodų sistemaDvipolis tranzistorius buvo išrastas 1948 Bell'o laboratorijoje (JAV), siekiant sukurtipuslaidininkinį prietaisą, kuris galėtų atlikti stiprintuvo...