Praktika: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

14 psl. / 3126 žod.

Ištrauka

Praktiką atlikau Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Kauno maisto ir veterinarinėje tarnyboje, maisto skyriuje.

Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo veiklą šiose srityse:

gyvulių, gyvūnų apsauga nuo užkrečiamų ligų;

gyvulinės kilmės produktų kokybės tikrinimas;

maisto produktus gaminančių įmonių kontrolė.

Šios praktikos tikslas - kompleksiškai pritaikyti teorines žinias įgytas magistrantūros studijų metu atliekant su maisto tvarkymu susijusių įmonių išorinę kontrolę.

Praktikos uždaviniai :

 1. Išanalizuoti ir statistinės analizės metodais įvertinti paskutiniųjų metų gyventojų skundų/nusiskundimų ir įmonių patikrinimų metu nustatytų pažeidimų duomenis.
 2. Susipažinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistema diegiama pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN ISO/IEC 17020:2004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“.
 3. Aprašyti atliktą valstybinę kontrolę viename maisto tvarkymo subjekte (remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių).
 4. Išanalizuoti, kaip pasirinktoje maisto tvarkymo ar viešojo maitinimo įmonėje diegiamos sveikos mitybos koncepcijos.
 5. Įvertinti su maistu susijusią riziką pasirinktoje maisto tvarkymo ar viešojo maitinimo įmonėje (remiantis literatūros šaltiniais, įvairiais tyrimais).

Turinys

 • 1.KAUNO VMVT MAISTO SKYRIAUS VEIKLA IR PROJEKTAI ……………4
 • 1.1 MAISTO KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS…………………………5
 • 1.2 VALSTYBINĖ NEGYVŪNINIO MAISTO KONTROLĖ 2012 m. - 2013 m…………6
 • 1.3NAUJAS PROJEKTAS:VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ ATITIKTIES HIGIENOS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS……………………………………………………7
 • 2. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KOKYBĖS SISTEMA. …8
 • 3. MAISTO TVARKYMO SUBJEKTO PATIKRINIMAS…………………………………9
 • 4. SVEIKOS MITYBOS KONCEPCIJOS KAVINĖJE “ X”…………………………………11
 • 5.SU MAISTU SUSIJUSI RIZIKA MAISTO GAMYBOS ĮMONĖJE “X”………………….11
 • 6. IŠVADOS…………………………………………………………………………………14

Reziumė

Autorius
soon22
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 1, 2015
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Viskas gerai.
Patvirtintas užsakymas
Darbas geras
Patvirtintas užsakymas
puiki praktikos ataskaita.

Susiję darbai

Maisto papildai su ginkmedžiu

Medicina Prezentacija 2011 m. vilka
PowerPoint prezentacija apie ginkmedžio ekstraktą, jo cheminę sudėtį, indikacijas, klinikinius tyrimus, dozavimą ir kt. Pateikti keli pavyzdžiai preparatų su ginkmedžio ekstraktu, esančių Lietuvos...

Vaistų ir maisto sąveika

Medicina Prezentacija 2011 m. vilka
PowerPoint prezentacija apie vaistų ir maisto tarpusavio sąveiką. Pristatoma vaistų depresijai gydyti, tetraciklinų grupės antibiotikų, geležies preparatų, vaistų nuo osteoporozės, maisto papildų ir...

Maisto papildai

Medicina Konspektas 2011 m. vilka
Konspektas, kuriame pateikiama maisto papildų veikliųjų medžiagų indikacijos, kontraindikacijos ir rekomenduojamos dozės.

Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

Medicina Praktikos ataskaita 2014 m. rimantej
Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima. Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos. Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo. Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per daug gilinasiįligą,perdedasavopojūčius.Tokiepsichiniai–emociniaisutrikimaigalinepalankiaiveiktiįvairiųorganųbeisistemųveiklą,taikomplikuojabūklę,irgalimybępasveikti.Labaisvarbusužadintiligoniovaliąirnorąpasveikti.Betnereikiasudarytiklaidingųirnepagrįstųiliuzijų,pieštišviesiųperspektyvų,jeigukalbamaapieneišgydomąligą. Taigikiekvienasslaugantisligonįžmogusturijaustisesąsgydytojopadėjėjasirvykdytijopaskyrimus,atsižvelgtiįrealiasfizinesligoniogalimybesiramžių,psichologiškaijįparemti, beivisapusiškaipažintipacientąir jo...

Aprūpinimo maistu praktikos ataskaita

Medicina Prezentacija 2019 m. aur.joksiene
Esminis veiksnys išvengti ligų ir atkurti sveikatą yra tinkamas maitinimasis. Visi asmenys: ir sveikieji ir sergantieji suaugusieji, pagyvenusieji bei vyresnio amžiaus – turi...

Aprūpinimo maisto praktikos ataskaita.

Medicina Praktikos ataskaita 2019 m. aur.joksiene
Atlikdama praktiką Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose pasiekiau pagrindinį praktikos tikslą, t.y. ugdyti dietistų gebėjimus atsakingai vykdyti pacientų/klientų maitinimosi priežiūrą, ir efektyviai užtikrinti...

Reikalavimai maisto papildų pakuotės ženklinimui

Medicina Prezentacija 2016 m. eglebegle
Prezentacinio tipo darbas, pristatantis reikalavimus maisto papildų pakuotės ženklinimui. Aprašyti ir panagrinėti visi reikalavimai, pateikiama pavyzdžių. Sudarytas literatūros sąrašas. Darbas įvertintas puikiai (10).