Kepurinės pelkės gamtotvarkos planas

15 skaidr.

Ištrauka

Teritorijoje aptikta 11 paukščių rūšių, įrašytų į 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos I priedą, iš jų 9 įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą.


Turinys

  • Kepurinės pelkė, Svarbiausios gamtos vertybės, Pagrindinės grėsmės, Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai, Pagrindinės priemonės, Tvarkymo planas, Priemones įgyvendinantys asmenys, Lėšos priemonėms įgyvendinti, Monitoringo tvarka, Literatūra

Reziumė

Autorius
adele100
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Ekologija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 6, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 skaidr.

Susiję darbai

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

Ekologija Kursinis darbas 2012 m. vaivai
Planuojama ūkinė veikla – mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA), skirto mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui bei...