Savarankiškos pedagoginės praktikos edukologijos užduotys

20 psl. / 20 žod.

Ištrauka

Atliktos užduotys:

1 užduotis. Stebėkite tris dalyko mokytojo vedamas pamokas ir atlikite šias užduotis:

 1. a) aprašykite pamokų fragmentus lentelėje (1 priedas), kurie atspindi mokinių kritinio mąstymo ugdymą. Vienoje pamokoje gali būti taikomi tik keli (1-3) kritinio mąstymo ugdymo būdai. Todėl nebūtina užpildyti kiekvieną priedo eilutę. Konkretų kritinio mąstymo ugdymo būdą aprašyti reikia detaliai. Negalima apsiriboti tik priedo pavyzdyje skirta eilute, ją reikia išplėsti;
 2. c) aprašykite, kaip pamokoje buvo ugdomos specialiųjų poreikių ir labai gabių mokinių kompetencijos (2 priedas);
 3. d) parašykite metodinės veiklos stebėtose pamokose apibendrinimą pagal pirmąsias dvi užduoties dalis.

2 užduotis. Aprašykite, kokius mokinių pasiekimų vertinimo metodus taikėte atlikdami pedagoginę praktiką. Atskleiskite kaip pavyko vertinti mokinių bendrąsias kompetencijas (3 priedas). Pateikite pavyzdžių, kaip skatinote mokinius įsivertinti savo pasiekimus. Pateikite siūlymus mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tobulinimui.

3 užduotis. Atlikite kiekybinį tyrimą mokykloje:

 1. Pasirinkite tyrimo temą.
 2. Sugalvokite anketos klausimus.
 3. Atlikite auklėtinių apklausą.
 4. Apdorokite tyrimo rezultatus.
 5. Suformuluokite išvadas.
 6. Nurodykite naudotą literatūrą.

4 užduotis. Pedagoginės praktikos įsivertinimas ir siūlymai praktikos tobulinimui

Pagal pateiktą anketą įsivertinkite savo didaktinę veiklą atliekant pedagoginę praktiką (4 priedas).

Pateikite siūlymus pedagoginei praktikai tobulinti.

5 užduotis (2 variantas). Apibūdinkite klasės auklėtojo darbo su mokinių tėvais sistemą:

 • Klasės auklėtojo individualus darbas su mokinių tėvais. (Kaip planuojamas individualus darbas su mokinių tėvais, kaip jis vykdomas, kokios problemos atsiranda šioje veiklos srityje?)
 • Klasės auklėtojo darbas su klasės tėvų aktyvu. (Kokia klasės tėvų komiteto sudėtis, funkcijos, kokią pagalbą teikia klasės auklėtojui, kaip prisideda prie ugdymo kokybės tobulinimo?)

Tėvų susirinkimų organizavimas. Aprašykite kokia tėvų susirinkimo tematika vieneriems mokslo metams jūsų auklėtojo klasėje, kaip rengiamasi tėvų susirinkimui, kaip rengiamas tėvų susirinkimo nutarimo projektas (pateikti 1 tėvų susirinkimo nutarimo pavyzdį). Stebėkite tėvų susirinkimo eigą, parašykite jo protokolą, atlikite tėvų susirinkimo pedagoginę analizę (tematikos aktualumas, darbotvarkė, nutarimo projektas, jos įgyvendinimo galimybės).


Turinys

 • 1) 1 užduotis. Stebėtų dalyko pamokų aprašymas ir atliktos užduotys - 2 p.
 • 2) 2 užduotis. Pamokų metu taikytų mokinių pasiekimų vertinimo metodų aprašymas - 6 p.
 • 3) 3 užduotis. Kiekybinis tyrimas - 9 p.
 • 4) 4 užduotis. Pedagoginės praktikos įsivertinimas - 16 p.
 • 5) 5 užduotis. Klasės auklėtojo darbo su mokinių tėvais sistemos aprašymas - 19 p.

Reziumė

Autorius
viktorijadi
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Biologija
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras darbas !!!
Patvirtintas užsakymas
daug klaidų, bet bendrai darbas neblogas
Patvirtintas užsakymas
aciu
Patvirtintas užsakymas
Iš pirmo žvilgsnio, apie darbą susidariau gerą nuomonę. Manau, kad pagal šį darbą, kaip pavyzdį, savo darbą padarysiu gerai. AČIŪ Jums
Patvirtintas užsakymas
Darbas tikrai nebogas. Jeigu būtų daugiau pedagoginių įžvalgų ir citatų, tai būtų puiku.
Patvirtintas užsakymas
Ačiū. VISAI NEBLOGAS DARBAS.

Susiję darbai