Aplinkosauginių problemų sprendimas UAB „Kuršėnų vandenys" įmonėje

23 psl. / 4956 žod.

Ištrauka

Šioje praktikos ataskaitoje aš apžvelgsiu UAB „Kuršėnų vandenys" įmonėje įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius. Tai darysiu remdamasi savo darbo patirtimi, bendrųjų aplinkosauginių pagrindų supratimu, įgytų studijuojant aplinkos apsaugą bei vadovaudamasi informacija, kurią man suteikė įmonė. Praktiką atlikau UAB „Kuršėnų vandenys" UAB vandens valymo įrengimai Braznavos k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., LT-81208. UAB „Kuršėnų vandenys" įkurti 2008m. Įmonė vykdo veiklą vandens tiekimo, valymo, nuotekų šalinimo, tinklų ir įrenginių priežiūros srityse ir eksploatuoja 39 vandenvietes bei 24 nuotekų valymo įrengimus. Vienas iš įmonės padalinių, kur ir buvo atlikta praktika, yra Kuršėnų m. NVĮ (nuotekų valymo įrengimai). NVĮ įkurta 2010 metais, vykdant Ventos – Lielupės upės baseino projektą, kurio pagrindinis tikslas - pagerinti geriamojo vandens kokybę, pasirūpinti nuotekų bei vandentiekio tinklų sistema. Praktikos paskirtis – susipažinti su įmonės ūkinės veiklos gamybiniais procesais ir pažangių aplinkos apsaugos sistemų diegimu. Praktikos uždaviniai:1. Susipažinti su įmonės gamybos procesuose naudojamomis žaliavomis, energija ir jų taupymo galimybėmis;2. Tirinėti įmonės produkcijos atitikimą aplinkosauginio ženklinimo kriterijams;3. Apibrėžti įmonės cheminių medžiagų tvarkymą pagal reikalavimus;4. Susipažinti su įmonėje atliekamu poveikio aplinkai vertinimu;5. Surinkti informaciją apie darnaus vystymosi principų taikymą įmonėje;6. Diferencijuoti įmonės išmetamus teršalus; 7. Įvertinti jų atitikimą LR aplinkos apsaugos norminiams dokumentams;8. Įšanalizuoti įmonėje įdiegtas teršalų valymo technologijas;9. Nustatyti švaresnės gamybos galimybes įmonėje;10. Įvertinti švaresnės gamybos reikšmę įmonėje: ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SUSIPAŽINTI SU ĮMONĖS GAMYBINE VEIKLA
 • 1.1 Susipažinti su įmonės gamybos procesuose naudojamomis žaliavomis, energija ir jų taupymo galimybėmis3
 • 1.2 Tirinėti įmonės produkcijos atitikimą aplinkosauginio ženklinimo kriterijams5
 • 2. SUSIPAŽINTI SU ĮMONĖJE NAUDOJAMOMIS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS JŲ TVARKYMU, BEI TEISINIU REGLAMENTAVIMU
 • 2.1 Apibrėžti įmonės cheminių medžiagų tvarkymą pagal reikalavimus9
 • 2.2 Susipažinti su įmonėje atliekamu poveikio aplinkai vertinimu10
 • 3. SURINKTI INFORMACIJĄ APIE DARNAUS VYSTIMOSI PRINCIPŲ TAIKYMĄ IMONĖJE
 • 3.1 Darnaus vystymosi principų taikymas įmonėje12
 • 4. ĮVERTINTI GAMYBOS IŠMETAMŲ TERŠALŲ VALYMO TECHNOLOGIJAS IR JŲ ATITIKIMĄ GALIOJANTIEMS STANDARTAMS IR NORMATYVAMS
 • 4.1 Diferencijuoti įmonės išmetamus teršalus14
 • 4.2 Įvertinti jų atitikimą LR aplinkos apsaugos norminiams dokumentams15
 • 4.3 Įšanalizuoti įmonėje įdiegtas teršalų valymo technologijas15
 • 5. VERTINTI ŠVARESNĖS GAMYBOS REIKŠMĘ APLINKAI EKONOMINIU IR APLINKOSAUGINIU ASPEKTU
 • 5.1 Nustatyti švaresnės gamybos galimybes įmonėje17
 • 5.2 Įvertinti švaresnės gamybos reikšmę įmonėje: ekonominiu ir aplinkosauginiu aspektais17
 • IŠVADOS19
 • NAUDOTA LITERATŪTA21

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

EKO taško aplinkosauginiai sprendimai

Ekologija Referatas 2013 m. karolinute14
EKO taškas- tai įvairios taros, pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų supirkimo punktų sistema. Gyventojams patogiose vietose esančiuose EKO taškuose superkami į užstato...