Tikslieji ir gamtos mokslai / Biologija

Savarankiškos pedagoginės praktikos edukologijos užduotys

6 atsiliepimai
Autorius:

 Atliktos užduotys:

1 užduotis. Stebėkite tris dalyko mokytojo vedamas pamokas ir atlikite šias užduotis:

 1. a) aprašykite pamokų fragmentus lentelėje (1 priedas), kurie atspindi mokinių kritinio mąstymo ugdymą. Vienoje pamokoje gali būti taikomi tik keli (1-3) kritinio mąstymo ugdymo būdai. Todėl nebūtina užpildyti kiekvieną priedo eilutę. Konkretų kritinio mąstymo ugdymo būdą aprašyti reikia detaliai. Negalima apsiriboti tik priedo pavyzdyje skirta eilute, ją reikia išplėsti;
 2. c) aprašykite, kaip pamokoje buvo ugdomos specialiųjų poreikių ir labai gabių mokinių kompetencijos (2 priedas);
 3. d) parašykite metodinės veiklos stebėtose pamokose apibendrinimą pagal pirmąsias dvi užduoties dalis.

2 užduotis. Aprašykite, kokius mokinių pasiekimų vertinimo metodus taikėte atlikdami pedagoginę praktiką. Atskleiskite kaip pavyko vertinti mokinių bendrąsias kompetencijas (3 priedas). Pateikite pavyzdžių,  kaip skatinote mokinius įsivertinti savo pasiekimus. Pateikite siūlymus mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tobulinimui.

3 užduotis. Atlikite kiekybinį tyrimą mokykloje:

 1. Pasirinkite tyrimo temą.
 2. Sugalvokite anketos klausimus.
 3. Atlikite auklėtinių apklausą.
 4. Apdorokite tyrimo rezultatus.
 5. Suformuluokite išvadas.
 6. Nurodykite naudotą literatūrą.

 

4 užduotis. Pedagoginės praktikos įsivertinimas ir siūlymai praktikos tobulinimui

Pagal pateiktą anketą įsivertinkite savo didaktinę veiklą atliekant pedagoginę praktiką (4 priedas).

      Pateikite siūlymus pedagoginei praktikai tobulinti.

5 užduotis (2 variantas). Apibūdinkite klasės auklėtojo darbo su mokinių tėvais sistemą:

 • Klasės auklėtojo individualus darbas su mokinių tėvais. (Kaip planuojamas individualus darbas su mokinių tėvais, kaip jis vykdomas, kokios problemos atsiranda šioje veiklos srityje?)
 • Klasės auklėtojo darbas su klasės tėvų aktyvu. (Kokia klasės tėvų komiteto sudėtis, funkcijos, kokią pagalbą teikia klasės auklėtojui, kaip prisideda prie ugdymo kokybės tobulinimo?)

Tėvų susirinkimų organizavimas. Aprašykite kokia tėvų susirinkimo tematika vieneriems mokslo metams jūsų auklėtojo klasėje, kaip rengiamasi tėvų susirinkimui, kaip rengiamas tėvų susirinkimo nutarimo projektas (pateikti 1 tėvų susirinkimo nutarimo pavyzdį). Stebėkite tėvų susirinkimo eigą, parašykite jo protokolą, atlikite tėvų susirinkimo pedagoginę analizę (tematikos aktualumas, darbotvarkė, nutarimo projektas, jos įgyvendinimo galimybės).

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1) 1 užduotis. Stebėtų dalyko pamokų aprašymas ir atliktos užduotys - 2 p.
 • 2) 2 užduotis. Pamokų metu taikytų mokinių pasiekimų vertinimo metodų aprašymas - 6 p.
 • 3) 3 užduotis. Kiekybinis tyrimas - 9 p.
 • 4) 4 užduotis. Pedagoginės praktikos įsivertinimas - 16 p.
 • 5) 5 užduotis. Klasės auklėtojo darbo su mokinių tėvais sistemos aprašymas - 19 p.

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Geras darbas !!!
, 2015-11-10
daug klaidų, bet bendrai darbas neblogas
, 2016-03-22
aciu
, 2016-04-06
Iš pirmo žvilgsnio, apie darbą susidariau gerą nuomonę. Manau, kad pagal šį darbą, kaip pavyzdį, savo darbą padarysiu gerai. AČIŪ Jums
, 2016-04-10
Darbas tikrai nebogas. Jeigu būtų daugiau pedagoginių įžvalgų ir citatų, tai būtų puiku.
, 2016-10-12
Ačiū. VISAI NEBLOGAS DARBAS.
, 2017-04-08

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savarankiškos pedagoginės praktikos sveikatos ugdymo užduočių ataskaita
Praktikos ataskaita Savarankiškos pedagoginės praktikos sveikatos ugdymo užduočių ataskaita

Atliktos užduotys: SVEIKATOS UGDYMO INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ AR UGDYMO SRIČIŲ TEMINIUS PLANUS, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ [...]

Savarankiškos pedagoginės praktikos psichologijos užduotys
Praktikos ataskaita Savarankiškos pedagoginės praktikos psichologijos užduotys

Atliktos užduotys: Psichologinės problemos atpažinimas ir pasirinkimas.   Pirmiausia reikia stengtis atpažinti psichologijos žinių taikymo reikalaujančias [...]

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis
Praktikos ataskaita Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant [...]

Asistento pedagoginė praktika. Psichologijos užduotis
Praktikos ataskaita Asistento pedagoginė praktika. Psichologijos užduotis

Situaciją stebėjau tarp 6 klasės mokinio ir biologijos mokytojos. Stebėjau ir vertinau mokinio elgesį ir [...]

Pedagoginės veiklos praktikos ataskaita (Psichologijos užduotis)
Praktikos ataskaita Pedagoginės veiklos praktikos ataskaita (Psichologijos užduotis)

Mokinių pažinimas man atrodo labai sudėtinga užduotis. Žinoma, su lyg kiekviena praktika tas pažinimas po [...]

Edukologijos katedros asistento praktikos užduotys
Praktikos ataskaita Edukologijos katedros asistento praktikos užduotys

1. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimas mokytojui pamokoje 2. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas 3. Klasės vadovo ugdomoji veikla ir asistavimas [...]

Pedagoginio asistavimo praktikos psichologijos užduotys
Referatas Pedagoginio asistavimo praktikos psichologijos užduotys

Biografinės žinios Mergaitė, 11 metų, 5 klasė Mergaitės fizinis išsivystymas geras. Sakyčiau, kad jinai yra aukščiausia savo [...]

Pažintinės praktikos savarankiškas darbas
Praktikos ataskaita Pažintinės praktikos savarankiškas darbas

Grožio specialistais nori būti vos ne kas antras, kadangi paklausa yra labai didelė. Pradėti dirbti [...]

Religijos pedagogikos pažintinė praktika
Praktikos ataskaita Religijos pedagogikos pažintinė praktika

Praktikos tikslas: Susipažinti su švietimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos) struktūra ir veikla. Praktikos uždaviniai: - Surinkti informaciją apie [...]

Pedagoginė praktika
Praktikos ataskaita Pedagoginė praktika

1. Stebėtų pamokų protokolai ir analizė (žr. 1 priedą) Teigiami momentai (Kas patiko ir kodėl? Kas mokytojui sekėsi [...]

Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Praktikos ataskaita Baigiamoji kineziterapijos profesinės veiklos praktika. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Baigiamąją praktiką atlikau Vilniaus Klinikinėje miesto ligoninėje fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tai elektroterapijos, ergoterapijos [...]

Chirurginės, ortopedinės, traumatologinės kineziterapijos praktika
Praktikos ataskaita Chirurginės, ortopedinės, traumatologinės kineziterapijos praktika

Praktiką atlikau Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų padalinio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre II-jame stacionarinės [...]

Baigiamoji praktika Šiaulių municipalinėje aplinkos tyrimų laboratorijoje
Praktikos ataskaita Baigiamoji praktika Šiaulių municipalinėje aplinkos tyrimų laboratorijoje

Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą, vandenį ar dirvožemį. Įvairūs teršalai gali nepataisomai [...]

Švaresnės gamybos diegimo praktika
Prezentacija Švaresnės gamybos diegimo praktika

Darbo tikslas: Supažindinti su teigiamais rezultatais švaresnės gamybos praktikojePateikti įmonių pavyzdžių diegiančių švarią gamybą [...]

Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje
Praktikos ataskaita Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima. Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos. Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo. Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per [...]